Apie „žaliąją kultūrą“ ir tvarumą Graikijoje

V. Bernikienė
,
projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja
R. Palepšaitienė
,
biologijos, chemijos mokytoja

2023 m. birželio 19–24 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytojos V. Bernikienė ir R. Palepšaitienė dalyvavo projekto „Erasmus+“ mokymuose „Going green: outdoor education for sustainable development“ Sofia Andrioti mokykloje Graikijoje Korfu saloje.

 

Kartu su kolegomis iš Graikijos, Rumunijos ir Italijos buvo aptartos Žaliosios kultūros ir tvarumo idėjos bei galimybė jas įgyvendinti pasaulyje ir atskirose šalyse, pasidalinta tvarumo praktikomis.

 

Nustatyta, kad gaminant patį paprasčiausią sumuštinį ir kasdieniniame gyvenime naudojant įprastas elektronines priemones, išsiskiria didelis anglies dioksido kiekis. Domėtasi „Žaliųjų mokyklų“, veikiančių Balyje, Suomijoje, Havajuose, įdomi išskirtinė veikla.

 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas praktinei veiklai. Atliktos įvairios užduotys gamtoje, lauko klasėje kurti pamokų planai, prisimintas projektinio mokymosi (PBL – Project Based  Learning) metodas. Graikų kolegos pristatė gausybę praktiškai išbandytų žaismingų edukacinių metodų. Išbandytos Photo Voice galimybės, jų pritaikymas pamokose.

 

Aptarti iššūkiai, kurie yra neišvengiami įgyvendinant tvarumo idėjas mokyklose, kuriant mokiniams priimtiną ir patrauklų ugdymosi turinį.

 

Mokymai suteikė galimybę iš arti pažinti Žaliosios kultūros diegimo mokyklose sistema, novatoriškus, lengvai pritaikomus mokymosi būdus, naujai pažvelgti į ugdymosi perspektyvas, sugeneruoti naujas idėjas, kaip tvarumo idėjų įgyvendinimo procesą padaryti patrauklesnį tiek mokiniams, tiek jų mokytojams.

 

Projektas bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“ .

Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.