Projektas „Kartu mes esame Europa!“

Europos diena yra švenčiama kiekvienų metų gegužės 9-ąją, džiaugiantis taika ir vienybe Europoje. Šiai progai paminėti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (LKNUC) kartu su Portugalijos mokykla Agrupamento de Escolas do Ponfirm, Portalegre, kurioje mokosi vaikai su klausos negalia, sukūrė eTwinning projektą „Kartu mes esame Europa!“. Prie projekto prisijungė Lenkijos bei Turkijos bendrojo lavinimo mokyklos.   Rugsėjo mėnesį prasidėjęs projektas […]

Skaityti daugiau »

Kviečiame dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse „Kad skaityti galėtų visi: biblioteka, kuri vienija“!

Laikas kurti tobulą garsinių knygų biblioteką!   Minėdama 55 metų sukaktį, augdama ir stiprėdama, Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) kviečia visus savo skaitytojus bei profesionalus – socialinius darbuotojus, pedagogus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, bibliotekininkus, logopedus ir kitus – susitikti kūrybinėse dirbtuvėse. Išgirsime jūsų patirtis, istorijas ir lūkesčius bei susitarsime dėl LAB vystymosi krypties. Kartu sieksime, kad LAB ateities veiklos ir kuriamos knygos […]

Skaityti daugiau »

Ilgalaikis ekologinis projektas „Mums rūpi Žemė“

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ilgalaikis ekologinis projektas „Mums rūpi Žemė“, prasidėjęs dar 2019–2020 mokslo metais, balandžio 28 dieną baigėsi. Šį ekologinį renginį kuravo gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė. Idėja suburti visus mokyklos mokinius, darželio auklėtinius, pedagogus ir darbuotojus pasirodė labai patraukli, todėl sumanyta daug įvairių veiklų. Viso projekto metu reikėjo atlikti tam tikras užduotis: sukurti plakatą […]

Skaityti daugiau »

Ilgalaikė programa „Įtraukusis ugdymas kiekvieno vaiko pažangai“

Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (2006), Europos Tarybos strateginiuose uždaviniuose, Europos specialiojo ir inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo plėtros agentūros projekte, „Valstybinėje švietimo 2013– 2022 metų strategijoje“, derančioje su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ bei Švietimo įstatymo pakeitimo dėl įtraukties įgyvendinimo 2021– 2024 metų veiksmų plano projekte pažymima, kad vienas svarbiausių strateginių prioritetų švietimo sistemoje yra įtraukusis ugdymas.   Šiais mokslo metais […]

Skaityti daugiau »

Specialiosios mokymo priemonės pasiekė ugdymo įstaigas

Šalies mokyklas jau pasiekė valstybės ir ES lėšomis įsigytos specialiosios mokymo priemonės. Šios naujosiomis technologijomis grįstos priemonės padės pedagogams dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Priemonės skirtos mokykloms, kuriose bendrosios paskirties klasėse mokosi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.   „Švietimo įstatymo pakeitimai, šalies ugdymo įstaigose įtvirtinsiantys įtraukties principus, įsigalios 2024 m. Tačiau jų neįgyvendinsime staiga. […]

Skaityti daugiau »

Mozaika iš gamtinių medžiagų

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 5–10 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame mokinių gamtos mokslų konkurse „Mozaika“, kurį organizavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Konkurso tikslas – aktyvinti mokinių domėjimąsi gamta ir viešinti meninę veiklą. Mozaikas reikėjo sukurti iš įvairių gamtinių medžiagų.   Mokiniai į gamtos ir žmogaus, biologijos ir fizikos pamokas atsinešė daug sėklų, kruopų, riešutų, kankorėžių, šakelių, visą laiką […]

Skaityti daugiau »

Respublikinis kalbos ugdymo projektas „Įdomiausia žiemos pasaka“

Gyvename pasaulyje, kuriame viskas greitai keičiasi, stengiamės visur suspėti, daug ką išmokti, dirbti inovatyviai. Ugdydami vaikus mokomės suprasti, ko jiems labiausiai reikia. Ogi mūsų dėmesio ir bendravimo, kuris pirmiausia prasideda šeimoje. Vaikystė – pats gražiausias ir svarbiausias vaiko kalbos, pažinimo, socialinių, meninių, fizinių, emocinių įgūdžių ugdymo laikotarpis.   Pirmieji vaiko kalbos mokytojai – jo šeimos nariai. Vėliau, kai vaikas ateina […]

Skaityti daugiau »

Darbas su SUP turinčiais mokiniais istorijos pamokose

Balandžio 15 d. Kauno miesto istorijos mokytojų metodinis būrelis organizavo istorijos mokytojų metodinį renginį „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. IKT panaudojimo galimybės įtraukiajame ugdyme. Geroji patirtis“. Renginį vedė Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė.   Pranešimą „Darbas specialiųjų poreikių klasėje istorijos pamokos metu: sėkmės ir nesėkmės“ skaitė ir savo […]

Skaityti daugiau »

Kurtieji ir neprigirdintieji bendrajame ugdyme: šiandienos įžvalgos

Balandžio 1 d. projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ dalyviai suorganizavo metodinę dieną „Kurtieji ir neprigirdintieji bendrajame ugdyme: šiandienos įžvalgos“, skirtą Panevėžio rajono ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, ugdantiems sutrikusios klausos vaikus. Dalyvavo daugiau nei 30 klausytojų. Džiugu, kad susidomėjimas įtraukiuoju ugdymu juntamas ne tik tarp mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, bet ir tarp […]

Skaityti daugiau »

Pedagogai turėtų dažniau bendradarbiauti su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis

Įvairiose Lietuvos savivaldybėse veikia 54 pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT). Daugiausia dėl metodinės, informacinės pagalbos į jas kreipiasi tėvai, nors mokytojai ir mokyklų administracijų atstovai dažnai sako, kad jiems trūksta žinių, kaip dirbti su specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) turinčiais ugdytiniais, bet jie nėra aktyviausiai besikreipiantys konsultacijų. Vis dėlto Klaipėdos PPT direktorė Ulijana Petraitienė sako, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai į psichologus […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 32