Įtraukties įgyvendinimas: nuo teorijos iki praktikos

Reda Kunickienė
,
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Š. m. gegužės 31 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojai suorganizavo tarptautinę teorinę-praktinę švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų konferenciją „Švietimo pagalbos specialistų mokslo metų dienoraštis – nuo teorijos iki praktikos“.

 

Darbo patirtimi, sėkmės istorijomis, iškylančiais sunkumais ir jų įveika, praktinėmis bei metodinėmis įžvalgomis, konkrečiais darbo metodais, pagaliau, kaip tikrame dienoraštyje – įvairaus spektro emociniais išgyvenimais dalinosi net 18 pranešėjų iš Belgijos, Estijos, Lenkijos ir Lietuvos. Per 400 konferencijos dalyvių organizatoriams ir pranešėjams negailėjo padėkos žodžių už aktualų, praktišką bei naudingą renginį, kurio metu darbo patirties, metodų ir būdų buvo galima semtis rieškučiomis.

 

 

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktis – iššūkis, reikalaujantis, viena vertus, reikšmingos visos mokyklos bei vietos bendruomenės narių nuostatų bei požiūrio kaitos, kita vertus, ženklių finansinių investicijų. Pranešėjų pasisakymuose skambėję trys svarbiausi leitmotyvai gali būti įvardinti kaip pasirengimo įtraukčiai principai:

  • kruopštus pasirengimas, aiškus konkrečių veiksmų planas ir nuoseklus kasdienis darbas;
  • atvirumas tiek malonioms, tiek nemalonioms mokinio, jo tėvų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų emocijoms, kylančioms kasdieninėse situacijose. Išreiškiant emocijas svarbu laikytis tam tikrų taisyklių: neneigti sunkumų užsidėjus dirbtinio patoso kaukę, kita vertus – neužstrigti „viskas blogai“ ir „kas čia kaltas“ bejėgystės žaidimuose;
  • komandinis darbas, telkiamas taikant padrąsinimus ir palaikymą. Beje, skatinami ir palaikomi turi būti visi ugdymo proceso dalyviai: mokiniai, tėvai ir mokytojai.

 

Konferencijos organizatoriai ir iniciatorės Milda Vežbavičienė bei Asta Kavaliauskienė, paskatinti nuoširdaus dalyvių palaikymo, įsipareigojo šį renginį paversti kasmetine prasminga tradicija.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.