Prezidento sveikinimas Mokslo ir žinių dienos proga

Mieli mokiniai ir studentai,

Gerbiami pedagogai ir dėstytojai,

Tėveliai,

su Rugsėjo 1-ąja!

 

Tegul šie mokslo metai būna gausūs ne tik naujų žinių ir įgūdžių, bet ir džiaugsmo, ugdančių patirčių,
pasitikėjimo ir draugystės.

 

Mokiniams ir studentams, ypač pradedantiems pirmuosius mokslo ar studijų metus, linkiu, kad žinių
troškimas ir pažinimo džiaugsmas augtų kartu su Jūsų asmeniniu brendimu. Linkiu, kad mokslo ir žinių
kelyje Jus visada lydėtų nuoširdūs, išmintingi, pagarbūs ir kūrybingi mokytojai, dėstytojai, ugdytojai,
pasiruošę padėti Jums ne tik siekiant sėkmės moksluose, bet ir įgyvendinant svajones.

 

Visiems pedagogams linkiu sėkmės užmezgant nuoširdų ryšį su mokiniais, kurių kiekvienas yra skirtingas ir besikeičiantis, ieškantis gyvenime būtent savojo kelio. Linkiu niekada neprarasti motyvacijos ugdant ir auginant jaunąją kartą, linkiu tobulėti kartu su mokiniais. Jūsų darbas – ne tik profesija, tai ir pašaukimas, ir menas: Jūs ugdote asmenybes, žmones, kurie kurs mūsų visų ateitį. Jūsų misija, Jūsų kasdienis atsidavimas ypač svarbūs visai valstybei.

 

Rugsėjo 1-oji – didelė šventė ir tėveliams, kurie stengiasi dėl vaikų rytojaus. Ačiū Jums, kad auginate
kūrybiškus ir atsakingus žmones. Visi drauge siekime kuo palankesnių sąlygų Lietuvos vaikams pažinti
save, atrasti ir patikėti savo talentais, siekti užsibrėžtų tikslų.

 

Šiandien nepaprastai svarbi mokyklos misija ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą. Žinios duoda pagrindą
pilietiškumo suvokimui, o patriotinė savimonė, Tėvynės meilė perduodama ir auginama asmeniniu
santykiu ir puoselėjamu pasitikėjimu.

 

Lietuvos mokyklas jau pasiekė ypatinga dovana – naujai perleistas pirmas lietuviškas mėnraštis „Aušra“.

Pakartosiu žodžius, kuriuos rašiau šio leidinio prakalboje: „Aušra“ yra nepralenkiamas Tėvynės meilės
manifestas, gimęs itin sudėtingomis tautai sąlygomis. Tai meilės Tėvynei įžadas. Kviečiu skaityti „Aušrą“.

 

Tegul istoriniai „Aušros“ puslapiai padeda ne tik pažinti mūsų istoriją, ne tik įžiebia smalsumo kibirkštį,
bet ir stiprina santykį su Tėvyne, ugdo atsakomybės už jos ateitį jausmą.

 

Kviečiu mokinius ir mokytojus laisvai kurti, dalintis, burtis. Juk laisvė neatskiriama nuo atsakomybės. Tegul mokyklose atsiranda kuo daugiau erdvės savarankiškiems sprendimams ir pilietiškos, atsakingos,
brandžios asmenybės augimui.

 

Linkiu Lietuvos švietimui naujų įkvepiančių laimėjimų. Sėkmingo ir sklandaus naujo starto!

 

Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.