„eTwinning“ projektas „Pasikinkę vėją ir gerą nuotaiką“

Kaip ir kasmet, vasarą, ugdymo(si) procesas persikelia į kiemo teritoriją. Vasara – metas, kai vaikai trokšta ištisą dieną leisti lauke. Čia jie jaučiasi laisvi ir nevaržomi. Šiltas oras, žaliuojanti gamta – tai puikios sąlygos turistauti, įsirengti buveinę, surengti pikniką, išdykauti su vėju ir vandeniu, tyrinėti šešėlius. Auklėtoja Rūta Gedvilienė iš Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ sukūrė „eTwinning“ projektą „Pasikinkę vėją ir gerą […]

Skaityti daugiau »

Stovyklaukime ir sportuokime kartu

Įgyvendindama Sporto rėmimo fondo lėšomis bendrai finansuojamą 2019–2021 m. projektą „Saugus, aktyvus ir sveikas“, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio bendruomenė kartu su projekto partneriu – Tytuvėnų vaikų lopšeliu-darželiu – gegužės mėnesį įgyvendino veiklų ciklą „Aš, tėvai ir seneliai“. Deja, dėl Vyriausybės nutarimu paskelbto karantino, tėvų ir senelių dalyvavimas buvo ribojamas, tačiau mes rankų nenuleidome ir nusprendėme veiklas atlikti laikydamiesi visų reikalavimų.   […]

Skaityti daugiau »

Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė” sportuoja visi

Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ nuolat skatinamas fizinis aktyvumas, stiprinama ugdytinių sveikata, kuriama darni sveikos gyvensenos ugdymo sistema. Nuo 2019 m. aktyviai vykdomas projektas „Sporto ABC“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektu siekiama susipažinti vaikus su įvairiomis sporto šakomis jas įtraukiant į visas aktyvias sportines veiklas. Įsigyta įranga ir priemonės tikslingai projektinei veiklai vykdyti. Tai […]

Skaityti daugiau »

Sporto šventė baseine „Mažieji plaukikai pirmyn 2021“

Atėjus vasarai daug kalbama apie saugų elgesį vandenyje. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ baseine nuo mažų dienų vaikai mokomi ne tik plaukti, bet ir saugaus elgesio vandenyje pradmenų, mokosi įvertinti savo fizines galimybes konkrečiose situacijose. Vanduo yra gera terpė vaikams sveikai augti ir formuotis: čia jie grūdinasi, formuoja higienos įpročius, lavina kūną ir protą. Plaukimas – puiki mankšta, gerina laikyseną, koordinaciją ir […]

Skaityti daugiau »

Vaikai išbando daržininkystę

Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis– viena iš daugelio ugdymo įstaigų, kurioje vaikai valgo sveiką, ekologišką maistą.   Šias žinias vaikai gali pritaikyti ir patys – lopšelio-darželio kieme ugdytinių tėvai įrengė ekologinį darželį. Užsiauginome svogūnų, jų laiškų, petražolių, salotų, dabar auga ir morkos. Pastarųjų kol kas nėra, bet rudenį galėsime paragauti savų. Smagiausia dalis, kad visame šiame procese dalyvauja patys vaikai. Taip […]

Skaityti daugiau »

Sporto šventė „Mano tėtis pats stipriausias 2021“

Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“ birželio 14–16 d. sukvietė tėvelius į  jau tradicija tapusią sporto šventę „Mano tėtis pats stipriausias 2021“. Prisitaikant prie šiuo metu galiojančių saugumo reikalavimų šventė vyko saugiai, kiekvienai grupei atskirai. Vaikai jai iš anksto ruošėsi: piešė plakatus, kūrė skanduotes. Į sporto šventę suėjo nemažas būrys tėvelių. Trenerės Ieva Šimkutė ir Karina Jefimec sugalvojo tėveliams įdomių rungčių: bėgti, šokinėti […]

Skaityti daugiau »

Priešmokyklinukų stovyklos „Šaltinio verdeniukai“ dienoraštis

Birželio 11–16 d. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos priešmokyklinukai stovyklavo. Keturios stovyklos dienos buvo pilnos iššūkių, naujų patirčių, linksmų nuotykių, džiugių atradimų ir žaidimų su savo būrio draugais ir mokytojomis. Kiekvienas stovyklautojų būrys susikūrė savo vėliavą ir stovyklavimo ritualus, šūkį, išmoko dainuoti savo būrio dainelę, susikūrė keturių stovyklavimo dienų veiklos planus: „Diena mieste“, „Smėlio diena“, „Vandens diena“, „Miško diena“.   6 PUG […]

Skaityti daugiau »

Projektas „Kalbos takeliu nuo A iki Ž“, taikant STREAM

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ bendruomenė siekia užauginti smalsų, iniciatyvų, bendraujantį, gebantį kritiškai mąstyti bei kūrybingą vaiką. Siekti minėto tikslo mums padeda STEAM metodika.   Skirtinguose mokslo šaltiniuose STEAM apibūdinama, kaip sintezė, praktiniai užsiėmimai, erdvė, metodika. Svarbu pastebėti, kad skirtingose STEAM apibrėžtyse minimas patirtinis ugdymas, kontekstualumas, aplinkos tyrinėjimas, problemų sprendimas, eksperimentavimas, kritinis mąstymas, informacijos sisteminimas, atradimai, išvadų darymas. Taigi STEAM gali […]

Skaityti daugiau »

Etnokultūros renginiai

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ etnokultūros komanda džiaugiasi šių mokslo metų veikla, įvykusiais renginiais ir patirtimi. Nors metai dėl pandemijos buvo ypatingi – dauguma planuotų, tradicinių renginių persikėlė į virtualią erdvę, nuotolinius susitikimus, bet tai nesutrukdė puoselėti etnokultūros palikimo ir švęsti šventes lietuvių liaudies kūrybos dvasioje.   Etnokultūrinių renginių, projektų metu, ugdytas vaikų tautinis ir pilietinis sąmoningumas ir pažinimas, meilė tėvynei, savo […]

Skaityti daugiau »

Respublikinis projektas „Netradicinis muzikos klausymas“

Balandžio 21 d. – gegužės 31 d. organizavau respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Netradicinis muzikos klausymas“. Šis projektas skirtas klasikinės muzikos puoselėjimui ugdymo procese, muzikos klausymo įgūdžių lavinimui panaudojant netradicinius būdus ir metodus. Projekte dalyvavo šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojos iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Joniškio, Vilkaviškio bei Kretingos raj.   Projekto […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 4 5 86