Didžiuojamės geriausiu Kauno R. Neveronių gimnazijos istorijoje abiturientu

Kažkada lietuvių poetas Vytautas Mačernis yra parašęs: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviest“. Neatsitiktinai šiandien prisiminiau šiuos jauno klasiko žodžius. Noriu papasakoti apie kitą jauną žmogų, dar beieškantį savo tikrojo kelio, bet jau tvirtai žinantį, ko sieks gyvenime, turintį aiškų tikslą ir realią prasmingą svajonę. Tai mūsų Kauno […]

Skaityti daugiau »

STEAM ir IKT įrankių panaudojimas siekiant ugdymo(si) kokybės

STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos dalykus, siejantis juos su mokiniams pažįstama aplinka, formuojantis kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas bei praktiškai pritaikyti pamokose įgyjamas žinias.   Kauno švietimo inovacijų centras, koordinuojantis „Kauno besimokančių mokyklų tinklo“ veiklą, ir Kauno Milikonių progimnazija, aktyvi šio tinklo narė, birželio 20 dieną organizavo nuotolinį […]

Skaityti daugiau »

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka kitaip

Šiandien mokymą keičia mokymasis. Mokytojui svarbu įtraukti mokinį į aktyvų, sąmoningą mokymąsi, sukurti mokymąsi skatinančią aplinką. Baigiantis ugdymo procesui mokytis vis sunkiau, todėl reikia ieškoti įdomesnių mokymosi būdų, įvairesnių erdvių, kurios motyvuotų mokinius, įtrauktų į veiklas. Kėdainių šviesiosios gimnazijos 3d ir 3e klasių gimnazistai lietuvių kalbos ir literatūros mokėsi netradicinėse erdvėse: gimnazijos kiemelyje, senamiesčio gatvėse. Jiems buvo organizuota lietuvių kalbos […]

Skaityti daugiau »

Inovatyviausiojo titulą pelnęs technologijų mokytojas: technologijų pamokos toli gražu nėra vien apie vinies kalimą ar lentos obliavimą

Mokyklą savo laikais Donatas Kriukas prisimena su kartėliu: aplinka nebuvo tokia, kuri skatintų reikšti savo nuomonę, išsakyti idėjas, stokojo erdvės kūrybai ir improvizacijoms. Todėl kai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje įgijo technologijų ir dailės specialybę bei pats tapo mokytoju, savo darbe Donatas elgiasi priešingai. Jo technologijų pamokos nėra tik apie vinies kalimą, visų pirma tai – apie problemų sprendimą: […]

Skaityti daugiau »

Prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija

Šiandien prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Joje 16 valstybinių ir mokyklinių egzaminų laikyti užsiregistravo 1073 kandidatai, iš jų 455 – eksternai. Kaip ir pagrindinė taip ir pakartotinė sesija prasideda valstybiniu lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu. Pakartotinė sesija vyks iki liepos 12 dienos, ji pasibaigs mokykliniu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu.   Pakartotinėje sesijoje laikyti egzaminus gali tie mokiniai, kuriems […]

Skaityti daugiau »

Teikiamas galutinis atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros programos projektas

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) Bendrojo ugdymo tarybai pristatė galutinį atnaujintos 1–12 kl. lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektą. Jam buvo pritarta. Programa bus tvirtinama po paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Iki to dar bus galima teikti paskutinius pasiūlymus.   Pasak NŠA direktorės Rūtos Krasauskienės, atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros programa išsiskiria šiuolaikiškumu, atvirumu, yra integrali, kultūriškai ir pilietiškai […]

Skaityti daugiau »

Vaiko individualios pažangos asocijuotų mokyklų tinklo stažuotės Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje

„Asmenybės ūgtis – asmenybės branda, pasiekimai, pažanga… Mokinių pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias kiekvieno mokinio išgales ir ypatybes, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu…“ (Geros mokyklos koncepcija, 2015)   VIP asocijuotų mokyklų tinklo tikslas – patobulinti mokinių pažinimo, motyvavimo ir paramos bei ugdymosi aplinkų kūrimo pedagogų kompetencijas dalyvaujant […]

Skaityti daugiau »

Viceministras R. Skaudžius: patrauklią mokytojų karjeros ir atlygio sistemą turime sukurti kartu

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradėjo konsultacijas dėl Pedagogų karjeros modelio. Pirminis jo projektas viešojoje konsultacijoje pristatytas gegužės mėnesį, pateiktas komentarams ir šiuo metu peržiūrimas pagal gautus siūlymus. Netrukus vėl bus rengiamos viešos diskusijos ir tariamasi toliau. Liepos pradžioje vyks konsultacijos su kaimyninių šalių ekspertais, aptariami jų šalyse taikomi pedagogų karjeros modeliai. Sprendimą dėl modelio tikimasi priimti iki 2023 metų […]

Skaityti daugiau »

Abiturientai laiko paskutinį valstybinį brandos egzaminą

Šįryt 1090 abiturientų rinksis šalies egzaminų centruose laikyti paskutinio valstybinio brandos egzamino – chemijos. Pagrindinę brandos egzaminų sesiją rytoj užbaigs mokyklinio muzikologijos egzamino antroji dalis. Kitą savaitę prasidės pakartotinė brandos egzaminų sesija.   Chemijos egzaminą sudaro klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, trumpojo atsakymo ir struktūriniai klausimai. 40 proc. egzamino taškų atitinka bendrąjį chemijos kursą, 60 proc. – išplėstinį. Su egzamino programa, […]

Skaityti daugiau »

Į pagalbą ukrainiečių vaikų mokytojams

Ankstus 2022 m. vasario 24 d. rytas. Turbūt ne vieną privertė pervertinti tai, jog gyvename nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje. Nenutrūkstamas srautas informacijos apie karo veiksmus Ukrainoje daugelį prikaustė prie ekranų, bet niekas nesitikėjo ir nebuvo pasirengęs bėgančiųjų nuo karo bangai Lietuvoje, ypač mokytojai. Šiandien pabėgėlių iš Ukrainos skaičius ES viršijo 5 milijonus. Didžiausias pabėgėlių srautas, beveik 4 milijonai, atvyko į Lenkiją. […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 132