Pamoka bibliotekoje

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniams pamokos dažnai vyksta ne tik įvairiose edukacinėse erdvėse mokykloje, bet ir už jos ribų. 5–8 klasių mokiniai lankėsi Šiaurinėje bibliotekoje – Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje, ten dalyvavo edukacinėje programoje „Lietuvoje žiemojantys paukščiai“.   Numatytas programos tikslas – susipažinti su penkiolika dažniausiai Lietuvoje sutinkamų ir žiemojančių paukščių rūšių, praplėsti žodyną – buvo […]

Skaityti daugiau »

Italijoje dirbančios lietuvės patirtis su autizmo sutrikimą turinčiais vaikais – skirtinga

Lietuvoje tuometį Vilniaus edukologijos universitetą baigusi ir Italijoje gyvenanti lietuvė Austėja dirba edukologe Milano mokyklose su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais. Pasak jos, tiek šį sutrikimą turintys vaikai, tiek darbo patirtis su jais yra labai skirtinga. Darbas patinka   Italijoje skirtingų sutrikimų turintys vaikai mokosi bendrojo ugdymo mokyklose kartu su visais. Kiekvienam mokiniui skiriamas mokytojo padėjėjas ar edukologas. Šiais mokslo […]

Skaityti daugiau »

Knygos apžvalga: „Įtrauktis, lygybė ir prieinamumas žmonėms su negalia“

Pildydama tiflotyros leidinių fondą, Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) neseniai įsigijo knygą „Įtrauktis, lygybė ir prieinamumas žmonėms su negalia“ (angl. „Inclusion, Equity and Access for Individuals with Disabilities“, Santoshi Halder ir Vassilios Argyropoulos). Knyga išduodama LAB Vilniaus padalinyje.   Negalia paliečia daugybę žmonių visame pasaulyje. Daugiau nei milijardas žmonių (10–15 proc. pasaulio gyventojų) gyvena su vienokia ar kitokia negalia arba turi […]

Skaityti daugiau »

Inovatyvus ugdymo modelis – žingsnis įtraukiojo ugdymo link

Prieš dvejus metus trijų Kauno lopšelių-darželių – „Saulutė“, „Giliukas“, „Žemyna“ – ir Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos komandos ėmė ieškoti sprendimo būdų, išeičių, idėjų, kaip palengvinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį. Pasitelkus šių įstaigų kolegialią partnerystę, padedant Kauno miesto savivaldybės administracijai, inicijuotas projektas „Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui“, finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Ikimokyklinio ir […]

Skaityti daugiau »

Įtraukusis ugdymas. Ar mokiniai tam pasiruošę?

Turint tikslą pašalinti fizines, emocines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą, iki 2024 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekia stiprinti bendrosios paskirties mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius.   2020 m. spalio mėn., pakeitus […]

Skaityti daugiau »

„Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“

Per pastaruosius šešiasdešimt metų visame pasaulyje socialinėje ir švietimo srityje įvyko daug pokyčių. Vienas iš jų – klasikinės ugdymo paradigmos virsmas į tarpusavio pagarbos, skirtybių pripažinimo ir tolerancijos kitoniškumui nuostatomis pagrįstą ir į besimokančiojo poreikius orientuotą ugdymą. Lygios galimybės ir įtrauktis – tai vieni svarbiausių ateities švietimo (iki 2030 m.) uždavinių, kuriuos 2015 m. vykusiame Pasaulio švietimo forume paskelbė UNESCO. […]

Skaityti daugiau »

Nuoširdi draugystė, jungianti įstaigas

Nuo 2024 m. rugsėjo mėn. šalyje įsigaliosiantys įstatymai įpareigos mokyklų bendruomenes kiekvienam vaikui užtikrinti sąlygas ugdytis jo artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais ir gauti būtiną specialistų pagalbą. Įtraukusis ugdymas prasidės po poros metų, bet jau dabar jam ruoškimės. Neatsirinkdami vaikų, kurie lengviau pritaps bendrojo lavinimo ugdymo įstaigoje, bet ugdydami supratimą, atjautą, kelkime specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) […]

Skaityti daugiau »

Pažintis su kamišibai teatru ir knyga

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 5–8 klasių mokiniai prieš žiemos atostogas lankėsi Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Kamišibai teatras ir knyga“. Edukacinės programos tikslas – pasitelkiant teatro, literatūros ir dailės menines priemones, ugdyti vaikų kultūrinę savimonę, kūrybiškumą ir emocinį intelektą. Užsiėmimo metu mokiniai sužinojo, kad kamišibai teatras yra japonų […]

Skaityti daugiau »

Netradicinė paroda Šeimos metams paminėti

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) valgykloje eksponuojama netradicinė paroda. Vieną sieną papuošė mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, administracijos, darbuotojų, kitų bendruomenės narių – daugiau nei 200 nertų įvairiaspalvių rankų darbo servetėlių. Paroda skirta paminėti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos – Amoris laetitia – metus Lietuvoje.   Mokyklos bendruomenė – tarsi šeima, kurioje gyvenimas virte verda ištisą savaitę. Mokyklą lanko […]

Skaityti daugiau »

Auginu, tyrinėju, saugau, taupau!

„Auginu, tyrinėju, saugau, taupau!“ – tai Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo  projektas, kuris buvo nukreiptas į kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklinio amžiaus vaikų patyriminį ugdymą. Taip pat į bendradarbiavimo tarp bendruomenių narių skatinimą. Baigiasi finansiniai metai, o su jais – ir taip reikalingas bei svarbus visai mokyklos bendruomenei laimėtas ir įvykdytas projektas.   Visus metus buvo vykdomos įvairios veiklos. Įgyvendinant ir […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 39