Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Pasak Valdorfo pedagogikos auklėtojos, lektorės Editos Kuliavaitės, pasakos yra būdas vaikams sužinoti apie pasaulio sandarą, apie gyvenimą, likimą, gėrio ir blogio priešpriešą. Pasakos moko įveikti sunkumus, netgi padeda stiprėti ir augti vaikų asmenybei. Tuo, kad pasakos turtina žodyną, lavina vaizduotę, ugdo kūrybiškumą, galėjo įsitikinti ir Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai.   Sausio mėnesį įstaiga įsitraukė į „Erasmus+“ KA2 […]

Skaityti daugiau »

Nuo uždavinio iki rezultato

Ką tik nuskambėjo Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracinė kalba, nurimo šurmulys ir dažnai sau užduodamas retorinis klausimas „kokia Lietuva bus dabar?“. VIENA LIETUVA – uždavinys, siekiamybė ar realija? Rezultatą pamatysime ne šiandien ir ne ryt, bet pamatysime. Šiuo metu man kyla kitas retorinis klausimas: ar VIENA LIETUVA, kaip vizija, taikoma ir švietimo sistemai? Manau, sutiksite, kad švietimas privalo būti vienas, nedalomas, […]

Skaityti daugiau »

Vasara – idealios sąlygos vaiko kompetencijoms ugdyti(s) ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

„Ateities mokyklą vaizduojamės, kaip tam tikrą visuomenės dalelę – bendriją, kurią sudaro mokiniai, mokytojai ir tėvai. Jų bendras tikslas – brandinti jauną žmogų, atverti jam tobulėjimo kelius. To pasiekti neįmanoma, jei netikime, kad kiekvienas gali ir privalo tobulėti.“ Meilė Lukšienė   Kaip ir kasmet, vasarą, Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ ugdymo(si) procesas persikelia į kiemo teritoriją. Birželio mėnesį atidarėme „Vasaros stovyklą – […]

Skaityti daugiau »

Respublikinė akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“

STEAM ugdymas – vis aktualėjanti tema pasaulyje. Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika (STEAM) tapo tie dalykai, su kuriais vaikai susipažįsta jau ikimokykliniame amžiuje. Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ bendruomenė, įgyvendindama Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Magiškoji STEAM laboratorija“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skelbė respublikinę akciją „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“. Ši akcija gegužės-birželio mėnesiais sukvietė įvairias Lietuvos ikimokyklinio […]

Skaityti daugiau »

„Erasmus+“ projekto partnerių susitikimas Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis kartu su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis iš Graikijos, Portugalijos, Lenkijos ir Italijos įgyvendina tarptautinį „Erasmus+“ programos projektą „My Culture, Your Culture, Our Culture“. Šio projekto pagrindinė idėja ir tikslas – sustiprinti šalių bendrystę ir gilinti visos įstaigos bendruomenės žinias apie Europos tautų panašumus ir skirtumus. Projektas skirtas visai įstaigos […]

Skaityti daugiau »

„Sportuok ir būki sveikas“

Birželio 26 d. Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vyko sporto šventė, kuri, darželio aikštėje skambant linksmai muzikai, patraukė ne vieno praeivio dėmesį. Ančiukas (vaidino mokytoja Edita Brazauskienė) atvežė karutyje sėdintį tinginį drambliuką (vaidino mokytoja Vaida Čemerienė) ir pakvietė visus vaikus, darbuotojus, svečius iš „Taikos“ ir „Paparčio“ darželių pasimankštinti. Ančiukas su vaikais rodė tinginiui drambliukui, kaip reikia mankštintis. Po pirmos mankštos drambliukas norėjo […]

Skaityti daugiau »

Visur su šokiu ir daina!

Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogės Agnė Dovalgaitė-Trumpelė ir Vida Šlenderė su 5–6 metų grupės „Ančiukai“ ugdytiniais šių metų sausio–birželio mėnesiais įsitraukė į tarptautinį „eTwinning“ projektą „Visur su šokiu ir daina!“ (angl. „Dancing and Singing Everywhere!“). Šio projekto partneriai – pedagogai ir vaikai iš Lietuvos, Ispanijos ir Rumunijos. Projekto tikslas – Europos šalių tautinių šokių, dainų sklaida ir populiarinimas. […]

Skaityti daugiau »

Iššūkiai šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje

Ikimokyklinis ugdymas dėl socialinių ir ekonominių pokyčių pasaulyje susiduria su daugeliu iššūkių. Istoriškai ikimokyklinis ugdymas visose Baltijos šalyse rutuliojosi panašiai. Taigi tendencijos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra labai artimos, nepaisant to, mokytojams ir ikimokyklinio ugdymo specialistams trūksta informacijos apie pastarųjų dešimtmečių kaitą šioje švietimo srityje kaimyninėse šalyse.   2018–2019 m. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ dalyvavo „Nordplus Junior“ programos projekte „Iššūkiai šiuolaikinėje […]

Skaityti daugiau »

Svajonių profesijas pristatė ir vaikai, ir tėvai, ir seneliai

Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo grupėje nuo rudens vykdomas „eTwinning“ projektas „Mano svajonių darbas“ (angl. „My Dream Job“) sudomino ne tik vaikus, bet ir tėvus bei senelius. Projekto dalyviai – mokytojai iš Turkijos, Rumunijos ir Lietuvos: Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos, Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“, Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“, Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“. Projektas skirtas ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikams. Stebėdama partnerių veiklas […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Aš – žmogus, tu – žmogus“

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Norėdama pasiekti, kad vaikai daugiau kalbėtų, suvoktų apie save kaip žmogų, geriau įsisavintų vaizdinius ir pavadinimus, organizavau integruotą ugdymo projektą „Aš – žmogus, tu – žmogus“. Teko sugalvoti kuo įvairesnių aplinkų, netradicinių priemonių, integruotų veiklų, siekiant suformuoti tinkamą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą. Juk sveikos gyvensenos įpročiai, tinkama […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 28