„eTwinning“ projektas „Saldi košė“

Raimonda Jašmontienė, Aušra Ignatavičienė
,
Šiaulių l.-d. „Ežerėlis“ mokytojos
Eglė Kovėrienė
,
logopedė

Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ mokytojos Raimonda Jašmontienė ir Aušra Ignatavičienė 2023 metais kovo–gegužės  mėnesiais inicijavo „eTwinning“ projektą „Saldi košė“. Prie projekto aktyviai prisijungė darželio logopedė Eglė Kovėrienė, integruodama veiklas logopedinėse pratybose bei teikė idėjas projekto dalyviams. Projekto tikslas – inovatyviai, kūrybiškai, integruojant STEAM metodą sekti brolių Grimų pasaką „Saldi košė“ ir ją analizuoti.

Projekto  metu vaikai klausėsi pasakos, ją sekė, inscenizavo laužo kūrimą ir košės virimą, tyrinėjo prieskonius, juos svėrė, kūrė receptus. Išbandydami išmaniąsias technologijas, žaisdami, atrasdami ir bandydami, klausydami ir diskutuodami, vaikai pasijuto tikrais tyrinėtojais ir aktyviai įsitraukė į patyriminį ugdymą.

 

Atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius ir gebėjimus, pasiūlytos veiklos sudarė galimybę vaikams kritiškai mąstyti, samprotauti, daryti išvadas, spręsti iškilusias problemas, atskleisti kūrybiškumą, gebėjimą pritaikyti įgytas žinias praktiškai analizuoti, dirbti komandoje. Projekto „Saldi košė“ veiklos turėjo stiprų ugdomąjį poveikį tiek atliekant veiklas su vaikais grupėje, tiek lavinant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų gebėjimus.

Taikant alternatyvius ugdymosi metodus: pakankamai laiko skirti vaikams mąstyti, suprasti, naudoti trumpas instrukcijas, užduotis pateikti etapais, įsitikinti, ar vaikas teisingai suprato, ką reikės atlikti, remtis daugiau vaizdine medžiaga, rečiau vartojamas sąvokas paaiškinti paprastesniais žodžiais su vaizdiniais.

 

Į projekto įgyvendinimą įsitraukė 22 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš Lietuvos ir Turkijos, kurie kartu su ugdytiniais žaismingai įgyvendino pasiūlytas ir savo inicijuotas veiklas, aktyviai įsitraukė į bendradarbiavimą. Ugdymosi aplinkos kūrimas, aktyvus vaikų įtraukimas į projektinę veiklą, motyvavo vaikus veikti, kurti, siekti rezultato.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.