Grinkiškio gimnazijos mokinių iniciatyva „Gyvybė“ pristatyta respublikinėje konferencijoje

Kovo mėnesį Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje vyko nuotolinė respublikinė 8–12 klasių mokinių tiriamoji-praktinė gamtos mokslų konferencija „Stebiu. Kuriu. Analizuoju.“ Į virtualų renginį mokiniai ir mokytojai atvyko net iš 39 Lietuvos mokyklų. Konferencijos metu 90 mokinių septyniose sekcijose pristatė net 72 pranešimus.   Renginio pradžioje mus sveikino ir naujų idėjų linkėjo Juozo Miltinio gimnazijos direktorius Vytautas Raišys. Įdomiai žavus ir įkvepiantis […]

Skaityti daugiau »

Šiandieninis mokinys – atsakingas verslininkas rytoj

Radviliškio Lizdeikos gimnazija, turinti gana didelę tarptautinės projektinės veiklos patirtį, balandžio 14 d. pakvietė Lietuvos pedagogus į nuotolinę praktinę konferenciją „Šiandieninis mokinys – atsakingas verslininkas rytoj“. Konferencijos tikslas – aptarti socialinio verslumo sampratą ir verslumo ugdymo svarbą šių dienų mokykloje bei pristatyti veiksmingas verslumo integravimo praktikas, įgytas per penkerius metus įgyvendinant „Erasmus+“ strateginės (mokyklų ir nevyriausybinių organizacijų) partnerytės projektą, pasidalyti […]

Skaityti daugiau »

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Inovatyvūs ir tradiciniai gimtosios kalbos dėstymo metodai“

Balandžio 8 d. šalies lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai dalyvavo Šiaulių Dainų progimnazijos ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro organizuotoje respublikinėje nuotolinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Inovatyvūs ir tradiciniai gimtosios kalbos dėstymo metodai“, kurioje pristatyta 14 pranešimų, o juos išklausė 100 klausytojų. Mokytojai dalijosi patirtimi, sėkmės istorijomis, atradimais ir nusivylimais kontaktinio bei nuotolinio mokymo(si) metu. Konferencijos pradžioje dalyvius pasveikino Dainų progimnazijos direktorė […]

Skaityti daugiau »

Moksleiviai akimirkai taps bendrovių vadovais: tiesioginėje transliacijoje spręs verslo problemas

Balandžio 15 dieną, ketvirtadienį, 12 valandą jaunimo antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ organizuoja didžiausio Lietuvoje 9–12 klasių moksleivių verslumo čempionato „TITAN“ finalą. Tiesioginės transliacijos iš ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto metu net 20 moksleivių komandų turės išspręsti 10 tikrų situacijų, su kuriomis susidūrė Lietuvos startuoliai. Kaip moksleiviams seksis išbristi iš sudėtingų verslo krizių tiesioginėje transliacijoje stebėkite […]

Skaityti daugiau »

Šiaulių rajono mokytojų metodinė savaitė „Mąstyti. Veikti. Būti. Mokytis“

Balandžio 6–9 d. vyko Šiaulių rajono mokytojų metodinė savaitė „Mąstyti. Veikti. Būti. Mokytis“, kurią organizavo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Šiaulių rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai. Metodinės savaitės tikslas – gerosios darbo patirties sklaida siekiant gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus bei skatinti pažangias pedagogines praktikas. Šis renginys – tradiciškai netradicinis. Mokytojai nuolat dalijasi […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“ Kauno r. Neveronių gimnazijoje

Kauno r. Neveronių gimnazija – aktyvi Lyderių laiko 3 (LL3) Kauno rajono savivaldybės pokyčio projekto „Pozityvioji komunikacija ugdymosi rezultatams“ dalyvė. Pagrindinis projekto tikslas ir siekinys – aukštesni mokinių pasiekimai, stiprinant mokytojų kompetencijas, įgalinant juos taikyti tinkamas ugdymo(si) strategijas. Projekto priemonės integruotos į gimnazijos veiklas: ugdymo procesą, metodinę veiklą, bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).   Projekto pradžioje ypatingas dėmesys buvo […]

Skaityti daugiau »

Metodinė diena „STEAM – integruotas ugdymas“

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje balandžio 8 d. vyko metodinė diena „STEAM – integruotas ugdymas“. Šio renginio tikslas – gerosios darbo patirties sklaida įgyvendinant STEAM dalykų (gamtos mokslų, matematikos, technologijų, dailės, inžinerijos ir kt. mokomųjų dalykų) programą ugdymo procese. Metodinę dieną organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė ir mokyklos metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Diana Bernotienė.   Metodinėje dienoje […]

Skaityti daugiau »

Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? 20 metų – 20 atradimų!“

Balandžio 8 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla pradėjo švęsti savo dvidešimtuosius gyvavimo metus. Ta proga vyko tradicinė respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? 20 metų – 20 atradimų!“. Mokyklai konferenciją padėjo organizuoti Vilniaus švietimo pažangos centras. Pirmą kartą konferencija vyko nuotoliniu būdu, todėl turėjome galimybę sukviesti tokį gausų pranešėjų ir dalyvių būrį. Konferencijoje skaityti 42 pranešimai, […]

Skaityti daugiau »

Problemas moksleiviai sprendžia kurdami verslus ir išnaudodami technologijas

Kovo mėnesį šalies regionuose vyko internetinės jaunimo verslumo ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ jaunųjų bendrovių parodos – „eXpo“, kuriose verslus mokyklose vystantys moksleiviai pristato savo kuriamus produktus ir siūlomas paslaugas. Realią verslo kūrimo patirtį suteikiančios programos „AcceleratorX“ konkursuose dėl geriausios jaunosios bendrovės vardo regionuose varžėsi 452 mokiniai, mokyklose įkūrę net 113 verslų. Pirmąsias vietas Vilniaus ir Kauno apskričių konkursuose užėmusių […]

Skaityti daugiau »

Virtuali kelionė į istorinę praeitį

„Turime pripažinti, kad vieno žmogaus ar vienos tautos kančios yra žmonijos kančios” Dalai Lama XIV   Lizdeikiečiai (Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokiniai) šiemet laimėję TOLI (Olgos Lengyel instituto) paramą net dviejų projektų apie žydų kultūros pėdsakų įamžinimą Radviliškyje įgyvendinimui, balandžio 1 d. dalyvavo virtualaus filmo „NANA“ peržiūroje ir diskusijoje, kurią organizavo JAV ambasada Lietuvoje ir Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 83