Paroda „Kuriame ir dalinamės – 2“

Dalia Orlakienė
,
Kelmės r. ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ar organizuotų renginių aprašymų respublikinės parodos „Kuriame ir dalinamės – 2“ idėją atspindi filosofo Arno Anzenbacherio mintis: „Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima realizuoti tik veikiant drauge“.

 

Parodą surengė ir specialistus dalintis gerąja patirtimi sukvietė Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras bei Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis. Parodos tikslas – skatinti šalies socialinius pedagogus ieškoti naujų ugdymo(si) formų ir būdų, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų, išleidžiant metodinę priemonę.

Džiaugiamės parodai pristatytais darbais. Pateikta 70 darbų: iš jų 43 metodinės priemonės, 17 užsiėmimų ir 10 renginių aprašymų. Autorinius darbus pristatė 51 socialinis pedagogas, medžiaga leidiniui „atkeliavo“ iš įvairių švietimo įstaigų: daugiafunkcių centrų, Vaikų dienos centro, Sporto klubo, pradinių ir pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, pedagoginių psichologinių tarnybų, rajono dalykinių metodinių būrelių, pagalbos švietimo centrų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Švietimo epochos mąstytojo Šarlio Monteskjė žodžiais tariant: „Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti didžiu genijumi. Nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais.“

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems parodos dalyviams už aktyvią gerosios patirties sklaidą respublikinėje socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ir organizuotų renginių aprašymų parodoje „Kuriame ir dalinamės – 2“.

 

Leidinys įdėtas Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro puslapyje www.kelmesmc.lt ir „Facebook“ socialinio tinklo paskyroje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.