Konferencija „Ugdymo(si) diferencijavimo ir individualizavimo aspektai, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę“

Iškilus pedagogas, publicistas, rašytojas ir gydytojas Janušas Korčakas (Janusz Korczak) (1878–1942) perdavė mums paprastą žinią – vaikas yra asmenybė, verta pagarbos ir dėmesio savo poreikiams. Visi vaikai yra skirtingi ir kiekvienas turi savo stiprybę. Kaip tik ją mokytojas gali įžvelgti, atskleisti ir užauginti laimingą mokinį. Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas tampa būtina šiuolaikinio kokybiško švietimo sąlyga, nes jo dėka stengiamasi pažvelgti […]

Skaityti daugiau »

STEAM projektas „Sielos paukštis”

„Kartą suvokiau, kad mes, mažos tautos žmonės, turime budėti prie savo esminių vertybių, kad jų neprarastume“, – sako dailininkė, pasakų knygų autorė ir iliustratorė Albina Žiupsnytė. Būtent jos darbai, kūryba, knygos ir pasakų mintys įkvėpė Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvą pažvelgti į nuotolines pamokas netradiciniu žvilgsniu.   Kodėl STEAM (angl. k.: Science – gamtos mokslų, Technology – technologijų, […]

Skaityti daugiau »

Tarptautinės konferencijos „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“ atgarsiai

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje surengta jau septintoji, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjos Irenos Akmenskienės iniciatyva net tarptautine tapusi užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) mokytojų metodinė-praktinė nuotolinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“. Jos metu skatinta šiuolaikiško, integruoto ir kūrybiško užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaida bei taikymas, siekiant ugdymo proceso kokybės. Konferencijoje dalyvavo ne […]

Skaityti daugiau »

Kaip Lietuvos vaikai mokosi lietuvių kalbos ir literatūros? PUPP ir VBE rezultatų analizė

Mokslininkų grupė, vadovaujama prof. Audronės Jakaitienės, atlieka tyrimą „Europos Sąjungos (ES) šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė, naudojant antrinius, didelės apimties duomenis“. Tai – visuotinės dotacijos projekto EFECTAS dalis, mokslininkų grupė yra tarpkryptinė, ją sudaro edukologai, psichologai, matematikai, informatikai.   A. Jakaitienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) renginyje „Empirika grįsta politika: misija (ne)įmanoma? […]

Skaityti daugiau »

NŠA interneto svetainėje – medžiaga, aktuali ruošiantis brandos egzaminams

Nacionalinė švietimo agentūra, siekdama padėti geriau pasiruošti brandos egzaminams, skelbia medžiagą, aktualią ir abiturientams, ir juos mokantiems pedagogams. Medžiaga pateikiama vienoje vietoje, kad būtų prieinama lengvai ir patogiai. Skelbiamos brandos egzaminų programos, pasiekimų lygių aprašai su pavyzdžiais, minimalius reikalavimus iliustruojančios užduotys, vaizdo įrašai, kuriuose pristatomi įvairūs ankstesnių metų brandos egzaminų aspektai ir daug kitos naudingos informacijos. Patogumo dėlei ji pateikiama […]

Skaityti daugiau »

Socialinis ir emocinis ugdymas – sėkmės gyvenime pagrindas

Jau metus trunkantis, pandemijos kankinamas laikas priverčia mus, pedagogus, dažniau susimąstyti apie perteikiamų žinių kokybę, jų prasmingumą, daromą įtaką jauno žmogaus formavimui(si), asmenybės brendimui. Mokslininkai jau rimtai atkreipia visuomenės dėmesį į vis prastėjančią mokinių emocinę ir fizinę būseną. Karantinas namuose „įkalino“ ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, kurie, užuot paskatinę atžalas savarankiškai, produktyviai planuoti savo laiką ir veiklas, atsakyti už […]

Skaityti daugiau »

Integruota istorijos ir literatūros pamoka

Dirbant šių dienų mokykloje, kaip teigia Erikas Jensenas (Eric Jensen), neužtenka stengtis daryti tai, ką gali. Reikia daryti tai, kas iš tikrųjų reikalinga. Integruotos pamokos – tai mokymosi metodas, kurį taikant racionaliau panaudojamas pamokų laikas, pamokos tampa įdomesnės, o žinių bei įgūdžių įgyjama daugiau. Integruotos pamokos skatina mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, daug dėmesio skiriama mokymosi siejimui su gyvenimiška patirtimi. Integruotos pamokos […]

Skaityti daugiau »

Saugesnio interneto savaitė Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

Minint Saugesnio interneto dieną Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje surengta „Saugesnio interneto savaitė 2021“, kurios tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Mokykloje „Saugesnio interneto savaitės 2021“ renginiai prasidėjo STEAM (gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų, menų ir matematikos taikymas) akademijos parengtomis nuotolinėmis užduotimis 5–8 klasių mokiniams „Informatinis mąstymas ir saugumas internete“.   Šią savaitę […]

Skaityti daugiau »

Atvira integruota pamoka „Žinutė LAISVĖ“, skirta Vasario 16-ajai

Vasario 12 d. Trakų r. Rūdiškių gimnazijos III a klasės mokiniai kartu su Alytaus r. Daugų Vlado Mirono, Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijų septintų ir vienuoliktų klasių mokiniais dalyvavo atviroje integruotoje istorijos, etikos ir lietuvių kalbos pamokoje ,,Žinutė LAISVĖ“. Pamoką organizavo ir vedė penkios į respublikinį projektą ,,Bendradarbiaujančios klasės“ įsitraukusios mokytojos: Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Gitana Ivanauskienė […]

Skaityti daugiau »

Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas: verslumo ugdymui skiriamas nepakankamas dėmesys

Kone 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sutinka, kad verslūs žmonės kuria gerovę ne tik sau, bet ir visai valstybei. Tuo pačiu net 72 proc. apklaustųjų mano, kad verslumo ugdymui skiriamas dėmesys yra nepakankamas. Tokį visuomenės požiūrį atskleidė sausį jaunimo antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ iniciatyva atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa.   Paprašyti įvertinti šalies gyventojų verslumą, […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 79