Įtraukieji ugdymo(si) metodai priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme

Kviečiame priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus praktiniame seminare susipažinti su sėkmingiausiais Skandinavijos šalių ugdymo įrankiais bei metodais.   PRAKTINIO SEMINARO TIKSLAI: supažindinti mokytojus su įtraukiaisiais ugdymo(si) metodais, galimais darbo būdais ir veiklos kryptimis formuojant bei tobulinant mokinių žinias ir įgūdžius; atrasti galimybių suformuoti tinkamą aplinką vaikams praktinėje veikloje panaudoti įgytas žinias ir gebėjimus, siejant juos su asmenine mokinio patirtimi; pristatyti […]

Skaityti daugiau »

Įvairių šalių ekspertai ieškojo veiksmingiausių būdų kovai su dezinformacija, propaganda ir netikromis naujienomis

Kokie netikrų naujienų kūrimo įrankiai ir kaip juos pastebėti, atpažinti? Kaip veikia medijos per rinkimus ir referendumus? Kaip įvairių šalių švietimo sistema integruoja medijų raštingumą į ugdymo turinį? Kokie medijų raštingumo mokymo(si) metodai veiksmingiausi? Kaip spręsti kartų skirtumo klausimą medijų naudojimo kontekste? Kaip veikia skirtingų šalių naujienų agentūros, generuojančios pagrindinę informaciją ir naujienas? Koks yra nuomonės formuotojų ir žurnalistų vaidmuo […]

Skaityti daugiau »

Dalyvavimas „Erasmus+“ programos projekte – puiki galimybė perimti tarptautinę patirtį

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ bendruomenė, siekdama plėsti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, 2019–2020 m. pradėjo vykdyti „Erasmus+“ KA1 projektą „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“. Šio projekto tikslas – skatinti įstaigos darbuotojus dalyvauti tarptautinėje veikloje siekiant plėtoti jų bendrąsias ir profesines kompetencijas. Per projektą numatytos veiklos – darbo stebėjimo vizitas ir kvalifikacijos tobulinimo kursai užsienyje.   Pirmasis vizitas vyko […]

Skaityti daugiau »

Lietuvos esperantininkų sąjunga kviečia mokytis esperanto kalbos

Nuo šių metų pradžios Lietuvos esperantininkų sąjunga ir naujienų portalas „Mano kraštas“ pradėjo bendrą informacinį, mokymo projektą, t. y. mažiausiai kartą į savaitę portale pradėtos skelbti tarptautinės esperanto kalbos pamokos ir kita medžiaga apie esperantininkų veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Tokiu būdu norintiems yra sudaryta galimybė mokytis šios kalbos internetu. Portale yra atskiras Lietuvos esperantininkų sąjungos skyrelis, kuriame ir skelbiama visa […]

Skaityti daugiau »

Mokinio individuali pažanga: naujų galimybių paieškos

Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojai, ieškodami mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymo, vertinimo ir įsivertinimo, palankių aplinkų kūrimo būdų, mokosi ne tik Lietuvoje, bet patirties semiasi ir tarptautiniuose projektuose, kursuose. Kadangi viena iš prioritetinių mokyklos veiklos sričių yra mokymosi be sienų organizavimas, 2019 m. progimnazija pradėjo vykdyti „Erasmus+“ programos projektą „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“. Jo tikslas […]

Skaityti daugiau »

Pozityvios tėvystės mokymai

Paramos vaikams centre organizuojami pozityvios tėvystės mokymai tėvams, auginantiems 1–3 metų vaikus. Tai tęstinis, psichologės vedamas dvylikos susitikimų ciklas. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama natūraliai vaiko raidai aptarti, kūdikio temperamentui pažinti, prieraišumui ir ryšiui su vaiku kurti, tėvų emociniam raštingumui ir sąmoningumui didinti. Bus analizuojamos kasdienės sudėtingos situacijos, padedama stiprėti tėvams, kaip vaiką auginančiai komandai ir porai. Tėvai mokysis smagiai […]

Skaityti daugiau »

Kauno r. Neveronių gimnazijos mokiniai Ispanijoje mokėsi sveikai gyventi

Keturi Kauno r. Neveronių gimnazijos mokiniai sausio 12–18 d., lydimi dviejų mokytojų, pagal „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektą „Sveikas, aktyvus gyvenimo būdas“ (angl. „Healthy, Active Lifestyle“) išvyko į Ispaniją, Pinto mieste esančią privačią Mirasur mokyklą. Mokinių išlaidos buvo finansuojamos pagal programą „Erasmus+“.   Pirmoji diena Pinto mieste prasidėjo pažintimi su mokykla, projekto dalyviai pristatė savo šalių (Turkijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Suomijos, Lietuvos) […]

Skaityti daugiau »

Šilutės švietimo bendruomenė MOKOSI, DALIJASI ir AUGA kartu

Šilutės savivaldybės kūrybinė komanda sausio 14 d. sukvietė rajono švietimo bendruomenę (vadovus, mokytojus, mokinius, tėvus, švietimo skyriaus specialistus) į Šilutės Vydūno gimnazijoje vykusį lyderystės forumą „Drąsiai kitaip 2“. Šis forumas – tai lyg savotiškas projekto baigiamasis renginys, vienas iš tikslų buvo pasidalyti tuo, kas padaryta, ir paskatinti rajono švietimo bendruomenę burtis, kurti pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą.   Savo puikiu balsu ir […]

Skaityti daugiau »

Budinkime sėklas! Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“ prasideda!

Pažvelgus į kalendorių – žiemos vidurys, žvelgiant pro langą – pavasaris. Žalumos, atrodo, yra, bet ji kaip ir miega. Pakvieskime pavasarį į savo mokyklų erdves! Pabudinkite sėklas, auginkite pirmuosius daigelius sukurdami gražiausias žaliąsias erdves jūsų ugdymo įstaigos erdvėse. Šiemet jau 11 kartą skelbiamas ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“, kasmet suburiantis daugiau nei 600 bendraminčių ugdymo įstaigų, kurios augina, kuria ir […]

Skaityti daugiau »

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija dalyvauja projekte „Kompiuteriukų ralis 2020“

Sausį prasidėjo respublikinis IT projektas „Kompiuteriukų ralis 2020“, į kurį įsitraukė ir Šiaulių „Romuvos“ progimnazija. Aš, informacinių technologijų mokytoja Rita Nemanienė, ir matematikos mokytoja Jurgita Meškauskienė esame pasiryžusios įveikti projekto pateiktus technologinius iššūkius. Projektą organizuoja „Kompiuteriukų fondas“. „Kompiuteriukų ralyje“ dalyvauja beveik 200 mokytojų iš 80 skirtingų šalies mokyklų. Projekto tikslas – skatinti technologinę kūrybą pamokose, sudominti mokinius programavimu. Ritos Nemanienės nuotrauka […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 38