svietimo naujienos

Bendrasis ugdymas

Atrask technologijų pasaulį

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų...

Tikėti ir pasitikėti

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Adaptyvios lyderystės centro katedros dėstytojos Eglės Daunienės seminaras...

Įtraukusis ugdymas

Emocinio intelekto lavinimo užsiėmimai

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje rugsėjo–gruodžio mėnesiais vyko 4 dailės terapijos užsiėmimai. Jų tikslas buvo...

Prevencinis renginys „Būk budrus“

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje lapkričio 27 d. lankėsi Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokiniai kartu su...

Profesinis mokymas

Neformalusis švietimas

Ikimokyklinis ugdymas

Aktyvi pradžia darželyje

Vaikų ugdymosi sėkmė priklauso nuo daugelio dalykų: ugdymo turinio, veiklų organizavimo pobūdžio, pedagogų ir vaikų sąveikos,...

Kita informacija

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
Raidžių dydis
Kontrastas