Projektas „Draugai iš viso pasaulio“

Siekis skatinti vaikų norą pažinti ir mokytis, būti draugiškesniais ir tolerantiškesniais, Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinės „Smalsučių“ grupės auklėtojas ir vaikus įtraukė vykdyti tarptautinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą – „Draugai iš viso pasaulio“, skirtą vaikų socialinių, pažintinių, kultūrinių kompetencijų ugdymui(si). Projektas prasidėjo 2019 m. spalio 18 d. ir vyko iki šių metų kovo 10 d. Projekte dalyvavo Rumunijos, Italijos, Slovėnijos, Norvegijos […]

Skaityti daugiau »

Vaikų emocinio intelekto lavinimo galimybės. Kelionė į pasaką

Teatras… Paslaptingas, tikras netikras pasaulis, kuriame spalvos ryškesnės, žodžiai garsesni, jausmai gilesni. Vaikystės teatre lengva juoktis ir pravirkti, blogį atskirti nuo gėrio, melą nuo teisybės, nes vaikai į pasaulį žiūri paprasčiau, sąžiningiau ir nuoširdžiau. Žinoma Lietuvos poetė Violeta Palčinskaitė yra pasakiusi: „Vaikas, į kurio galvelę įkrito tas amžinas gėrio ir grožio grūdas, negali užaugti blogu žmogumi.“ Kūrėja taikliai pastebėjo meno […]

Skaityti daugiau »

Projektinė veikla įgavo pagreitį. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ patirtis

Atsižvelgdama į Z ir Alfa kartos vaikų ugdymo(si) ypatumus, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda ieškojo įtraukiančių ugdymo(si) formų, viena iš tokių – projektinė veikla. Projektas – tai aktyvaus ugdymo(si) forma, skatinanti ugdytinius sieti mokymąsi su tikrove ieškant daiktų ir reiškinių sąsajų, pratinanti dirbti grupėje ir spręsti visiems aktualią problemą.   Viena ryškiausių pastarojo meto tendencijų – stiprėjantys tarptautinės integracijos procesai, pasiekę Lietuvą. […]

Skaityti daugiau »

Praktinės vaikų veiklos nauda darželyje

Vaikai – skirtingos asmenybės su dar neatskleistais siekiais, norais ir gebėjimais. Auklėtoja – žmogus, kuris turi gebėti tapti jų draugu. Tai sunkus tikslas, nes reikia suderinti vaiko, tėvų ir auklėtojų siekius, bet dėl vaikų gerovės, dėl jų sėkmingos ateities, turime rasti kelius ir būdus, kaip savo ugdytinius įtraukti į veiklas, kartu suteikiant jiems maksimaliai daug žinių ir praktinės naudos.   […]

Skaityti daugiau »

Antrasis daiktų gyvenimas

Nuo vasario mėnesio iki kovo 17 d. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai organizavo tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projektą „Antrasis daiktų gyvenimas“. Šio projekto tikslas – skatinti tausoti žemės resursus bei aplinką, tikslingai panaudojant antrines žaliavas. Jame dalyvavo 274 pedagogai iš 131 Lietuvos ugdymo įstaigos ir Elejos vaikų lopšelis-darželis „Kamenite“ (Latvijos respublika).   Projekto […]

Skaityti daugiau »

Mano knygelė

Mes, Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ auklėtoja metodininkė Stasė Valickaitė ir vyr. logopedė Aistė Tamošiūnienė, kartu su „Kiškučių“ grupės vaikais kovo 2–6 d. dalyvavome tarptautiniame edukaciniame prevenciniame projekte „Knygos savaitė“. Projektą, skirtą Europos logopedo dienai paminėti, organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“.   Kasdienė projektinė veikla suteikė vaikams žinių apie knygos svarbą, jos atsiradimą, temų, formų įvairovę ir kt. […]

Skaityti daugiau »

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir ugdytinių šeimų bendradarbiavimas ekstremalaus įvykio atveju

XXI amžius – tai spartusis pokyčių amžius, keičiantis žmonių bendravimo kultūrą, darbo formas, komunikacijas ir t. t. Tačiau išlieka ta pati vaikų ir tėvų bendravimo, buvimo kartu diada, kurią papildo ugdymo įstaigos, jų teikiamos paslaugos, kompetentingi darbuotojai, privalantys būti kūrybingi, išradingi, nebijantys klysti ir vis nuolat besimokantys, užsiimantys savišvieta, optimaliai priimantys inovacijas, pritariantys novatoriškiems žingsniams, išradimams, pasiekimams – tokiems kaip […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Iš motužės skrynalės perlaliai byrėjo…“

Tarptautinė „eTwinning“ programa, kurioje pedagogai gali dalyvaudami projektinėse veiklose dalytis sukaupta profesine patirtimi, šiandien nebe naujiena. Rašant baigiamąjį darbą etninės kultūros tema, kilo mintis išnaudoti šią galimybę. Siekiant atskleisti vaikų ankstyvojo amžiaus etninės kultūros ugdymo(si) galimybes darželyje, kartu su Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ muzikinio ugdymo mokytoja Renata Čipkuviene, „eTwinning“ platformoje inicijavome respublikinį projektą „Iš motužės skrynalės perlaliai byrėjo…“. Projekto tikslas – […]

Skaityti daugiau »

„Pykšt ir Pokšt“ eksperimentai

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ mes, mokytojos Edita Brazauskienė ir Vaida Čemerienė, kartu su vaikais atlikome įvairius eksperimentus: „Purvinas vanduo liko švarus“, „Pripūsk balioną“, „Kaip šiltame ir šaltame vandenyje pasiskirsto rašalas“, „M&M“ saldainiukų vaivorykštė“, „Spalvų liejimas guašu“, „Vanduo dažytas krepiniu popieriumi“, „Spalvų lietus“ ir „Spalvotas vulkanas“. Eksperimentą atliko „Saulutės“ ir „Mėnulio“ grupių vaikai, svečiuodamiesi ir atlikdami eksperimentus vieni pas kitus. Mūsų tikslas […]

Skaityti daugiau »

STEAM: nuo ikimokyklinės pedagogikos – iki savarankiško gyvenimo  

STEAM, tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste – Susan Riley. Arba trumpiau – tai yra akronimas: S – SCIENCE (GAMTOS MOKSLAI); T – TECHNOLOGY (TECHNOLOGIJOS); E – ENGINEERING (INŽINERIJA); A – ARTS (MENAI); M – MATHEMATICS (MATEMATIKA);   Tačiau STEAM ugdymas yra kur […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 42