Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi

Birželio 1 dieną visame pasaulyje minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šiai dienai prisiminti ir pažymėti birželio 1 dieną Kauno šv. Roko mokykloje vyko Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių projektas „Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi” skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Projekto tikslas – pasitelkiant meninę raišką, atskleisti kiekvieno vaiko prigimtines teises į laisvę, kūrybiškumą, turiningą laisvalaikio praleidimą, asmeninių gebėjimų ir talentų ugdymą, toleranciją bei empatiją.

 

Visus susirinkusius pasveikino Kauno šv. Roko mokyklos direktorius Darius Griežė. Džiaugdamasis dalyvių gausa ir įvairove jis pabrėžė, kaip svarbu bendruomenėms būti atviroms, kurti ir veikti kartu. Kauno Prano Daunio ugdymo centro metodininkė Valerija Segalovičienė gražiais žodžiais pasveikino visus susirinkusius ir sveikinimo žodį tarti pakvietė Kauno miesto tarybos Švietimo komiteto narę Aušrą Papirtienę bei Kauno miesto Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Jolitą Sakaliūnienę. Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai renginį puošė savo pasirodymai, kurių metu buvo galima klausytis mokinių atliekamų dainų, muzikinių instrumentinių kūrinių, deklamuojamų savo kūrybos eilėraščių bei grožėtis vaikų šokio numeriais. Ugdytinius paruošė Kauno šv. Roko mokyklos, Kauno Jono Laužiko mokyklos, Kauno Milikonių progimnazijos, Kauno Juozo Urbšio progimnazijos, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, Kauno Saulės gimnazijos, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro ir Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pedagogai.

 

 

Šiandien vaikų kūrybiškumas tampa vienu iš svarbiausių veiksnių, siekiant visuomenės augimo, o per kūrybiškumo gebėjimus ugdomas aktyvus pilietiškumas, skatinami socialinės įtraukties procesai bei aktyvus dalyvavimas visuomenės gyvenime, užtikrinamos asmeninio tobulėjimo ir socialinio brendimo galimybės. Įtraukties procesai per asmens laisvės pojūtį integruojant muziką, šokį padeda ugdyti kompetencijas reikalingas mokymuisi ir bendravimui, saviraiškai ir komunikacijai, asmeninei ūgčiai.

 

Renginio idėja vykdoma jau trys metai, taip stengiamasi ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į būtinybę saugoti ir ginti vaikų teises, bet ir puiki galimybė plėtoti įtraukiojo ugdymo kultūrą, formuojant teigiamą nuostatą į įtrauktį švietime bei plėsti specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą. Žvelgiant į ateitį ir besiruošiant įtraukiajam ugdymui, labai svarbu kuo daugiau organizuoti tokių renginių, nes būtent jie bus orientuoti į socialinės atskirties mažinimą, aktyvinant ir šviečiant visuomenę, ugdant toleranciją, empatiją, siekiant atvirumo ir supratimo, kad visi vaikai geba kurti, džiaugtis, suprasti, atskleisti savo gebėjimus, veikti kartu ir džiuginti visus savo nuoširdumu bei šypsena.

 

Įtvirtinant bei stiprinant Kauno ugdymo įstaigų bendrystę, Kauno šv. Roko mokyklos kiemelyje, buvo pasodintas Bendrystės medis, visa šventę vainikavo balandžių paleidimas į dangų. Visus šventės dalyvius vienijo pakili nuotaika, o svarbiausia, juos visus jungė nuostabus bendrystės jausmas.

 

Projekto organizatoriai:

Kauno Prano Daunio ugdymo centro metodininkė Valerija Segalovičienė

Kauno šv. Roko mokyklos pedagogės Diana Zenkovienė, Nomera Ramaškaitė-Jankuvienė ir Jurgita Šukienė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.