Renkuosi profesiją: aktualijos ir perspektyvos Lietuvoje

Danutė Kriščiūnienė
,
konferencijos organizatorė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, surdopedagogė, Lietuvos surdopedagogų asociacijos pirmininkė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla bei Lietuvos surdopedagogų asociacija organizavo dviejų dalių respublikinę konferenciją „Renkuosi profesiją: aktualijos ir perspektyvos Lietuvoje“. Konferencija buvo skirta Lietuvos surdopedagogų asociacijos nariams, surdopedagogams, mokytojams, auklėtojams, specialistams, kūrybiškai dirbantiems su klausos negalią turinčiais ugdytiniais/mokiniais, besidomintiems mokinių karjeros ugdymu bei mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). Pasitelkiant karjeros specialistus ir lektorius, buvo pateikta išsami informacija apie įstaigas Lietuvoje, kuriose klausos negalią turintys mokiniai gali tęsti mokslus/įsigyti specialybes, dalinamasi gerąja patirtimi, patirtas profesinio bendradarbiavimo džiaugsmas. Dalyvavo per 100 dalyvių bei 15 lektorių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Radviliškio, Panevėžio įvairių įstaigų.

 

Konferenciją pranešimu „Kaip pasirinkti tinkamą profesiją?“ pradėjo ir moderavo Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, surdopedagogė, Lietuvos surdopedagogų asociacijos pirmininkė. Pranešimą  apie karjerą, kuri yra neatsiejama nuo inovacijų ir technologijų, skaitė Tomas Morkūnas, Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro socialinis pedagogas ekspertas. Apie vidurinį ugdymą, jo iššūkius ir galimybes kalbėjo Jolita Levickienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja. Apie kurčiųjų mokinių mokymosi galimybes informaciją perteikė Rasa Rusovičiūtė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro socialinė pedagogė. Visiems buvo įdomu sužinoti apie mokinių karjeros pasirinkimų galimybes profesiniame mokyme. Kautech patirtį perteikė į Laura Kižė, Kauno technologijų mokymo centro vystymo skyriaus vedėja, Giedra Sadauskienė, socialinių paslaugų skyriaus vedėja, Elinga Šežikienė, karjeros planavimo profesijos mokytoja. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro teikiamas paslaugas pristatė Inga Liobikienė, šio centro mokymo dalies administratorė. Apie ugdymą karjerai Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre kalbėjo Jolanta Bartkutė, šio centro specialioji pedagogė. Kaip pažinti profesijas technologijų pamokose, kalbėjo Paulius Jurjonas, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro dailės ir technologijų mokytojas. Kaip dera  bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas profesinėje mokykloje, patarimais dalinosi Diana Rainytė, Kauno taikomosios dailės mokyklos karjeros konsultantė bei Jolanta Maceinienė, šio centro kūno kultūros mokytoja ir grupės vadovė. Pačių mokinių pasakojimais ir vaizdo medžiaga „Tinkama profesija kiekvienam!“, dalinosi Kristina Rimkienė, Klaipėdos technologijų mokymo centro surdopedagogė metodininkė.

 

 

Profesinio kelio gide po Radviliškio profesinio mokymo centrą buvo Ilona Gedminienė, centro specialioji pedagogė. Neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje, iššūkius ir galimybes apžvelgė Užimtumo tarnybos prie LR SADM specialistė Daiva Lenkienė, priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė. Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas bei situaciją Panevėžio ir Utenos apskrityse pristatė Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Užimtumo priemonių koordinatorė Rūta Poteliūnienė, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Panevėžio miesto 1-ojo skyriaus vedėja Virginija Nakienė, karjeros konsultantė Laima Mačiekienė, atvejo vadybininkės Raminta Paškevičienė ir Kristina Svetikienė. Apie Panevėžio mokymo centrą ir jo teikiamas galimybes kalbėjo Virginija Mykolaitienė, Panevėžio  mokymo centro karjeros specialistė. Apie socialinių įgūdžių ugdymą ir profesijos pasirinkimo galimybes mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą kalbėjo Ingrida Antanaitienė, Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro socialinė pedagogė metodininkė, Kristina Raščiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė metodininkė. Justina Dailidonienė, Panevėžio švietimo centro, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos karjeros specialistė konferenciją užbaigė pranešimu apie karjeros ugdymo specialisto svarbą šiandienoje.

 

Kadangi konferencijoje dalyvavo daug žmonių su klausos negalia, į lietuvių gestų kalbą vertė lietuvių gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio skyriaus vertėjos Diana Paliliūnienė, Rasa Odminienė, Birutė Šimkienė ir Monika Ladukaitė. Konferencijos pabaigoje vyko diskusijos, atsakoma į klausimus.

 

Praktinė konferencijos dalis vyko Panevėžio  mokymo centre. Į šią konferenciją buvo atvykę Lietuvos surdopedagogų asociacijos nariai ne tik iš Panevėžio, bet ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos. Atvykę svečiai buvo pavaišinti sutikimo kava bei centro specialistų pagamintais skanumynais ir pakviesti dalyvauti praktinėse konditerijos bei virimo edukacijose. Po dviejų valandų vykusių edukacijų konferencijos dalyviai buvo praktiškai supažindinti su autodromu.

 

Lietuvos surdopedagogų asociacijos vardu nuoširdžiai dėkoju Panevėžio mokymo centro direktoriui dr. Donatui Bakšiui, direktoriaus pavaduotojai infrastruktūrai Laurai Galiauskienei, restoranų ir viešojo maitinimo mokymo skyriaus vedėjai Justinai  Butkevičiūtei, transporto mokymo skyriaus vedėjui Mindaugui Maskevičiui, profesijos mokytojoms Audronei Skaparienei ir Žydrūnei Skilandienei.

 

Po praktinės konferencijos vyko rinkiminis ataskaitinis susirinkimas, diskusijos bei susipažinimas su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos lauko edukacinėmis erdvėmis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.