Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ugdymo įstaigų stiprinimas plėtojant tarptautiškumą ir bendrystę“

Dijana Vičienė
,
ŠTMC Kuršėnų skyriaus vadovė

Birželio 22 d. Šiaulių technologijų mokymo centro Kuršėnų skyriuje vyko švietimo darbuotojų tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija  „Ugdymo įstaigų stiprinimas plėtojant tarptautiškumą ir bendrystę”. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų švietimo darbuotojų, tarpinstitucinį, tarptautinių partnerių bendradarbiavimą, inovatyvių mokymo metodų taikymą pamokose dalinantis gerąja patirtimi.

 

Bendradarbiavimas – tai svarbus gebėjimas, atveriantis galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokytis iš kitų, nesutrikti sudėtingose situacijose, mokytis lyderystės ir iniciatyvos, įgyvendinant įvairius sumanymus.

Švietimo įstaigų bendradarbiavimas, mokinio supratimas ir pagalbos teikimas, socialinių partnerių įsitraukimas, senųjų amatų svarba ir dirbtinio intelekto galimybės, tarptautiškumo plėtojimas ir tinkama komunikacija visais aspektais, tai pagrindiniai akcentai kurie pasiekė konferencijos dalyvius ir gali būti sėkmingai pritaikyti ugdymo įstaigose visoje Lietuvoje.

 

Konferenciją atidarė Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokyklos atlikėjų sveikinimas. Muzikinius kūrinius Džiuzepės Verdi „Maršas“ iš operos Aida atliko Rokas Krištopaitis, trimito 4 klasės mokinys, (koncertmeisterė Vega Raustytė, mokytojas Egidijus Jankauskas) ir Alfonso Mikulskio „Girios idilija-Lietuvos giružė” atliko Nojus Vasiliauskas (mokytoja Rima Ananjevienė). Sveikinimo žodį tarė Šiaulių technologijų mokymo centro karjeros ir komunikacijos skyriaus vadovė Neringa Trinkaitė. Šiaulių technologijų mokymo centro Kuršėnų skyriaus vadovė Dijana Vičienė ir profesijos mokytoja metodininkė Inga Lingaitė pasveikino visus susirinkusius ir įteikė padėkos raštus už bendrystės puoselėjimą, ŠTMC Kuršėnų skyriaus, ilgamečiams socialiniams partneriams.

 

EURL ARISTOTE direktorė, Sorbonos universiteto dėstytoja dr. Giedrė Cibulskaitė – Veršinskienė nuotoliniu būdu pristatė pranešimą „Pameistrystės Prancūzijoje: privalumai ir trūkumai”. Lektorė savo pranešime pabrėžė, kad pameistrystėje yra daug daugiau privalumų nei trūkumų.  Šiaulių rajono švietimo ir pagalbos tarnybos direktorė Rasa Piežienė ir metodininkė Dovilė Navickaitė-Danielė apžvelgė platesnes organizacijų galimybes įgyvendinant „Erasmus+“ projektus. Pranešėjos džiaugėsi ilgamečiu glaudžiu bendradarbiavimu su Kuršėnų skyriaus bendruomene ir bendryste įgyvendinant  „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo projektą, kuriame dalyvauja ir mūsų skyriaus pedagogai. Pranešimo „Inovacijos ir ugdymas įgyvendinant bendradarbiavimo projektus“ autorė Staselė Riškienė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja, ekspertė, EK programos „eTwinning“ ambasadorė visus konferencijos dalyvius įtraukė į dirbtinio intelekto tinklą ir iškėlė klausimą ar dirbtinis intelektas pakeis žmones? Mažeikių politechnikos mokyklos praktinio mokymo vadovas Dangiras Gurauskas savo pranešime akcentavo penkis „KODĖL?“ kuriant vertę ugdymo įstaigose bei plėtojant tarptautiškumą ir bendrystę. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro specialistė Lina Šukienė džiaugėsi grįžusi į mokyklą, kurią pati baigę ir nuoširdžiai pristatė įžvalgas apie bendrystę stiprinant etninę kultūrą, tradicinius amatus bei savo kultūros pažinimą ir puoselėjimą. Šiaulių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Loreta Matolienė savo pranešime „(Ne)pastebėti, (ne)išgirsti, (ne)padėti“ kalbėjo apie laiku nepastebėtų, probleminių vaikų pažinimą, pokalbius su jais bei akcentavo kaip svarbu kiekvienam prisiimti atsakomybę už „paraštėse“ likusius vaikus. Pranešimą „Mokinių praktinės stažuotės – tarptautiškumo kompetencijų ugdymo ir ryšių plėtros galimybės mokiniui, mokytojui, įstaigos bendruomenei“ pristatė Šiaulių technologijų mokymo centro Kuršėnų skyriaus profesijos mokytojas metodininkas Gintas Poškus.

 

Bendrystės objektai „Meninės instaliacijos, performansai ir ….“, tai konferencijos antroji dalis į kurią konferencijos dalyviai patraukė suskirstyti į penkias grupes. „Desertų magija“, „Femme parfumee“, „Vilnos sruoga“, „Pasitik atostogas palaidais plaukais“, „Trys tylos“, „Žolynų galia“, „Kipro atspalviai“, „Kompresija tarp ŠTMC ir F+U Sachsen gGmbH“, „Erasmus+ patirtys“ ir „Lifto maketo modelis“ pristatymai, parodos, performansai ir edukacijos stebino ir kvietė dalyvius išbandyti kažką naujo, nepatirto, o gal jau ir primiršto.

 

Visi konferencijoje dalyvavę džiaugėsi naujomis pažintimis, kūrė bendradarbiavimo idėjas ir džiaugėsi puikiai praleista diena. Konferenciją vedė Šiaulių technologijų mokymo centro karjeros specialistė Indrė Gailienė. Ačiū visiems bendraujantiems ir bendradarbiaujantiems bei nešantiems gerą žinią apie Šiaulių technologijų mokymo centrą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.