Darbo stebėjimo vizitai Ispanijoje ir Italijoje

Net trejus metus (2020–2023 m.) Molėtų gimnazijos mokytojai dalyvavo programos „Erasmus+“ KA1 projekto (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ veiklose. Šio projekto tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę, taikant STEAM inovatyvų ugdymą(si) gimnazijoje, taip pat stiprinti inovatyvų, kūrybišką ugdymą(si), integruojant STEAM metodologiją ir principus mokymo(si) procese, tikslingai integruoti IT į tarpdalykinį ugdymą, tobulinti anglų kalbos kompetencijas.

 

2022-11-28 – 2023-12-01 Darbo stebėjimo vizito tikslais Alcalá la Real mieste Ispanijoje viešėjo mokytojos Vita, Elvyra ir Vilija, kurios domėjosi Ispanijos švietimo sistema, stebėjo pamokas, domėjosi šalies istorija, šiuolaikiniu ispanų gyvenimu bei parsivežė daug įspūdžių, patirčių ir idėjų. 2023 m. kovo 27 – balandžio 1 dienomis „Erasmus+“ bendrojo ugdymo pagrindinio veiksmo projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ darbo stebėjimo vizite Italijos šiaurėje, prie pat Milano įsikūrusio Busto Arsizio miesto mokykloje  dalyvavo mokytojos Vita, Vilija ir Valerija. Per keturias projekto veiklų dienas mokytojos lankėsi pamokose, dalyvavo susitikimuose su įvairių Italijos mokyklos skyrių atstovais. Susitikimuose susipažino su Italijos švietimo sistema, E. Tosi mokykla, kurioje ypač akcentuojama mokymasis ir pasiekimai. Nors pažymiai šioje mokykloje nerašomi, tik pabaigoje mokslo metų nustatomas pasiekimų lygis, visi mokiniai motyvuoti ir siekiantys tobulėti. Mokytojos grįžo į gimnaziją su naujomis idėjomis ir įsitikinimu, kad galima daug procesų mokykloje keisti, siekiant geresnės visos bendruomenės savijautos ir aukštesnių pasiekimų.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.