Bendruomeniškumas – didžiausia vertybė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) iškilmingai paminėta Šeimos diena. Atkreiptas dėmesys į tai, kad vaikų raidai labai svarbu, jog juos augintų abu tėvai – motina ir tėvas. Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) sprendimu Šeimos diena minima nuo 1994 m. JTO iniciatyvai pritaria ir Tarptautinė Kolpingo draugija. Žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos – nepaisant to, kokią vietą ji užima visuomenėje. […]

Skaityti daugiau »

Diskusija ruošiantis įtraukiajam ugdymui: švietimo pagalba yra ugdymo dalis

Lietuvos mokykloms rengiantis svarbiam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukčiai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pakvietė suinteresuotas visuomenės grupes į Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą atvirai diskusijai-konsultacijai „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“.   Pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams, mokiniams, ugdymo įstaigų vadovams, savivaldybių atstovams pristatyti numatomi pakeitimai, kartu su dalyviais diskutuota, tartasi, kaip švietimo pagalba galėtų […]

Skaityti daugiau »

Susitikimas su JAV partneriais įtraukiojo ugdymo tema

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos specialiosios pedagogės ir administracija sekmadienio pavakarę turėjo pažintinį susitikimą su Elmhurst miesto (Čikagos vakarinio priemiesčio) Yorko bendruomenės vidurinės mokyklos, kurioje mokosi 2900 mokinių, pagalbos specialistais ir direktoriaus pavaduotoju, kuruojančiu specialųjį ugdymą, Skip Kumm, kuris yra šios srities mokslų daktaras. Su Amerikos kolegomis dalijomės patirtimi apie įtraukųjį ugdymą. Smagu buvo sužinoti, kad dirbame panašiai, kaip kolegos amerikiečiai. […]

Skaityti daugiau »

Pozityvaus elgesio palaikymo asociacijos konferencija

Balandžio 13–16 d. San Diego mieste, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vyko 19-oji tarptautinė Pozityvaus elgesio palaikymo asociacijos (angl. APBS) organizuota konferencija. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 1200 dalyvių.   Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 19-osios tarptautinės konferencijos apie pozityvaus elgesio palaikymą metu, siekiant padėti dalyviams atrasti ir pasirinkti juos dominančius pranešimus, renginiai buvo suskirstyti į kryptis. Pagrindinės kryptys buvo šios: II […]

Skaityti daugiau »

STEAM veiklų pritaikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius

Prieš porą metų atkreipiau dėmesį į įvairiuose informacijos šaltiniuose sutinkamą terminą „STEAM ugdymas“. Sudomino jo integralumas, galimybė formuoti mokinių kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti įvairias problemas. Norėjosi išbandyti praktiškai, bet kilo abejonių, ar galėsiu pritaikyti veiklas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui. Abejonės išsisklaidė, kai knygyne į rankas paėmiau „Pykšt ir Pokšt eksperimentai“ knygas. Supratau, kad didelius atradimus galima pradėti daryti […]

Skaityti daugiau »

Viešnagė Vilniuje

Panevėžio kurčiųjų neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniai dalyvavo Lietuvos kurčiųjų neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) organizuotoje konferencijoje „Kurčiųjų sėkmės istorijos“. LKNUC direktorė Svetlana Beniušienė, tarusi sveikinimo žodį, pasidžiaugė, kad tiek daug susirinko mokinių iš Panevėžio, Kauno ir Vilniaus. Anglų kalbos mokytoja J. Naimavičiūtė-Skuolienė ir 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai pristatė ilgalaikį LKNUC projektą ir „eTwinning“ projektą.     Savo sėkmės istorijomis […]

Skaityti daugiau »

Dėmesys, meilė ir pagarba Žemei

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) nuolat vyksta įvairūs aplinkosauginiai renginiai. Kovo–balandžio mėnesiais vyko įvairūs renginiai, atkreipiantys mokinių dėmesį į Žemę.   Vandens paminėjimo dieną kalbėta apie vandens svarbą. Buvo priminta, kad vandenį reikia taupyti, nes jo ištekliai yra riboti, ir tai, kad ne visi žmonės pasaulyje jo turi. Mokiniai dalyvavo STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Stebuklingas vanduo“, tyrinėjo įvairias vandens […]

Skaityti daugiau »

Daug džiugesio teikianti šventė

Šventos Velykos – seniausia ir svarbiausia krikščionių šventė, kuria paminimas Kristaus prisikėlimas iš numirusiųjų po nukryžiavimo, tai laikoma viso krikščioniškojo mokymo pagrindu. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) nuo 2005 m. yra katalikiškos krypties įstaiga, todėl šv. Velykų laukimui skiriama ypač daug dėmesio per visas pamokas ir popamokinius užsiėmimus. Šiais metais šis laikotarpis truko nuo balandžio pradžios iki Didžiojo […]

Skaityti daugiau »

Ilgalaikis LKNUC projektas „Kurčiųjų sėkmės istorijos“

Kiekvienais mokslo metais Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (LKNUC) vyksta ilgalaikiai projektai. 2021–2022 m. m. Humanitarinių mokslų ir menų mokytojų metodinė grupė inicijavo projektą „Kurčiųjų sėkmės istorijos“. Projektas buvo vykdomas visus mokslo metus. Mokiniai, konsultuojami mokytojų ir auklėtojų, atsakingai ir kruopščiai rinko informaciją, ją sistemino, kūrė pristatymus, filmavo interviu ir kvietė garbingus svečius dalyvauti baigiamojoje projekto konferencijoje, kuri vyko […]

Skaityti daugiau »

Balandis – autizmo pažinimo, supratimo ir solidarumo mėnuo

Kiekvienais metais Joniškis jungiasi į Lietuvos autizmo asociacijos iniciatyvą, kurios tikslas – pažinti, suprasti ir priimti autizmo spektro sutrikimą turinčius asmenis. Šiais metais balandžio 2-ąją, minint Pasaulinę autizmo dieną, Joniškio „Lietaus vaikai“ asociacija drauge su Joniškio švietimo centru organizavo tolerancijos žygį „Visi kartu Camino Lituano keliu“, į kurį prisijungė Pakruojo, Biržų, Pasvalio, Kėdainių, Utenos, Klaipėdos rajono žmonės. Vien Joniškio rajone […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 43