Projektas „Jausmai nušvinta spalvomis“

Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įgyvendintas gegužės–birželio mėnesiais trukęs projektas „Jausmai nušvinta spalvomis“, finansuojamas Joniškio rajono savivaldybės. Iniciatyvinės grupės (direktorė Zita Bulienė, specialioji pedagogė logopedė Jolita Čiutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Žalienė, mokytoja Rimutė Stapulionienė) pateiktą projekto paraišką, įvertinus Joniškio rajono savivaldybės administracijai, iš Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų projekto įgyvendinimui buvo skirta 1150 eurų. Skirtos lėšos […]

Skaityti daugiau »

Renkuosi profesiją: aktualijos ir perspektyvos Lietuvoje

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla bei Lietuvos surdopedagogų asociacija organizavo dviejų dalių respublikinę konferenciją „Renkuosi profesiją: aktualijos ir perspektyvos Lietuvoje“. Konferencija buvo skirta Lietuvos surdopedagogų asociacijos nariams, surdopedagogams, mokytojams, auklėtojams, specialistams, kūrybiškai dirbantiems su klausos negalią turinčiais ugdytiniais/mokiniais, besidomintiems mokinių karjeros ugdymu bei mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). Pasitelkiant karjeros specialistus ir lektorius, buvo pateikta išsami informacija apie įstaigas Lietuvoje, […]

Skaityti daugiau »

„Erasmus+“ KA1 mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai apie įtraukųjį ugdymą

Gruzdžių gimnazijos mokytojų komanda vykdo projektą „Įtraukusis ugdymas” („Inclusive Education“), kurio koordinatorė Gruzdžių gimnazijos anglų kalbos mokytoja Aušra Belskienė. „Erasmus” KA1 projektas „Įtraukusis ugdymas“ yra skirtas susipažinti su įtraukiojo ugdymo organizavimu mokyklose ir kitų šalių pedagogų patirtimi bei taikomais metodais ir būdais, sudarant sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams sėkmingai įsitraukti į ugdymo procesą.   Balandžio 30–gegužės 4 dienomis Gruzdžių gimnazijos mokytojai […]

Skaityti daugiau »

„Įkvėpkim gamtą“

Dėl pačių įvairiausių priežasčių mes sparčiai tolstame nuo gamtos, nebepažįstame jos, nebežinome, kokie turtai joje slypi. Visi augalai turi ypatingą reikšmę žmogaus organizmui. Gamta – tai natūralūs vitaminai ir vaistai, fizinė bei psichinė sveikata.   Pasvalio „Riešuto“ mokykla – tai mokykla, puoselėjanti sveikatą ir mokymąsi visomis turimomis priemonėmis. Mokykloje mokosi mokiniai, turintys didelių ir labai didelių intelekto ir kitų sutrikimų, […]

Skaityti daugiau »

Įtraukusis mokymas: ugdymo proceso stebėjimo vizitas Graikijoje

Gegužės 23–25 d. keturios Klaipėdos Vitės progimnazijos pedagogės lankėsi ir stebėjo mokymosi procesą Herakliono 11-oje gimnazijoje, Graikijoje. Šis trumpalaikis stebėjimo vizitas, tai viena iš „Erasmus+“ projekto „Atvira mokykla šiandien – atvira visuomenė rytoj“ suplanuotų veiklų. Projekto tikslas – stiprinti mokinių mokymąsi, tobulinant įtraukiojo ugdymo visiems praktiką mokykloje.   Įtraukiojo ugdymo pagrindas siejamas su sąvoka „kliūčių įveika mokymosi kelyje ir visavertis […]

Skaityti daugiau »

Ir džiugino, ir graudino šventiškos akimirkos

Birželio septintąją mažiausieji Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos ugdytiniai atvedė vyriausiuosius mokinius į paskutinio skambučio šventę. Renginys prasidėjo dešimtokų mokykliniu valsu. Šoko ir mažieji. Šokėjus parengė muzikos ritmikos mokytoja metodininkė Regina Liutkevičienė.   Ir džiugino, ir graudino šventiškos atsisveikinimo akimirkos. Devintokės įteikė dešimtokams po simbolinį varpelį, priminsiantį šią šventišką atsisveikinimo dieną. Paliekančiuosius mokyklą sveikino direktorė Danutė Kriščiūnienė, direktoriaus pavaduotoja […]

Skaityti daugiau »

Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi

Birželio 1 dieną visame pasaulyje minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šiai dienai prisiminti ir pažymėti birželio 1 dieną Kauno šv. Roko mokykloje vyko Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių projektas „Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi” skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Projekto tikslas – pasitelkiant meninę raišką, atskleisti kiekvieno vaiko prigimtines teises į laisvę, kūrybiškumą, turiningą laisvalaikio praleidimą, […]

Skaityti daugiau »

Įtraukties įgyvendinimas: nuo teorijos iki praktikos

Š. m. gegužės 31 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojai suorganizavo tarptautinę teorinę-praktinę švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų konferenciją „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“.   Darbo patirtimi, sėkmės istorijomis, iškylančiais sunkumais ir jų įveika, praktinėmis bei metodinėmis įžvalgomis, konkrečiais darbo metodais, pagaliau, kaip tikrame dienoraštyje – įvairaus spektro emociniais […]

Skaityti daugiau »

Kasmet auga valstybės finansavimas švietimo pagalbai

Švietimo pagalba yra savarankiška savivaldybių funkcija, tačiau siekiant plėsti įtraukųįį ugdymą nuosekliai auga valstybės parama šios funkcijos įgyvendinimui. Šiemet švietimo pagalbai teikti mokyklose ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms suplanavo skirti beveik penktadaliu daugiau lėšų nei pernai – 136 mln. Eur. 2022 m. suma panaudota šiai sričiai siekė 112,7 mln. Eur, o 2021 m. – […]

Skaityti daugiau »

Įtraukties vizijos ir praktikos: ką ir kaip darome jau šiandien?

Įtraukus ugdymas – apie kiekvieną mokinį, kuris praveria klasės duris. Ir žengia ji(s) pro slenkstį nepaisant mokymo(si) galių, įgimtų ar įgytų fizinių požymių, socialinės aplinkos ar net nuotaikos tądien su lūkesčiu išmokti bei patirti kažką naujo. Lūkesčiai – sunkiai valdomas reikalas, tad į pagalbą ateina mokytojo meistrystės, įvairios įtraukiojo ugdymo ir universalaus dizaino mokymui(si) koncepcijos bei praktikos. Apie šias iš […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 56