Knygos apžvalga. Alison Patrick „Atminties ir informacijos apdorojimo vadovas neuroįvairove pasižymintiems mokiniams“

Alison Patrick „The Memory and Processing Guide for Neurodiverse Learners,  iliustruota Matt Patrick; 2020 metų leidimas, 288 puslapiai, ISBN 9781787750722.   Knygos „The Memory and Processing Guide for Neurodiverse Learners“ (liet. „Atminties ir informacijos apdorojimo vadovas neuroįvairove pasižymintiems mokiniams“) tikslas – 15-os metų ir vyresniems asmenims, turintiems mokymosi sunkumų, bei jų tėvams ir mokytojams pristatyti atminties ir informacijos apdorojimo procesus […]

Skaityti daugiau »

Knygos apžvalga. Amanda T. Abbott-Jones „Disleksija aukštajame moksle: nerimas ir įveikimo įgūdžiai“

Amanda T. Abbott-Jones „Dyslexia in Higher Education: An Anxiety and Coping Skills; 2021 metų leidimas, 306 puslapiai, ISBN 9781009016889.   Knygoje autorė, edukacijos mokslų daktarė Amanda Abbot-Jones aptaria problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria disleksiją turintys studentai. Knyga yra vertingas šaltinis švietimo specialistams, kuriantiems mokymo strategijas, – joje paaiškinama, kaip suprasti disleksiją turinčių žmonių poreikius, o tik juos supratę galime suteikti […]

Skaityti daugiau »

Įtraukusis ugdymas: problemos, iššūkiai ir galimybės

Įtraukusis ugdymas – viena opiausių temų švietimo bendruomenėje. Bendraujant su praktikais aiškėja, kad šiuo metu vis dar nesame aiškiai susitarę dėl bendros įtraukiojo ugdymo sampratos. Daugeliu atvejų įtraukusis ugdymas yra tapatinamas su neįgaliųjų, specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčių vaikų ugdymu bendrojo ugdymo mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose (toliau – mokykla). Vis dar sutinkama manančių, kad įtraukusis ugdymas reiškia […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Inkliuzinės metodologijos klasėje“ tęsiasi

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Versmė“ ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Įstaigoje dirba nuolat keliantys kvalifikaciją, smalsūs, ieškantys ugdytiniams įvairių pagalbos būdų bei metodų mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai. Mokytojų iniciatyvą dalyvauti tarptautiniame „Erasmus+“ projekte paskatino ir teikė visokeriopą pagalbą įstaigos direktorė Vida Martinkienė, turinti daug patirties rengiant ir dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Įstaigos mokytoja […]

Skaityti daugiau »

PEPIS metodinė diena Vilniuje

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) diegimo ugdymo įstaigose 2022–2023 m. m. planą, 2022 m. birželio 15 d. organizavo metodinę dieną PEPIS ugdymo įstaigų komandoms. Renginyje dalyvavo Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos, Molėtų rajono Kijėlių specialiojo ugdymo centro, Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio ir Tauragės […]

Skaityti daugiau »

Montessori pedagogika ,,Erasmus+“ projekto veikloje

Birželio 20–24 dienomis Kėdainių „Spindulio“ mokyklos komanda, kuriai atstovavo projekto vadovė Ingrida Jurevičienė, mokyklos direktorius Juozas Jančius, mokytojai Gintaras Čečkauskas, Santa Vareikienė, Gytis Sarapas, dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ KA229 projekto „Together; Stronger“ mokymo ir mokymosi veiklose Rumunijoje, Iasi miesto Constantin Paunescu Special Middle mokykloje. Pagrindinis projekto tikslas – į specialųjį ugdymą integruoti Montessori metodą. Susitikimo metu partneriai – Rumunijos, Portugalijos, Turkijos, […]

Skaityti daugiau »

Įtraukusis ugdymas – mokykloms ir vertybė, ir iššūkis

Kiekvienas žmogus, kad ir koks jis būtų, – aukštas žemas, su antsvoriu ar be jo, brunetas ar blondinas, vyras ar moteris, sergantis ar sveikas, turintis negalią ar ne, – yra vertybė. Nuo šio supratimo prasideda kalba apie įtraukųjį ugdymą. Nuo supratimo, kad, nepriklausomai nuo to, kokie mes esame, visi turime teisę gyventi kartu, neužsidaryti savo vidinėse grupėse, bendruomenėse, kuriose galime […]

Skaityti daugiau »

Pedagoginiai apmąstymai: mokiniai – mano mokytojai

Mokslo metų pabaiga jau čia pat… Laiko ratas sukasi, vėl atriedės kitas rugsėjis. Kažkam tai bus pirmos klasės peržengtas slenkstis, kažkam artėjančio paskutinio skambučio euforija ir graudulys… Mokytojas nepastebi, kaip praskrieja keli dešimtmečiai, o buvę mokiniai atveda už rankos atžalas į buvusią savo mokyklą ir kartais – pas savo mokytojus. Kartais jų jau neberanda… Šis laikmetis banguotas, užklumpa įvairūs likimo […]

Skaityti daugiau »

Švietimo prieinamumo, įtraukties didinimo pagrindas – tikslingai besimokanti organizacija

2021–2022 m. Kauno Petrašiūnų progimnazija vykdė „Erasmus+“ KA122 projektą „Švietimo prieinamumo, įtraukties didinimo pagrindas – tikslingai besimokanti organizacija“, kurio pagrindinis tikslas – pagerinti įtraukiojo ugdymo kokybę tikslingai tobulinant pedagogų kompetencijas.   Dešimt progimnazijos pedagogų dalyvavo mokymuose Barselonoje, Prahoje, Larisoje, Malagoje, Tenerifėje, analizavo ugdymo teorinius aspektus, mokėsi metodikų, susipažino su kitų šalių patirtimi. Įgijo žinių apie žaidybinimą naudojant informacines technologijas, dailės, […]

Skaityti daugiau »

Tarptautinė konferencija, skirta mokyklos jubiliejui

2022 m. birželio mėn. Vilniaus „Vilties” specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras švenčia įstaigos įkūrimo 30-metį. Tai pirmoji mokykla Lietuvoje, į kurią buvo pakviesti ugdytis didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys, „nemokytini” vaikai, taip juos tuo metu vadino. Per šį laikotarpį mokyklos bendruomenė nuėjo prasmingą kelią. Keitėsi mokyklos veidas, užaugo ne viena mokinių karta, vyko pokyčiai pedagogų bendruomenėje. Nuveikta daug prasmingų darbų, […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 4 5 47