Pasakyk pasauliui „Labas“

2020–2021 m. m. Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Žirniukų“ grupės vaikai kartu su mumis, socialine pedagoge Ingrida Jočiene, logopede Jurgita Balčiūnaite-Čėsniene, grupės auklėtoja Rima Atraškevičiene, įsitraukė į tarptautinį projektą „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say hello to the world“). Partneriais tapo Kroatijos Zagrebo miesto lopšelis-darželis. Šio projekto tikslas – skatinti vaikus per įvairias įdomias veiklas susipažinti su kitų šalių (ir pristatyti savo šalies) […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Būk drąsus kaip skaitmeninis pasaulis“ tęsiasi!

Mes nepasiduodame! Programos „Erasmus+“ projektas „Būk drąsus kaip skaitmeninis pasaulis“ (angl. „Be Bold as the Digital World“) tęsiasi! Projektą vykdome kartu su mokyklomis partnerėmis iš Lenkijos (Walčas), Rumunijos (Buzeu) ir Turkijos (Stambulas). Birželio 7–9 d. vyko virtualus studentų mobilumas, kurio veiklas organizavome mes – Tauragės Tarailių progimnazijos bendruomenė. Buvo jaudinanti ir motyvuojanti akimirka vėl pamatyti mokinius ir mokytojus bei tęsti […]

Skaityti daugiau »

Priešmokyklinukų „eTwinning“ projektas „Per mokslo kalnus“

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su manimi, priešmokyklinio ugdymo pedagoge Erika Steponaitiene, įgyvendino projektą „Per mokslo kalnus“. Projektas buvo vykdomas penkias savaites (gegužės 3 – birželio 4 d.) bendradarbiavimo platformoje „eTwinning“. Projekto partneriais tapo Šiaulių „Gytarių“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir jų priešmokyklinio ugdymo mokytoja – Ingrida Tuomėnienė.   Projekto tikslas – tyrinėjant, eksperimentuojant, pasitelkus jusles, […]

Skaityti daugiau »

„eTwinning“ projektas

Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės vaikai dalyvavo  tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Sharing nursery rhymes / traditional songs for preschool“.   Šis projektas truko tris mėnesius. Jame dalyvavo darželiai iš 6 šalių (Lietuvos, Turkijos, Rumunijos, Prancūzijos, Ispanijos, Lenkijos). Kiekvieną savaitę dalyviai atliko po suplanuotą veiklą. Jų metu vaikai bendravo su bendraamžiais iš skirtingų šalių, pristatė savo kalbą, šalį, domėjosi užsienio […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Kalbos takeliu nuo A iki Ž“, taikant STREAM

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ bendruomenė siekia užauginti smalsų, iniciatyvų, bendraujantį, gebantį kritiškai mąstyti bei kūrybingą vaiką. Siekti minėto tikslo mums padeda STEAM metodika.   Skirtinguose mokslo šaltiniuose STEAM apibūdinama, kaip sintezė, praktiniai užsiėmimai, erdvė, metodika. Svarbu pastebėti, kad skirtingose STEAM apibrėžtyse minimas patirtinis ugdymas, kontekstualumas, aplinkos tyrinėjimas, problemų sprendimas, eksperimentavimas, kritinis mąstymas, informacijos sisteminimas, atradimai, išvadų darymas. Taigi STEAM gali […]

Skaityti daugiau »

Respublikinis projektas „Netradicinis muzikos klausymas“

Balandžio 21 d. – gegužės 31 d. organizavau respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Netradicinis muzikos klausymas“. Šis projektas skirtas klasikinės muzikos puoselėjimui ugdymo procese, muzikos klausymo įgūdžių lavinimui panaudojant netradicinius būdus ir metodus. Projekte dalyvavo šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojos iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Joniškio, Vilkaviškio bei Kretingos raj.   Projekto […]

Skaityti daugiau »

Virtualus susitikimas Turkijoje

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija vykdo „Erasmus+“ „XXI a. mokyklos“ (angl. „21 st century schools“) projektą, kuriame dalyvauja Turkija, Graikija, Portugalija, Belgija ir Rumunija. Šio projekto metu mokiniai ir mokytojai turi galimybę bendrauti su įvairių šalių partnerių mokyklų mokytojais ir mokiniais. Mokytojai aptarė šalių partnerių švietimo sistemos skirtumus ir panašumus, pasidalijo pamokų idėjomis, mokiniai pristatė vykdomas projekto veiklas ir savo šalį. […]

Skaityti daugiau »

Lietuvos pedagogų patirtis knygoje „Aš ir mano gebėjimai“

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ bendruomenė nuolat ieško naujovių ugdant šiuolaikinį vaiką. Visų mūsų siekiamybė – kokybiškas ugdymas(is), siekiant kryptingos kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos, atsižvelgiant į individualias galias. Norint perimti vieniems iš kitų sėkmingą patirtį, nusprendėme organizuoti respublikinį projektą „Vaikų gebėjimų augimas kuriant, mąstant, atrandant“. Projekto tikslas – skatinti mokytojus ieškoti naujų, originalių kūrybinių idėjų vaikų gebėjimų ugdymui(si) ir sudaryti pedagogų bei […]

Skaityti daugiau »

Projekto „Finansinių ir verslumo įgūdžių lavinimas ugdant aktyvų pilietį“ partnerių baigiamasis nuotolinis susitikimas Kroatijoje

Birželio 7–11 d. vyko Daruvar ekonomikos ir turizmo mokyklos organizuojamas šešių šalių baigiamasis virtualus „Erasmus +“ KA2 projekto „Finansinių ir verslumo įgūdžių lavinimas ugdant aktyvų pilietį“ (FESAC) dalyvių susitikimas. Šiame mobilume dalyvavo Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos anglų kalbos mokytojai Diana Šaltienė, Kristina Ruzienė, Valdemaras Ražinskas, taip pat rusų kalbos mokytoja Larisa Tichonova bei I–IIIg kl. mokiniai: Gabija Dovydėnaitė, Kamilė Kučinskaitė, […]

Skaityti daugiau »

Gamtos pažinimas miesto centre

Panevėžio lopšelis-darželis „Varpelis“ dalyvauja Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projekte, kuris iš dalies finansuojamas savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis, ir vykdo projektą „Gamtos pažinimas miesto centre“. Projekto tikslas – vykdant aplinkosauginę veiklą, formuoti teisingą ugdytinių ir visos darželio bendruomenės požiūrį į gamtinę aplinką, ugdyti ekologinį sąmoningumą bei skatinti gamtos pažinimą, puoselėjimą ir saugojimą.   Aplinkosauginis ugdymas yra viena […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 56