Profesinę kompetenciją ir įgūdžius tobulina ES šalyse

Kristina Saladžienė
,
Ukmergės technologijų ir verslo m-klos Plėtros skyriaus vedėja

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla jau daugelį metų aktyviai dalyvauja tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo veikloje. 2021 m. kovo mėn. mokyklai už aktyvią ir kokybišką tarptautinių projektų įgyvendinimo veiklą suteikta „Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo srityje. „Erasmus“ akreditacija patvirtina, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis ir geba organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą. Už kokybišką tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo veiklą, 2021–2024 m. laikotarpiui, mokyklai suteiktas „Kokybės pažymėjimas“.

 

Kiekvienais metais, tarptautinės programos „Erasmus+“ mobilumo projektų dėka, 50–60 mokinių išvyksta į tarptautines stažuotes įvairiose ES šalyse, kurių metu tobulina praktinius-profesinius įgūdžius atlikdami profesinę praktiką užsienio šalių įmonėse, mokosi užsienio kalbos, atsakomybės, savarankiškumo, plečia kultūrinį-geografinį akiratį, įgyja tarptautinio mobilumo patirtį. Tarptautinių mobilumo projektų dėka tobulinami ne tik mokinių praktiniai-profesiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinės žinios bei kompetencija.

 

2022-2023 m. mokykloje vykdomi 4 tarptautiniai „Erasmus+“ mobilumo projektai Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-000007383, Nr.2022-1-LT01-KA121-VET-000057566, Nr.2023-1-LT01-KA121-VET-000126082, bei bendras projektas su partneriais iš Latvijos 2022-1-LV01-KA122-VET-000077629 „Learning and creating Europe together“.

 

2023 m. rugpjūčio 31 d. mokykla baigia įgyvendinti tarptautinį „Erasmus+“ programos mobilumo projektą Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-000007383. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokinių ir mokytojų profesines žinias bei praktinius įgūdžius, siekiant užtikrinti sėkmingą būsimųjų darbuotojų integraciją į šiuolaikinę darbo rinką.

 

Projektas įgyvendinamas nuo 2021 birželio 1 d iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Jo dėka, 64 automobilių mechaniko, virėjo, baldžiaus, apdailininko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, suvirintojo, svečių aptarnavimo darbuotojo specialybių mokiniai, buvo išvykę į tarptautines trijų savaičių stažuotes, kurių metu atliko profesinę praktiką Lenkijos, Maltos, Ispanijos, Italijos verslo įmonėse. Stažuočių metu projekto dalyviai ne tik tobulino praktinius-profesinius įgūdžius, bet ir susipažino su darbo verslo įmonėse specifika, saugos ir kokybės reikalavimais, mokėsi dirbti tarptautinėje komandoje, atliko asmenines bei komandines užduotis.

 

Stažuotės ES šalyse, mokiniams suteikė ne tik galimybes tobulėti bei kaupti patirtį profesinėje srityje, bet ir sudarė puikias asmeninio tobulėjimo galimybes. Stažuočių metu projekto dalyviai lavino užsienio kalbos, komunikacinius, adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, mokėsi atsakomybės, savarankiškumo, punktualumo, tvarumo, susipažino su užsienio šalių kultūra, tradicijomis, mentaliteto ypatumais, praplėtė geografinį akiratį, įgijo tarptautinio mobilumo patirtį.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo tobulinami ne tik mokinių praktiniai bei socialiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinė bei tarpkultūrinė kompetencija. Pagal projektą 2 administracijos pareigūnai ir profesijos mokytojai vyko į vienos savaitės darbo stebėjimo vizitus kurie vyko Latvijos ir Lenkijos profesinėse mokyklose.

 

Vizitų metu, projekto dalyviai susipažino su anksčiau paminėtų šalių švietimo sistemomis, profesinio mokymo specifika, teorinio bei praktinio mokymo bazėmis, sėmėsi žinių IT taikymo profesinio mokymo procese, automobilių remonto ir techninės priežiūros, elektrotechnikos, praktinio mokymo organizavimo bei tobulinimo, profesinio mokymo kokybės vadybos srityse.

 

Pasibaigus stažuotėms bei darbo stebėjimo vizitams, visų projekto dalyvių įgytos žinios, įgūdžiai bei kompetencijos buvo įvertinti-jiems įteikti tarptautiniai sertifikatai bei Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys jų įgytą profesinę patirtį užsienyje. Neabejotina, kad įgytos žinios bei patobulinti praktiniai įgūdžiai, padės projekto dalyviams lengviau įsilieti į darbo rinką bei sėkmingai joje konkuruoti, o patobulinti socialiniai įgūdžiai, tarptautinės kompetencijos, praplėstas kultūrinis-geografinis akiratis, prisidės prie projekto dalyvių asmeninio tobulėjimo.

 

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.