Tarptautiniame projekte „Gamta paremti sprendimai“ Lietuvai atstovavo Alytaus Jotvingių gimnazijos mokytoja

Alytaus Jotvingių gimnazijos fizikos mokytoja Irena Ribinskienė – vienintelė Lietuvoje mokytoja, kuri 2020 m. sausio–gruodžio mėnesiais prisidėjo prie projekto „Gamta paremti sprendimai“ (Nature-Based Solutions, NBS) Briuselyje ir dalyvavo kaip mokytoja-bandytoja, mokanti STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos taikymo) dalykų aukštesniu lygmeniu. Projektą inicijuoja ir finansuoja Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas, jį koordinuoja Viešosios politikos ir vadybos institutas […]

Skaityti daugiau »

Meškuičių gimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija 2020–2022 mokslo metais vykdo net 4 „Erasmus+“ KA2 mokyklų mainų, partnerystės, bendradarbiavimo, inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi projektus, kurių tikslas – įtraukti mokinius veikti ir mokytis imantis šių veiklų: „Kompiuteriniai įgūdžiai šiuolaikiniame švietime“ („Computer skills in modern education“), „STEAM skatinimas karjerai“ („Promoting STEAM career“), „Kuo daugiau susipažinsime su įvairių kultūrų šalimis, tuo labiau praturtėsime“ („Mixing & […]

Skaityti daugiau »

Vaikų kompetencijų ugdymas(is) aktyviai sportuojant

Siekdami įtvirtinti sveikos, saugios ir aktyvios gyvensenos principus nuo vaikystės, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio mokytojai ir ugdytiniai kartu su partneriu – Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšeliu-darželiu nuo 2019 m. rugsėjo dalyvauja Sporto rėmimo fondo (toliau – fondo) lėšomis bendrai finansuojamame projekte „Saugus, aktyvus ir sveikas“. Kadangi kompetencijų ugdymas sportuojant – universali priemonė ugdant asmenybę, fondo lėšomis finansuojamas ugdymo procese naudojamų sporto […]

Skaityti daugiau »

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla – „Erasmus+“ projekto „Mėlyni marškinėliai, žali šortai“ koordinatorė

„Saulės“ pradinė mokykla laimėjo tarptautinį švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projektą „Mėlyni marškinėliai, žali šortai“ (Blue shirts green shorts) ir 2020–2023 metais koordinuoja šio projekto veiklą. Projekte dalyvauja šalys partnerės: Lietuva, Italija, Turkija, Slovėnija ir Ispanija.   „Saulės“ pradinė mokykla – sveiką gyvenseną propaguojanti įstaiga, todėl mokyklos bendruomenė aiškiai suvokia, kad aplinkosauga, patikimi jos vadybos principai tampa vis aktualesne tema globaliu aspektu, […]

Skaityti daugiau »

Lieporių bendruomenėje mokosi ir suaugusieji

Asociacija „Lieporių mokyklos bendruomenė“ baigė tarptautinio projekto „Improve digital competence in adult people“ veiklas, skirtas suaugusiųjų skaitmeniniam raštingumui tobulinti. Projekte, be Lietuvos, dalyvavo šios šalys: Ispanija, Latvija, Lenkija ir Bulgarija. Projekto veiklos apėmė daug skaitmeninio ugdymo sričių, sukurti skaitmeniniai moduliai ir užduotys asmeninių gebėjimų tobulinimui: asmens duomenų ir apsaugos; dalijimosi skaitmeninėmis technologijomis; apsauginių įtaisų; skaitmeninio turinio kūrimo; skaitmeninės tapatybės valdymo; […]

Skaityti daugiau »

STEAM projektas „Drugelių gyvenimas“

Rugsėjo–spalio mėnesiais Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ grupės „Šermukšniukai“ ugdytiniai ir mes, specialiosios grupės vyr. auklėtoja Laura Zinkevičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Sonata Janauskienė, organizavome ir įgyvendinome gamtamokslinį STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) projektą „Drugelių gyvenimas“.   Kai vaikams kalbame apie gamtoje vykstančius nuostabius procesus – gyvūnų, augalų gyvenimą, informaciją vaikams bandome pateikti taip, kad jie turėtų galimybę savo […]

Skaityti daugiau »

Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ vaikai dalyvavo projekte „STEAM rudenį“

Vienas iš svarbiausių „eTwinning“ projektų elementų – mokytojų, mokinių ir mokyklų bendradarbiavimas. Mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas mokiniams, ugdytiniams. Jie imasi aktyviojo pedagogo vaidmens – bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą, ieško naujų mokymo metodų, naujų užduočių atlikimo būdų. Svarbus kiekvieno komandos nario indėlis. „eTwinning“ projektai padeda tobulinti mokymo įgūdžius, sudominti mokinius, ugdytinius, suteikia daugiau galimybių mokyklai, turtina […]

Skaityti daugiau »

Patirtinės projekto „STEAM rudenį“ veiklos

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas vis labiau „užkariauja“ STEAM (integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) veiklos. Tokiu būdu, po vieno „eTwinning“ ambasadorių seminaro, mums, Šiaulių lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Pupų pėdas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogėms Miretai Visockienei ir Dovilei Ušinskienei, kilo mintis sukurti „eTwinning“ projektą „STEAM rudenį“ („STEAM in autumn“).   Nuo šių metų rugsėjo 21 iki lapkričio 3 dienos […]

Skaityti daugiau »

Kvietimas dalyvauti skaitmeninių mokymo priemonių „Skaitymo pradžiamokslis“ kūrimo projekte

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ kviečia dalyvauti respublikiniame priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Skaitymo pradžiamokslis“ kūrimo projekte. Tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Skaitymo pradžiamokslis“, skirtą 5–7 metų amžiaus vaikų skaitymo įgūdžių formavimui ir tobulinimui, panaudojant internetinius įrankius (pvz.: „wordwall“, „learningapps“, „Kahoot“, H5P, „crosswordlabs“, „Edupuzzle“ ir kt.).   Projektas vyksta iki 2020 m. gruodžio 31 […]

Skaityti daugiau »

STEAM veiklos pasakų pasaulyje

Mažai sutiksime vaikų, kuriems nepatiktų, kurie neskaitytų pasakų. Pasakų apie princeses, Batuotą katiną, vilką ir septynis ožiukus, Snieguolę… Tačiau, kai pasakas ne tik skaitai, bet dar atlieki pačių įvairiausių užduočių, kai kuri „stebuklus“, jos įgauna visai kitą vertę. Todėl ir užgimė tarptautinis „eTwinning“ projektas „STEAM pasakų pasaulyje“ (STEAM in the World of Fairy Tailes), kuriame dalyvauja mūsų mokyklos 2a, 2b […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 44