Nuotolinio mokymosi… privalumai

Praėjusią lietuvių kalbos pamoką ketvirtokai kūrė savo pasakas, kuriomis, be abejo, norisi pasidžiaugti ir pasidalinti su klasės draugais. Kaip manote – 26 mokiniai, 26 pasakos – ar užteks pamokos laiko ir kantrybės jų visų išklausyti? Ir dar mokantis nuotoliniu būdu, kai čia pat visos pagundos (juk mokytoja, kas vyksta už kameros, nemato)… Taigi, pamokoje nusprendžiau taikyti karuselės metodą: mokinius suskirsčiau […]

Skaityti daugiau »

Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“

Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“ – tradicinis kasmetinis bendras Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos renginys, kuriame pedagogų bendruomenė dalijosi vertinga patirtimi su kolegomis. Konferencija, į kurią susirinko apie 350 dalyvių iš visos Lietuvos, vyko virtualioje aplinkoje. Konferencijos tikslas – skatinti pedagogų bendruomenę dalytis vertinga patirtimi, kaip […]

Skaityti daugiau »

Gamtos mokslų mokymo nuotoliniu būdu ypatumai

STE(A)M – kompleksiškas tikrovės reiškinių pažinimas, pritaikymas ir problemos sprendimas kūrybiškai, aktyviai ir praktika grįstu mokymu. Supaprastinę tai vadiname integruotu gamtos mokslų ir kitų dalykų mokymu, kuris šiuo metu vyksta nuotoliniu būdu.   Visada sakiau, kad gamtos mokslai yra ypač svarbūs kiekvienam. Šiomis dienomis visi girdime žodžius „virusas“, „imunitetas“ ir pan., bet ar visi gali pasakyti, kas tai yra? Atėjus […]

Skaityti daugiau »

Nuo metų pradžios NŠA skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą papildė 28 priemonės

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nuolat pildo ir švietimo bendruomenei teikia informaciją apie skaitmenines mokymo priemones nuotoliniam mokymui skaitmeninių mokymo priemonių sąraše.   Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases. Taip pat, ar priemonės yra mokamos, nemokamos, mokamos iš dalies. Informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais. Nuo 2021 metų sausio mėnesio sąrašas papildytas 28 skaitmeninėmis mokymo […]

Skaityti daugiau »

Virtualus mokymas(is) keičia įprastą stilių?

Šiandien nuotolinis mokymas nieko nebestebina, nes tapo kasdienybė. Visos švietimo įstaigų veiklos yra organizuojamos naudojant informacines komunikavimo technologijas. Tam, kad šis procesas vyktų sklandžiau, mokytojas savo kalendoriaus dienotvarkę kelis mėnesius į priekį pildo nuotoliniais kursais, seminarais, konferencijomis. Kaip pasirinkti, kaip planuoti laiką, kai šiandien pasiūla yra didesnė už mokytojo paros laiką? Ar tai tampa problema, o gal kaip tik – […]

Skaityti daugiau »

Nuotolinio mokymosi iššūkiams įveikti – hibridinė klasė

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje atidaryta hibridinė klasė, kurioje mokymuisi susijungia vaikai, esantys klasėje ir namuose. Klasė patogi, nes leidžia ir mokytojams, ir mokiniams dalyvauti pamokoje be ausinių. Be to, mokytojai turi galimybę įrašyti visą pamoką ir vėliau ją leisti peržiūrėti tiems, kas joje nedalyvavo. Tokios klasės atidarymo priežastis – noras ne tik padėti mokiniams efektyviau naudotis technologijomis, skatinti […]

Skaityti daugiau »

Švietimo pagalbos teikimas COVID 19 pandemijos bei karantino sąlygomis

Šiuo metu daug diskutuojama apie COVID-19 pandemijos bei karantino poveikį psichikos sveikatai, vaikų savijautai, jų socialinei brandai, santykiams šeimose. Tokių iššūkių akivaizdoje turime dėti visas pastangas, kad vaikus (šeimas) pasiektų kokybiška ir efektyvi švietimo pagalba. Šiuo tikslu Nacionalinės švietimo agentūros Vaiko emocinės gerovės skyrius organizavo plataus masto mokymus ugdymo įstaigų psichologams ir socialiniams pedagogams, kuriuose galėjo dalyvauti per tūkstantį švietimo […]

Skaityti daugiau »

Virtualaus ugdymo(si) organizavimo ypatumai ikimokyklinėje įstaigoje

Pandemijos metu daugelis ugdymo įstaigų dirba nuotoliniu būdu. Darbas organizuojamas naudojantis informacinėmis komunikavimo technologijomis (IKT). IKT naudojimo problemos, dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais – įvardintos ir aprašytos moksliniuose tyrimuose. Psichologiniai, pedagoginiai, didaktiniai ir metodiniai požiūriai, susiję su kompiuterio ir technologijų naudojimu mokantis, atskleidžiami A. Krisūnienės, N. Antipovo, A. Jeršovos ir kituose moksliniuose darbuose. IKT diegimas ugdymo procese svarstomas D. Rutkauskienės, […]

Skaityti daugiau »

KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas Kęstutis Baltakys: nuotolinė edukacija – misija įmanoma

Karantinas diktuoja savo sąlygas ir darbas bei mokymasis nuotoliniu būdu jau tapo visiems priimtinas. Kai kurie net įsirengė „biurus“ sau ar „klases“ vaikams namuose. Taip pat padaugėjo ir įvairaus pobūdžio edukacijų bei renginių, kurie vyksta nuotoliniu būdu. Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakultetas (CTF) taip nusprendė padėti smalsiems moksleiviams ir pasiūlė įvairiais pobūdžio nuotolines paskaitas.   „Visuomet aktyviai dirbome […]

Skaityti daugiau »

MRU siūlo nemokamą pagalbą geriau pasiruošti valstybiniams brandos egzaminams – net 5 iniciatyvos

Karantino sąlygomis Lietuvos mokyklos susiduria su milžiniškais iššūkiais. Mykolo Romerio universitetas (MRU) pasirengęs šiomis išskirtinėmis sąlygomis padėti įveikti sunkumus drauge, pasiūlydamas tikslinę pagalbą abiturientams ir kitų klasių mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir mokyklų vadovams.   Mokytojams tenka ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu bei ieškoti kuo įvairesnių mokymo metodų ir priemonių. Abiturientai, kurie šiemet laikys baigiamuosius brandos egzaminus, planuoja savo ateitį […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 23