Projektas „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ tęsiasi

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Versmė“ ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Įstaigoje dirba nuolat keliantys kvalifikaciją, smalsūs, ieškantys ugdytiniams įvairių pagalbos būdų bei metodų mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai. Mokytojų iniciatyvą dalyvauti tarptautiniame „Erasmus+“ projekte paskatino ir teikė visokeriopą pagalbą įstaigos direktorė Vida Martinkienė, turinti daug patirties rengiant ir dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Įstaigos mokytoja […]

Skaityti daugiau »

PEPIS metodinė diena Vilniuje

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) diegimo ugdymo įstaigose 2022–2023 m. m. planą, 2022 m. birželio 15 d. organizavo metodinę dieną PEPIS ugdymo įstaigų komandoms. Renginyje dalyvavo Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos, Molėtų rajono Kijėlių specialiojo ugdymo centro, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio ir Tauragės […]

Skaityti daugiau »

Montessori pedagogika ,,Erasmus+“ projekto veikloje

Birželio 20–24 dienomis Kėdainių „Spindulio“ mokyklos komanda, kuriai atstovavo projekto vadovė Ingrida Jurevičienė, mokyklos direktorius Juozas Jančius, mokytojai Gintaras Čečkauskas, Santa Vareikienė, Gytis Sarapas, dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ KA229 projekto „Together; Stronger“ mokymo ir mokymosi veiklose Rumunijoje, Iasi miesto Constantin Paunescu Special Middle mokykloje. Pagrindinis projekto tikslas – į specialųjį ugdymą integruoti Montessori metodą. Susitikimo metu partneriai – Rumunijos, Portugalijos, Turkijos, […]

Skaityti daugiau »

Įtraukusis ugdymas – mokykloms ir vertybė, ir iššūkis

Kiekvienas žmogus, kad ir koks jis būtų, – aukštas žemas, su antsvoriu ar be jo, brunetas ar blondinas, vyras ar moteris, sergantis ar sveikas, turintis negalią ar ne, – yra vertybė. Nuo šio supratimo prasideda kalba apie įtraukųjį ugdymą. Nuo supratimo, kad, nepriklausomai nuo to, kokie mes esame, visi turime teisę gyventi kartu, neužsidaryti savo vidinėse grupėse, bendruomenėse, kuriose galime […]

Skaityti daugiau »

Švietimo prieinamumo, įtraukties didinimo pagrindas – tikslingai besimokanti organizacija

2021–2022 m. Kauno Petrašiūnų progimnazija vykdė „Erasmus+“ KA122 projektą „Švietimo prieinamumo, įtraukties didinimo pagrindas – tikslingai besimokanti organizacija“, kurio pagrindinis tikslas – pagerinti įtraukiojo ugdymo kokybę tikslingai tobulinant pedagogų kompetencijas.   Dešimt progimnazijos pedagogų dalyvavo mokymuose Barselonoje, Prahoje, Larisoje, Malagoje, Tenerifėje, analizavo ugdymo teorinius aspektus, mokėsi metodikų, susipažino su kitų šalių patirtimi. Įgijo žinių apie žaidybinimą naudojant informacines technologijas, dailės, […]

Skaityti daugiau »

Tarptautinė konferencija, skirta mokyklos jubiliejui

2022 m. birželio mėn. Vilniaus „Vilties” specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras švenčia įstaigos įkūrimo 30-metį. Tai pirmoji mokykla Lietuvoje, į kurią buvo pakviesti ugdytis didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys, „nemokytini” vaikai, taip juos tuo metu vadino. Per šį laikotarpį mokyklos bendruomenė nuėjo prasmingą kelią. Keitėsi mokyklos veidas, užaugo ne viena mokinių karta, vyko pokyčiai pedagogų bendruomenėje. Nuveikta daug prasmingų darbų, […]

Skaityti daugiau »

Patarimai, kaip ugdyti vaiko, turinčio klausos sutrikimą, kalbą atostogų metu

Artėja vasaros atostogos. Mokytojams rūpi, kad mokiniai, turintys klausos sutrikimą, nepamirštų to, ką išmoko. Palmira Stančauskienė ir Laimutė Beinarauskienė, projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ vykdytojos, kalbina Genę Sutkuvienę, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos surdopedagogę bei vizituojančią surdopedagogę.   Laba diena. Likimas lėmė, kad užauginote tris vaikus: sūnų ir dukrą bei neprigirdinčią mokinę. Tai, kad ėmėtės globoti svetimą […]

Skaityti daugiau »

Kauno specialiojoje mokykloje – „Erasmus+“ projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“

Lietuvos švietimo sistemoje vyksta didžiuliai pokyčiai: iki 2024 m. turi būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą. Įtraukiojo ugdymo gerųjų pavyzdžių Lietuvoje jau esama, bet jų nėra tiek daug, kad galėtume sakyti, jog mūsų šalyje neegzistuoja įtraukiojo ugdymo problema. Nepaisant plataus švietimo paslaugų spektro, susiduriama su segregacijos problema. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių galimybės […]

Skaityti daugiau »

„Erasmus+“ projektas baigėsi: įrodymais grįstos praktikos veiksmingumas ir kitos įžvalgos

2019–2022 m. Šiaulių sanatorinė mokykla įgyvendino tarptautinį „Erasmus+“ programos (KA 229) projektą „The Power of Animal-Assisted intervention“, kurio tikslas – į ugdymosi procesą integruojant gyvūnų asistavimo terapiją, gerinti skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaitymo, kalbėjimo ir matematikos mokymąsi, asmeninę pažangą, ugdyti socialinius įgūdžius, didinti mokymosi motyvaciją, akademinę sėkmę ir pasitikėjimą savimi.   Projekto metu buvo stebimos projekto vykdytojų – Lietuvos, […]

Skaityti daugiau »

Seminaras „Gerosios įtraukiojo ugdymo praktikos ugdymo įstaigose. Įtraukiojo ugdymo link“

Gegužės 27 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje susirinko 3 rajonų (Jurbarko, Kretingos ir Pagėgių) socialiniai pedagogai į seminarą „Gerosios įtraukiojo ugdymo praktikos ugdymo įstaigose. Įtraukiojo ugdymo link“.     Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorė Alma Uznė. O 6b klasės mokiniai su mokytoja Skirmute Janulaitiene mums dovanojo dainą „Dovana“. Buvo pristatyti net 9 įdomūs pranešimai: „Įvairių gebėjimų turinčių mokinių įtrauktis į bendrojo […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 45