Projektas „Jausmai nušvinta spalvomis“

Rimutė Stapulionienė
,
Joniškio vaikų l.-d. „Ąžuoliukas“ specialiosios grupės „Boružiukas“ mokytoja, projekto koordinatorė

Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įgyvendintas gegužės–birželio mėnesiais trukęs projektas „Jausmai nušvinta spalvomis“, finansuojamas Joniškio rajono savivaldybės. Iniciatyvinės grupės (direktorė Zita Bulienė, specialioji pedagogė logopedė Jolita Čiutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Žalienė, mokytoja Rimutė Stapulionienė) pateiktą projekto paraišką, įvertinus Joniškio rajono savivaldybės administracijai, iš Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų projekto įgyvendinimui buvo skirta 1150 eurų. Skirtos lėšos tikslingai ir efektyviai panaudotos projekto veikloms organizuoti ir priemonėms įsigyti.

 

Projekto tikslas – stiprinti vaikų su negalia (specialioji grupė „Boružiukas“), vaikų, turinčių raidos sutrikimų, jų tėvų (globėjų) emocinę sveikatą naudojant dailės terapiją. Viena iš projekto veiklų – grupiniai dailės saviraiškos ir terapijos užsiėmimai. Terapinių užsiėmimų ciklą, paremtą teorinėmis žiniomis bei ilgamete praktika dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, vedė Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė, dailės pedagogė praktikė Elena Kasperavičienė. Saugioje ir nevaržomoje aplinkoje vaikai galėjo ne tik laisvai žaisti spalvomis, patirti atradimo bei pažinimo džiaugsmą, atsipalaiduoti, lavinti vaizduotę bei smulkiąją motoriką, bet ir suprasti kaip bendrauti, palaikyti ryšį. Užsiėmimuose vaikai turėjo didelį pasirinkimą įvairiausių pačios pedagogės kurtų saviraiškos priemonių (įvairiomis spalvomis šviečiančius stalelius, burbulus, inovatyvius šviečiančius molbertus, edukacinius žaislus) ir medžiagų (molį, krakmolą, kruopas, smėlį ir kt.) padėjusių išreikšti, išveikti, iškrauti emocijas, jausmus per  spontanišką ir laisvą kūrybą.

 

Projekto metu vaikučiams ir tėveliams vyko dienos stovykla. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro socialinės darbuotojos projekto dalyvius supažindino su Ebru (tapyba ant vandens) menu. Edukacijos dalyviai išlaisvinę fantaziją ir jausmus, pasinėrė į nuostabų spalvų pasaulį. Tėveliai pagal galimybes dalyvavo susitikime su dailės pedagoge, stebėjo ir kartu su vaikais įsijungė į dailės saviraiškos užsiėmimą naudojant netradicines priemones. Projektą vainikavo smagūs mažųjų žaidimai ir kūrybiniai atradimai gamtoje su įvairiomis saviraiškos priemonėmis.

 

Iš projekto lėšų įsigyti inovatyvūs šviečiantys molbertai su priedais skirtais piešimui ir kitos meninės raiškos priemonės, reikalingos projekto įgyvendinimui bei tęstinumui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.