Nuotoliniam ugdymui TAIP pirmieji tarė ikimokyklinukai

Nuotolinis ugdymas darželio grupėje – nemenkas iššūkis ne tik pedagogui, bet ir tėvams. O ypač kurtiesiems! Su šiuo iššūkiu susidūrėme ir mes – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogai bei tėveliai.   Tik išgirdus apie tai, kilo daug baimių. Ypač – dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Juk svarbiausias metodas mūsų darbe – žaidimas. Kaip nukreipti […]

Skaityti daugiau »

Vaikų, turinčių žymius kompleksinius sutrikimus, ugdymo ypatumai

Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo pagalbos specialistės – Ana Krinickaja (vyresnioji specialioji pedagogė), Valerija Liaudanskienė (logopedė, specialioji pedagogė ekspertė, pavaduotoja ugdymui), Elona Tijunonienė (logopedė metodininkė) – dalijasi metodinėmis rekomendacijomis „Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai“.   Specialistės įspėja, jog rekomendacijose ugdymui skirtos temos pateiktos sunkėjančia tvarka, todėl rekomenduojama laikytis išdėstytos medžiagos eiliškumo, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko […]

Skaityti daugiau »

Viktorina „Žinių mūšis“ – renginys, skatinantis mokinių tautiškumą, pilietiškumą

Žmogus vystosi sąveikaudamas su aplinka, mokosi pažinti, bendrauti ir tapti mažiau priklausomas. Šiuolaikiniame ugdyme akcentuojama vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP),  socialinė įtrauktis, integracija. Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro mokytojos jau penktus metus organizuoja tarpmokyklinę viktoriną „Žinių mūšis“ SUP turintiems mokiniams. Mokinių komandos iš įvairių miesto bei rajono mokyklų susirenka pasivaržyti ir įrodyti, kiek daug žino apie Lietuvą ir pasaulį. […]

Skaityti daugiau »

Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“

Kovo 2–6 d. kiek daugiau nei 1000 mokytojų iš visos Lietuvos savo ugdymo įstaigose įgyvendino VšĮ Pozityvaus ugdymo instituto, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos ir VšĮ Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro organizuojamą „Draugišką SEU olimpiadą „Dramblys“ ikimokyklinukams, pradinukams ir 5–6 kl. mokiniams“. Buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą bei, atliekant bendras užduotis, įtraukiant […]

Skaityti daugiau »

Sportuokime visi – nesvarbu, kas esi!

Panevėžio miesto jaunimui, turinčiam specialiųjų poreikių, šiemet pirmą kartą vyko sporto iniciatyvos pagal programą „LTeam START UP“. Ieškoti, surasti, skatinti ir paremti – tokia Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinio fondo programos „LTeam START UP“ misija. Vienas iš programos tikslų – skatinti jaunimo su specialiaisiais poreikiais fizinį aktyvumą kaip geriausią sveikatos formavimo ir laisvalaikio praleidimo būdą.   Vaikams ir […]

Skaityti daugiau »

Nauja patirtis: STEAM ugdymas specialiojo ugdymo mokykloje Rumunijoje

Anglų kalbos akronimas STEAM reiškia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką (science, technology, engineering, arts, maths). STEAM ugdymas suprantamas kaip tarpdalykinis, integruotas mokymas(is). Šiaulių r. Bubių mokykla bei mokyklos partnerės iš Rumunijos, Čekijos, Serbijos bei Turkijos nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio dalyvauja programos „Erasmus+“ projekte „Catch the Date. STEAM“. Projekto tikslas – integruojant STEAM metodą į ugdymo procesą bent […]

Skaityti daugiau »

„Kitokia knyga…“

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro specialiųjų poreikių mokiniai visuomet noriai dalyvauja įvairiuose projektuose. Jau treti metai atrasti skaitymo malonumą, pamilti knygą padeda projektas „Kai knyga prabyla…“. Šiais metais jis skirtas lietuvių kalbos dienoms.   Neseniai trylika ugdytinių ruošėsi raiškiojo skaitymo konkursui „Tariu aš Lietuvai…“. Renginyje liejosi pačios nuoširdžiausios eilės apie Lietuvą, lietuvių kalbos grožį. Į konkursą atvyko ir draugų iš […]

Skaityti daugiau »

Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmei

Moksleivių atostogų metu (vasario 15–22 d.) Šiaulių sanatorinės mokyklos pedagogės Giedrė Gabšienė ir Asta Veikutienė viešėjo Ispanijoje pagal „Erasmus+“ mobilumo projektą „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmei“. Pedagogės lankėsi Cordobos miesto Andaluzijos regiono trijose mokyklose bei stebėjo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbą. Ispanijoje mokymo įstaigos yra valstybinės, privačios ir mišrios (valstybinės-privačios). Vaikai mokytis pradeda […]

Skaityti daugiau »

Šilto smėlio metodika – inovacija Alytaus Dzūkijos mokykloje ir Lietuvoje

Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje įtvirtinta Lietuvos švietimo vizija – kiekvienas vaikas nesunkiai randa, kur mokytis bei įgyja teisę į tinkamą, kokybišką išsilavinimą. Kokybiško mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galima siekti tik sudarant visas sąlygas ugdytiniui gerai ir saugiai jaustis. Ugdomoji aplinka turėtų skatinti tikslingą mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveiką, palankios socialinės aplinkos kūrimą joje, užtikrinti palankią emocinę atmosferą. […]

Skaityti daugiau »

Kiekvienas norime judėti!

„Aš noriu laimėti! Bet neįveikęs varžovo, stengiuosi įveikti savo negalią“ – tokiais žodžiais jau 22 kartą pradedamos, tradicija tapusios, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro organizuojamos tarptautinės neįgaliųjų varžybos „Aš noriu laimėti!“. Šiemet jose dalyvavo 15 komandų iš Rygos, Šiaulių, Joniškio, Anykščių, Kėdainių, Pasvalio specialiųjų mokyklų, Kėdainių specialiosios olimpiados klubo, Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro, iš kurių net 8 komandos atstovavo mūsų […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 22