Rampos šviesą išvydo dvidešimt šeštasis teatro studijos „Runa“ spektaklis

Sakoma, jog teatras – gyvenimo veidrodis, į kurį pažvelgę pamatysime savo privalumus ir trūkumus. Teatro paskirtis – atsukti tą veidrodį į visuomenę ir parodyti jos veidą – problemas, skaudulius ir klausti, klausti, klausti… Na, o kaip tuos klausimus išspręsti – tai jau visuomenės reikalas.   Nelemtasis virusas pakoregavo visų mūsų planus. Mūsų dvidešimt šeštojo spektaklio premjera „Jūratė ir Kastytis“ (pagal […]

Skaityti daugiau »

Besišypsančio veiduko galia

Įsibėgėja naujieji mokslo metai. Su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) dėl regos sutrikimo, įvairiapusių raidos sutrikimų (Aspergerio sindromo, autizmo), kompleksinių raidos sutrikimų, dirbame daugiau kaip 35 metus. Mokiniai, kuriems nustatyti SUP, dėl minėtų priežasčių, šiandien mokosi ne tik specialiosiose klasėse, bet ir įprastose bendrojo ugdymo klasėse. Kolegos pedagogai pasakytų, kad daugumai šių vaikų, nepaisant kur jie mokosi, […]

Skaityti daugiau »

Parengtos rekomendacijos mokykloms, padėsiančioms ugdyti autistiškus mokinius

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino ugdymo rekomendacijas mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas. Dokumente pateikiami konkretūs siūlymai ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, kaip pritaikyti mokymosi aplinką, kaip individualizuoti ugdymą. Šios rekomendacijos taikomos ir ugdant mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų.   „Dar prieš pradedant šiems vaikams mokytis mokykloje, rekomenduojama mokyklai kartu su tėvais susiplanuoti, kaip bus ugdomi […]

Skaityti daugiau »

SUP turinčių vaikų ieškojimai ir atradimai gamtoje

Vasarą didžiąją dienos dalį vaikai leidžia lauke, tad pedagogams tenka pasukti galvas, kad sugalvotų vis naujų veiklų ugdytiniams. Vaikai – smalsūs, linkę tyrinėti ir atrasti, tereikia sudaryti palankias sąlygas ir vadovautis nuostata – leisti vaikams eksperimentuoti ir bandyti. Kartais esame linkę perdėtai saugoti, globoti, ypač, kai kalbama apie specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčius vaikus. Mūsų grupėje ugdomi vaikai neurotipinės raidos […]

Skaityti daugiau »

Struktūra, taisyklės ir dienotvarkė

Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla savo rajone yra labiausiai pritaikyta ir pasiruošusi ugdyti autizmo spektro sutrikimą turinčius mokinius. Beveik prieš metus šioje ugdymo įstaigoje surengtas praktinis seminaras „Kolega kolegai“. Mokyklos specialistai ir mokytojai supažindino seminaro dalyvius su įstaigos erdvių pritaikymu autizmo sutrikimą turintiems mokiniams, su sėkmėmis ir sunkumais ugdant autistiškus mokinius bendrojo lavinimo mokykloje. Mokyklos direktoriaus Lino Česnulio paprašėme, […]

Skaityti daugiau »

Pirmoji Lietuvoje vasaros stovykla vaikams, sergantiems disleksija, vyks… bibliotekoje!

Lietuvos aklųjų bibliotekoje jau rugpjūčio 10 dieną prasideda „Dyslexia centro“ organizuojama vasaros stovykla vaikams, patiriantiems skaitymo sutrikimą. Disleksija paliečia iki 7 proc. visos populiacijos – tarp 15 mokinių pasitaiko bent vienas, kuriam sunku mokytis skaityti. Vaikas sunkiai atpažįsta raides, sunkiai susieja raidę su garsu, sunkiai dėlioja raides skiemenimis, skiemenis žodžiais, žodžius – sakiniais… Nenuostabu, kad tekstą suvokti sudėtinga, o skaitymas […]

Skaityti daugiau »

Vienodos sąlygos visiems

Bendrojo ugdymo įstaigos nebegalės atsisakyti priimti specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų. Vyriausybė šiais metais pritarė Švietimo įstatymo pakeitimams, panaikinusiems diskriminuojančias nuostatas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Nuo šiol specialiųjų ugdymo poreikių turintys moksleiviai, lygiateisiais pagrindais galės lankyti pagal gyvenamąją vietą priskirtą ar pasirinktą mokyklą. Šia pataisa atsisakyta įstatymo nuostatos, kad „mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal […]

Skaityti daugiau »

Specialiosios pedagoginės pagalbos poreikis didinant įtrauktį švietime

Specialiosios pedagoginės pagalbos[1], grindžiamos specialiosios pedagogikos ir logopedijos mokslais bei žmogaus teisėmis grįsta įtraukties švietime (angl. inclusive education) teorine metodologine nuostata[2], poreikis dar labiau auga LR Seimui priėmus Švietimo įstatymo pakeitimus[3]. Švietimo įstatymo pakeitimai naikina diskriminuojančias teisines nuostatas, kurios galutinai turėtų įsigalioti 2024 m. rugsėjo 1 d., bei kliūtis specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems vaikams lankyti artimiausią bendrojo ugdymo […]

Skaityti daugiau »

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo

Susipažinę su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45 (1) straipsniu įstatymo projektu, aiškinamuoju raštu „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45 (1) straipsniu įstatymo projekto“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 27 […]

Skaityti daugiau »

Vaikų socializacijos programos vasaros stovykla „Atraskime save kartu“

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla surengė vaikams vasaros poilsio stovyklą pagal vaikų socializacijos programos projekto veiklas „Atraskime save kartu“. Stovykloje dalyvavo 15 stovyklautojų, P–4 klasių mokinių. Ugdytinius veikti įtraukė pedagogių komanda: Asta Sviderskienė, Palmira Stančauskienė, Lijana Čiplienė, Laima Palionienė, Ramunė Šveistė, Regina Liutkevičienė ir aš, Edita Kazlauskienė. Joms talkino mokytojų padėjėjai. Vyko kūrybiniai-meniniai užsiėmimai (kūrybinės, turistinės, sportinės užduotys, įvairūs […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 26