„Gamtos atradimai vaiko akimis“

Gegužės 25 d. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro edukacinėse lauko erdvėse šurmuliavo gausus svečių būrys. Visi jie sugužėjo į respublikinę praktinę konferenciją „Gamtos atradimai vaiko akimis“. Jau tradicine tapusi konferencija rengiama nuo 2015 metų. Šiais metai ypatingas dėmesys buvo skiriamas Lietuvos auksui – gintarui. Renginio metu buvo pristatyti stendiniai, kūrybiniai pranešimai, skambėjo meniniai, muzikiniai pasirodymai. Praktinėse-kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai sužinojo, kad gintaras […]

Skaityti daugiau »

Šiandien mano galia – mokslininkas

Gegužės 25 dieną į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą rinkosi Alytaus miesto ir rajono pradinių klasių mokiniai, nešini įvairiais maketais, plakatais, medžiagų pavyzdžiais ir net vazonėliuose augančiais svogūnais – prasidėjo pradinių klasių mokinių STEAM krypties konferencija „Mažasis mokslininkas 2023“, kurią organizavo Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla ir Alytaus Dzūkijos mokykla kartu su partneriais: Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Alytaus profesinio rengimo centru bei […]

Skaityti daugiau »

Konferencija „Kokybės krepšelis mokinių pažangai ir gerai savijautai“ Širvintų rajono Musninkų A. Petrulio gimnazijoje

Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, siekdama gerinti mokinių asmeninę pažangą ir sukurti saugesnę ugdymosi aplinką, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“, kuris suteikia galimybių įvairiomis formomis, būdais bei metodais siekti mokinių pasiekimų gerinimo.   Šių metų gegužės 19 dieną gimnazijoje vyko rajoninė konferencija „Kokybės krepšelis mokinių pažangai ir gerai savijautai“, skirta gerosios patirties, įgytos projekto […]

Skaityti daugiau »

Atnaujintame Švietimo portale – patogesnė atnaujintų programų prieiga

Padėdama pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia naudotis atnaujintu Švietimo portalu (www.emokykla.lt).   Atnaujintame portale BP interaktyviai ir struktūruotai pateiktos, tarpusavyje susietos pagrindinės programų dalys (turinys, pasiekimai ir kompetencijos), galima paieška pačioje programoje.   Prie programų nurodomos diegimui tinkamos skaitmeninės priemonės, vadovėliai bei metodinė medžiaga, taip pat pateikiamas tarpdalykinių temų turinys.   Mokytojai portale galės […]

Skaityti daugiau »

Tarptautinė konferencija „Vaiko sėkmė mokantis“

Gegužės 19 d. Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius organizavo nuotolinę tarptautinę konferenciją – „Vaiko sėkmė mokantis“, skirtą užsienio lietuvių mokyklų mokytojams. Tai buvo puiki proga pasidalinti metų metus kaupiama gerąja patirtimi. Konferencijoje dalyvavo mokytojai iš Airijos, Graikijos, Ispanijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Liuksemburgo, Vokietijos, Norvegijos, JAV, Singapūro. Konferencijos tikslas – skatinti užsienio lituanistinio formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų […]

Skaityti daugiau »

STEM / STEAM / STREAM atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje įvyko nuotolinė konferencija „Tyrinėk. atrask. ieškok. pažink. STEM / STEAM / STREAM – atnaujinto ugdymo turinio kontekste“. Kaip mokytis gamtamokslinių dalykų mokykloje, kaip organizuoti pamokas, kokias priemones taikyti, kad mokiniams būtų įdomu ir naudinga – tai vienas iš svarbiausių uždavinių. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis tiriamąja veikla, STEM / STEAM / STREAM ugdymo patirtimi atnaujinto ugdymo […]

Skaityti daugiau »

Užduočių pavyzdžiai atskleidžia lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo formatą

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžius.   Bendrojo ir išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros užduočių pavyzdžiai viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA bei NŠA interneto svetainėje.   Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo, skirto kalbiniams gebėjimams įvertinti, užduočių pavyzdžiai buvo išbandyti dvidešimtyje mokyklų. Kartu buvo vykdomas šių užduočių vertinimo kriterijų ir vykdymo […]

Skaityti daugiau »

Išleisti pirmieji atnaujintas ugdymo programas atitinkantys vadovėliai

Pirmieji atnaujintas ugdymo programas atitinkantys vadovėliai, iš kurių jau nuo rugsėjo 1 d. galės pradėti mokytis mokiniai, pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA).   NŠA Vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie du lietuvių kalbos ir literatūros bei du matematikos vadovėlius, skirtus 1 klasei. Vadovėliai atitinka atnaujintas ugdymo programas, kurios mokyklose bus pradėtos diegti nuo naujų mokslo metų.   Lietuvių kalbos ir […]

Skaityti daugiau »

Kauno delegacija mokslo centre domėjosi STEAM ugdymo galimybėmis

2023 m. gegužės 11–12 d. grupė Kauno švietimo įstaigų vadovų dalyvavo Kauno švietimo inovacijų centro išvykoje į Ventspilį (Latvija) aplankant mokslo centrą „VIZIUM“. Šia edukacine programa siekiama pagilinti žinias apie STEAM, vieną šiuolaikiškiausių ugdymo organizavimo modelių, kuris ypač svarbus siejant žinias su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu.   Delegaciją priėmę darbuotojai papasakojo apie […]

Skaityti daugiau »

Skelbiami pirmieji tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiai

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia pirmuosius matematikos tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžius. Bendrojo ir išplėstinio kurso matematikos užduočių pavyzdžiai viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA   Įvairiose Lietuvos mokyklose buvo vykdomas šių užduočių ir vykdymo procedūrų išbandymas. Tarpinių patikrinimų užduočių, atitinkančių Vidurinio ugdymo programą, pavyzdžiai rengiami ir išbandomi ruošiantis diegti atnaujinto ugdymo bendrąsias programas nuo 2023 m. rugsėjo.   „Paskelbto matematikos tarpinio […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 163