STEAM – didesnės vaikų galimybės ir patirtis

Dirbdama lopšelyje-darželyje dažnai organizuoju tokias veiklas, kad pats vaikas būtų kūrėjas ir atradėjas. Kartais atsitinka taip, kad vaikas nerodo iniciatyvos kurti pats ir ieško suaugusiojo pagalbos. Padėti yra viena, o sudominti, atskleisti vaiko galimybes kurti, rodyti iniciatyvą veiklose yra kas kita. STE(A)M ir yra tas metodas, kuris padeda vaikui atsiskleisti, nebijoti suklysti ir pasitikėti savo gebėjimais. Pastebėjau, kad būtent bandymai, […]

Skaityti daugiau »

Literatūrinė edukacija su rašytoja Modesta Jurgaityte

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale prasideda projektas „Veltinio teatras: biblioterapija vaikams“. Projekto tikslas – skatinti priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių raiškų įvairovę, skaitymą, ugdyti jų socialines ir emocines kompetencijas, praplėsti bibliotekos vykdomas veiklas ir sudaryti sąlygas teikti retas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje terapines paslaugas vaikams bibliotekoje.   Rugsėjo 14 d. bibliotekoje svečiavosi rašytoja, žurnalistė, scenaristė, kūrybinio skaitymo, […]

Skaityti daugiau »

Išvykos – būdas vaikų socializacijai

Nepaisant to, kad dėl COVID-19 pandemijos negalėjome keliauti tiek, kiek buvo suplanuota, vis dėl to iki šiol mums pavyko iškeliauti apsižvalgyti, kas slepiasi už darželio tvoros.   Dirbdama lopšelyje-darželyje „Atžalėlės“ „Bitučių“ grupėje visada nuo pat lopšelio galėjau didžiuotis savo ugdytinių tėvais, kurie visada glaudžiai bendradarbiavo su grupės mokytojomis. Tad ir šiandien mūsų grupės tėveliai organizavo nuostabią kelionę į Belmonto žirgyną. […]

Skaityti daugiau »

Gamtos pažinimas darželyje

Kaip teigia M. Hugerat, S. Zidani ir N. Kurtam (2003) (cit. Lamanauskas V.), gamtamokslinis ugdymas be aktyvaus ugdytinių dalyvavimo eksperimentinėje-praktinėje veikloje mokymosi procesą daro visiškai nereikšmingą patiems besimokantiesiems.   Aš manau, kad kuo aktyvesnis vaiko bendravimas su aplinka, tuo didesnis daromas poveikis jam.   Dažnas šiuolaikinis žmogus, o ypač vaikas, pajutęs, kad tolsta nuo gamtos, vis dažniau į ją atsigręžia […]

Skaityti daugiau »

Vasaros įspūdžių „Pieva“

Kartu su rudenį darželin grįžtančiais vaikais sugrįžo ir tradicinis Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ renginys – tapybos pleneras „Pieva“ (Panevėžio savivaldybės iš dalies finansuojamas tęstinis projektas „Vaikystės paletė-6“).   Renginio vedėjai – Dailininkas ir Vasarėlė – pakvietė prisiminti spalvotas prabėgusios vasaros akimirkas ir jas perkelti ant drobės. Kartu prie molbertų darbavosi ir būrys draugų iš  kaimyninių „Pušynėlio“, „Sigutės“ darželių, regos centro „Linelis“. […]

Skaityti daugiau »

STEAM veiklos

Tyrinėjimai, eksperimentai, bandymai, džiugios emocijos – tai puiki galimybė paįvairinti veiklas su vaikais. Jau ankstyvajame amžiuje vaikai stebi aplinką, vykstančius reiškinius ir pokyčius.   Mano vadovaujami Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“ „Kiškučių“ grupės ugdytiniai naudoja STEAM metodą. Vaikai skatinami eksperimentuoti, tyrinėti, pasitelkti vaizduotę. Jie nori sužinoti, išmokti, suprasti, kas vyksta aplink. Tyrinėdami atidžiai stebi, klausosi, liečia, domisi. Mažiems vaikams taikomos paprastos, nesudėtingos veiklos. Naudojame […]

Skaityti daugiau »

Visuminis ankstyvasis vaikų ugdymas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Puriena“

Pastaruoju metu Lietuvos ir Europos ugdymo kontekste vis labiau akcentuojama holistinė ugdymo samprata, kuri remiasi nuostata, jog pasaulis yra integruota visuma, kurioje viskas susiję. Šiuo požiūriu siekiama įvairių (kūrybinių, pažintinių, fizinių, emocinių) vaiko galių plėtotės, tikslingai formuojant vaiko vertybines nuostatas, jausmus, mąstymą ir elgseną.   Nuo 2019 m. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ pradėjo intensyviai dalyvauti įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse veiklose, susijusiose […]

Skaityti daugiau »

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pasiruošimas Rugsėjo pirmajai

Aš, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė, kaip įprasta kruopščiai ruošiuosi mokslo metams. Visada norisi džiaugsmingai sutikti savo grupės ugdytinius. Dar visada kildavo klausimas, kaip, kokiu būdu, atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo programą, patikrinti ugdytinių pasiekimų vertinimus. Juk programoje rašoma, kad pasiekimų aprašo paskirtis – padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Pakalbink akmenuką“

Šiemet liepa mus lepina šiluma, negaili saulės spindulių. Kauno lopšelyje-darželyje „Vaidilutė“ šurmuliuoja  ugdytiniai, vasaros stovyklos dalyviai. Nors vasarą dažniau norisi vykti į gamtą ir joje laisvai veikti, ilsėtis, bet mūsų įstaigos vaikai nenusimena. Ugdomosios veiklos vyksta lauke. Vaikas, žaisdamas lauke, atranda save, natūralesnius ir šiltesnius santykius su aplinkiniais bei gyvąją gamtą – tikrąjį pasaulį, užpildantį vaiko prisiminimus spalvingomis patirtimis ir […]

Skaityti daugiau »

„Olimpinio kamuolio linksmybės“ Šiaulių r. Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“

Ikimokyklinis amžius – tai vaiko asmenybės ugdymo, psichinių ir fizinių galių plėtotės etapas. Šiuo laikotarpiu vaikai intensyviai auga, bręsta fiziškai ir psichiškai. Vaiko protinis ugdymas neatsiejamas nuo judesių lavinimo. Ikimokyklinei įstaigai tenka didžiulė atsakomybė už vaiko fizinės ir dvasinės sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.   Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programos (toliau-LTOK) „Olimpinė karta“ olimpinio projekto konkurso veiklų organizavimas yra puiki priemonė […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 86