svietimo naujienos

Bendrasis ugdymas

Nuotolinis mokymas

Mokymosi kampelio priemonių rinkinys

Sveikiname apsilankius Mokymosi kampelyje! Tai visapusis daugiakalbių mokomųjų priemonių ES tema šaltinis, kuriame rasite užduočių, vaizdo...

Įtraukusis ugdymas

Projektas „Jausmai nušvinta spalvomis“

Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įgyvendintas gegužės–birželio mėnesiais trukęs projektas „Jausmai nušvinta spalvomis“, finansuojamas Joniškio rajono savivaldybės....

Profesinis mokymas

Neformalusis švietimas

Integruota stovykla „paskautAukime“

Vasara – nuostabių stovyklų metas! Baigėsi jau trečius metus organizuojama Stakliškių Vlado Jezukevičiaus skautų draugovės organizuota...

Ikimokyklinis ugdymas

Projektai