Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ bendruomenės projektas „Uždek gerumo ir draugystės švieselę naktyje“

Tarptautinę tolerancijos dieną, lapkričio 16 d., gerumas ir tolerancija nuvilnijo mūsų darželio bendruomenės projekte „Uždek gerumo ir draugystės švieselę naktyje“. Projektas simbolizavo šilumą, draugystę bei toleranciją vieni kitiems ir suteikė daug džiugių emocijų visiems įstaigos bendruomenės nariams: vaikučiams, tėveliams ir artimiesiems bei darbuotojams ir svečiams.   Šventės pradžioje maloniai visus nustebino papuošta darželio lauko aplinka: vaikučiai kartu su tėveliais dalyvavo […]

Skaityti daugiau »

Viktorina apie ekologiją

Įgyvendinant Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamą aplinkosaugos projektą, Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ salėje vyko tėvelių ir vaikų viktorina „Eko šeima“.     Viktorinos dalyviai buvo suskirstyti į tris komandas. Kiekviena komanda turėjo galimybę sugalvoti savo komandos pavadinimą bei šūkį. Viktorinos metu komandos stengėsi greičiau surinkti kuo daugiau taškų. Klausimai buvo susiję su ekologija, gamta, […]

Skaityti daugiau »

Kauno r. Giraitės darželio akcija „Skleiskime šviesą iš savo delnų“

Kiekvienas žmogus, nepaisant amžiaus, yra svarbus. Bendravimas tarp kartų yra svarbus ir naudingas visiems. Siekdami ugdyti atjautą, savimonę, empatiją ir toleranciją vyresnio amžiaus žmonėms, organizavome respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų akciją „Skleiskime šviesą iš savo delnų“. Akcijoje dalyvavo Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Eglutė“ ir „Berželis“, Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Kauno lopšeliai-darželiai „Gintarėlis“, „Girinukas“ ir Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis, Kauno r. […]

Skaityti daugiau »

Palangos sanatorinėje mokykloje – projektas „Draugystė širdelėje plazdena“

Palangos sanatorinės mokyklos bendruomenė įsitraukė į respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektą „Draugystė širdelėje plazdena“, kurį organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“. Projektas skirtas paminėti Tarptautinei tolerancijos dienai, kuri kasmet minima lapkričio 16 d. Projekte dalyvavo priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, mokytojos Erika Turauskienė, Asta Kornišinienė ir bibliotekininkė Ingrida Rimšienė. Projektas buvo vykdomas keturiais etapais: 1) „Emociukai ir jausmiukai“, 2) „Širdelė draugui“, 3) […]

Skaityti daugiau »

Darželio vadovės darbas – lyg gaisrų gesinimas durpyne

„Vieną gaisrą užgesinai, žiūrėk, kitur įsiliepsnojo. Ten patrypei, ugnį numalšinai, žiūrėk, kitur vėl dega. Taip ir sukasi viskas ratu diena iš dienos: šiandien trūko vamzdynas, rytoj sulauksi nepasitenkinimo iš tėvų, poryt užsigaus vaikas ar kažkas nutiks pedagogui. Turime planus, nes yra tam tikri einamieji dalykai, tačiau darbo kasdienybę nuolat lydi ir nenumatyti iššūkiai. Šis darbas – tai lyg gaisrų gesinimas […]

Skaityti daugiau »

„Virtualaus bendradarbiavimo įgūdžių įgijimas darželyje“

Lapkričio 10–12 d. Bratislavoje (Slovakijoje) vyko programos „eTwinning“ tarptautinis seminaras „Virtualaus bendradarbiavimo įgūdžių įgijimas darželyje“ (angl. „Getting the skills for virtual collaboration in kindergarden“). Seminarą organizavo programos „eTwinning“ Slovakijos nacionalinė paramos organizacija. Seminaras buvo skirtas susitikti su „eTwinning“ programos pedagogais iš kitų Europos šalių, pasidalyti savo idėjomis ir patirtimi bei pradėti realų bendradarbiavimą užregistruojant ir vykdant „eTwinning“ projektus.   Pirmąją […]

Skaityti daugiau »

Papildomos ugdymo(si) veiklos – galimybė atskleisti vaiko gabumus

Aš manau, kad smalsumas yra savybė, kurios pagrindinė funkcija – pažinti pasaulį.   Dirbdama su vaikais nuolat pastebiu, kaip jie kiekvienoje smulkiausioje detalėje atranda kažką sau naudingo ir prasmingo. Juk vaikai iš prigimties yra smalsūs, ieškantys kažko naujo, dar nepatirto, neatrasto ir kt. Tam pritaria ir šeimos psichologė Agnieška Kašinska. Anot jos, vaiko smalsumas yra viena pagrindinių ne tik emocinio […]

Skaityti daugiau »

Vaizdinių priemonių panaudojimas ikimokyklinėje ugdomojoje veikloje „Ar pažįsti augalus?“

Spalį Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ Jungtinės Karalystės Exeterio universiteto vertintojų pripažintas pirmo lygmens Mąstymo mokykla ir jai įteiktas tai patvirtinantis sertifikatas. Šeštus metus kartu su ugdytiniais mokomės ir tobulėjame siekdami šio oficialaus pripažinimo. Ikimokyklinio amžiaus vaikams labai svarbus vaizdinis ugdomosios medžiagos pateikimas, kuris padėtų išmokti mąstymo strategijų, būtinų sėkmingam ugdymuisi ir mokymuisi.   Itin dažnai susipažindami, tirdami, nagrinėdami kokį nors objektą […]

Skaityti daugiau »

Gerosios patirties seminaras

Lapkričio 10 d. Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje vyko metodinė diena „Vaikų ugdymas dirbant su interaktyvia kubų metodika ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“, jos tikslas – plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, kurioje būtų integruotos informacinės technologijos. Šioje metodinėje dienoje dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė, pasisemti patirties, kaip dirbti su „iMO-LEARN“ kubais, atvyko […]

Skaityti daugiau »

Mąstymo mokykla: inovacijos diegimo kelias – nuo idėjos iki akreditacijos

Rugsėjį Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“ tapo akredituota Mąstymo mokykla (angl. Thinking School). Mąstymo mokyklų tinklas tarptautiniu mastu jungia mokyklas, kurios ugdo vaikų metakognityvinius gebėjimus naudodamos įvairias mąstymo strategijas ir įrankius. Mąstymo mokyklų vertinimą atlieka ir akreditaciją suteikia Jungtinės Karalystės Ekseterio universitetas. Thinking Schools @Exeter padalinys siekia mąstymo strategijų įtraukimo į kasdienio ugdymo procesą, pedagogų profesinio tobulėjimo ugdant metakognityvinius gebėjimus, taip pat […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 4 5 135