Šią savaitę – STEAM atviros prieigos centrų tinklo Lietuvoje atidarymas

Spalio 27 d. 10 val. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro laboratorijoje švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, savivaldybių, kuriose steigiami STEAM centrai, atstovai paskelbs oficialų STEAM atviros prieigos centrų (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) startą Lietuvoje. Vėliau visi centrai susijungs teletiltu, visą dieną vyks atidarymo veiklos, kuriose dalyvaus mokiniai ir mokytojai. Į atidarymo renginį jungsis visi […]

Skaityti daugiau »

Siūloma didinti lietuvių kalbos statusą užsienio lituanistinėse mokyklose

Planuojama, kad nuo sausio Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuotų užsienio lituanistinėse mokyklose besimokančių mokinių lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą – būtų nustatomas jų lietuvių kalbos mokėjimo lygis. Išlaikiusiesiems lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą būtų išduodamas pažymėjimas. Šiandien Vyriausybė pateikė teigiamą išvadą dėl tokio Seimo narių parengto Švietimo įstatymo pakeitimo.   Vertinti lietuvių kalbos pasiekimus ir gauti tai įrodantį dokumentą daugelį metų […]

Skaityti daugiau »

Mokinių rudens atostogos pailgės dviem dienomis

Visiems mokiniams dviem dienomis pratęsiamos rudens atostogos: tiek, kad po Vėlinių būtų grįžtama į klases praėjus inkubaciniam Covid-19 virusinės ligos laikotarpiui, t. y. septynioms dienoms.   Mokinių atostogos prasidės lapkričio 3 d., į mokyklas jie grįš lapkričio 10 d. Anksčiau grįžimas buvo numatytas lapkričio 8 d.   Matant blogėjančią situaciją šalyje, rekomenduojama vengti kontaktų, tačiau paprastai per šventines dienas padaugėja […]

Skaityti daugiau »

J. Šiugždinienė: sisteminiai sprendimai mokytojų stygiui spręsti bus priimti nedelsiant

Mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo plane, kurį parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, numatomi konkretūs veiksmai, kaip pritraukti į mokyklas naujus specialistus ir sistemiškai spręsti augančią mokytojų stygiaus problemą. Tikimasi, kad naujas planas, prie iniciatyvos jungiantis ir savivaldybėms, padės per 2022–2023 metus parengti iki 800 mokytojų, o tai leis užtikrinti lygiavertes ugdymo sąlygas vaikams visoje šalyje.   Siūloma peržiūrėti skatinimo […]

Skaityti daugiau »

Dvidešimt devynios švietimo įstaigos šiemet išbandys išmaniąsias skaitmenines priemones: dirbti bus paprasčiau ir mokytojams, ir vaikams

Dvidešimt devynios švietimo įstaigos, iš jų 5 darželiai, šiais mokslo metais išbandys naujas išmaniąsias skaitmenines priemones. Tokią galimybę suteikia Skaitmeninės švietimo transformacijos (EdTech) projektas, kurį rengia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su socialiniais partneriais.   Švietimo įstaigos norimas priemones galėjo išsirinkti iš šešių pasiūlytų produktų. Daugiausia mokyklų pasirinko mokytojų praktikų sukurtą internetinį reflektavimo įrankį, skirtą palengvinti, supaprastinti, automatizuoti mokytojų […]

Skaityti daugiau »

Brandos egzaminai ir PUPP bus geriau pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) užduotys, laikymo sąlygos ir vertinimo nuostatos bus labiau pritaikomos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.   Tai numatyta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos apraše. […]

Skaityti daugiau »

Mokyklos rengiasi atsiverti įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams

Švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo 2024 metų turėtų būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą.   Tai bus įgyvendinama palaipsniui, o visi žingsniai ir priemonės numatytos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su socialiniais partneriais parengtame Pasirengimo įgyvendinti įtraukiajam ugdymui veiksmų plane. Jame numatyta įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams geriau pritaikyti darželių […]

Skaityti daugiau »

Biudžeto projekte – jau nuo sausio dešimtadaliu augančios švietimo ir mokslo darbuotojų algos

Kitų metų valstybės biudžeto asignavimai švietimui, mokslui ir sportui, skiriami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei mokslo ir studijų institucijoms, didės 283,7 mln. Eur, arba 14 proc. lyginant su 2021 m. Tai numatyta šiandien Vyriausybės svarstytame valstybės biudžeto projekte.   Planuojama, kad kartu su augančiomis savivaldybių pajamomis ir didėjančiomis jų biudžetų lėšomis, bendras valstybės ir savivaldybių finansavimo prieaugis švietimui gali […]

Skaityti daugiau »

Švietimo bendruomenė jungiasi į „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybines dirbtuves

Trečiadienį Vilniuje prasideda kūrybinės dirbtuvės, į kurias susirinkę pedagogai, mokslininkai, visuomenės atstovai, socialiniai partneriai per diskusijas išgrynins, detalizuos „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pagrindines kryptis. Jomis remiantis, bus parengtas galutinis programos variantas.   Kūrybinės dirbtuvės suskirstytos į keturias atskiras temas: lyderystės, įtraukties, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo. „Tūkstantmečio  mokyklų“ programa numato stiprinti mokyklų pajėgumus šiose keturiose srityse, pasiūlant kiekvienai įstaigai individualius, labiausiai […]

Skaityti daugiau »

Lietuvos mokykloms – beveik 10000 kompiuterių

Šiandien Nacionalinė švietimo agentūra savivaldybėms pradėjo dalinti 6000 kompiuterių, skirtų padėti naudotis skaitmeniniu ugdymo turiniu. Iš viso mokykloms šį rudenį bus išdalinta beveik 10000 kompiuterių.   6704 kompiuterius gavusios savivaldybės, atsižvelgdamos į mokyklų poreikius, juos išdalins mokykloms. Dar 3136 kompiuteriai mokyklas jau pasiekė prieš rugsėjį.   „Dėl pandemijos sukeltos situacijos perėjus prie nuotolinio mokymo, išaugo skaitmeninių mokymo priemonių paklausa ir […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 85