Kaip harmoningai ugdyti asmenybę mokykloje?

Aurelija Kasparavičienė
,
„Diemedžio“ ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja
Aistė Pielikienė
,
specialioji pedagogė-logopedė metodininkė

2023 m. balandžio 11–17 d. „Diemedžio“ ugdymo centro švietimo pagalbos specialistės dalyvavo Edu2Grow organizacijos mokymuose „Harmony and learning“, kurie vyko Pafoso mieste, Kipre. Šie mokymai organizuoti įgyvendinant „Erasmus“ akreditacijos paraiškoje numatytą 1 metų tikslą: gerinti švietimo pagalbos teikimo kokybę specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

 

Mobilumo mokymuose buvo dalyviai iš kelių šalių: Latvijos, Lietuvos, Rumunijos bei Graikijos.

 

Mokymų metu aptartas verbalinis ir neverbalinis bendravimas (susipažinome su metodais ir priemonėmis, žaidimais, klasės (grupės) valdymui gerinti). Didelis dėmesys buvo skirtas konfliktų valdymui, problemos supratimui ir identifikavimui, požiūrio į konfliktą keitimui. Aptarti konfliktų valdymo stiliai. Pristatyta „Kelso’s Choice“ programa.

 

Atnaujinome žinias apie forumo teatro metodą, kurio pagrindinis uždavinys − pasiekti, kad mokyklos bendruomenės nariai kalbėtųsi, diskutuotų, ieškotų ir siūlytų problemų sprendimo būdus.

 

Mokymų metu lektorės skyrė dėmesį mediacijai, tarpininkavimui ir deryboms: požiūrių skirtumams, vaidmenų žaidimams. Turėjome galimybę praktiškai išbandyti metodą – Pasaulio kavinė (World Café Dialogue) – sudarant „kavinės“ tipo atmosferą, siekiama palengvinti pokalbius, kuriuose lengviau išreikšti skirtingus požiūrius ir pažvelgti kritiškai į pasirinktą kontekstą.

 

Užsiėmimų metu buvo skirtas dėmesys grupės dinamikai, paverčiant grupę komanda. Išklausėme komandos formavimo: darbo su kolegomis ir mokiniais praktinius patarimus, po kurių vyko debatai. Dirbome įvairiose grupėse, kurdami bendrus tarptautinius projektus tarp mokyklų, pasidalinome jau Centro įgyvendintų projektų patirtimi ir rezultatais. Mums buvo suteikta galimybė aplankyti Pafoso Panagios Theoskepastis gimnaziją, kur susipažinome su gimnazijos erdvėmis, teikiama pagalba mokiniams ir Kipro mokytojų darbo ypatumais, kylančiomis problemomis ir sunkumais.

 

Įgytomis žiniomis pasidalinome Centre, vesdami mokymus kolegoms, pritaikant pratimus ir vaidmenų žaidimus, kurie leidžia mokytojams/ auklėtojams geriau suvokti konfliktus ir jų sprendimo būdus. Turėdami darbo grupėje, konfliktinių situacijų sprendimų patirties, mokėdami pasidalinti vaidmenimis, gebame efektyviau spręsti problemas, patiriame mažiau streso darbe, produktyviau bendraujame ir bendradarbiaujame bendruomenėje.

 

 

Ugdymo įstaigoje yra mokinių, kurie stengiasi išvengti konfliktų, o kiti atvirkščiai, yra konfliktiški. Neturėdami patirties, dažnai konfliktams spręsti mokiniai pasirenka netinkamus sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias ir pan.

 

Mokymuose įgytas žinias ir gebėjimus apie konfliktų sprendimą integravome į prevencinius renginius, kurių metu dirbome individualiai ir grupėse, diskutavome, nagrinėjome įvairias konfliktines situacijas, išbandėme naujus metodus. Mokiniams pristatėme Kelso pasirinkimo ratą. Kelso varlė moko mokinius, kaip patiems spręsti „mažas“ problemas. „Mažoms“ problemoms priskiriami konfliktai, sukeliantys „mažus“ susierzinimo, sumišimo, nuobodulio jausmus ir pan. Kitų mokinių pagalba sprendžiant konfliktus dažnai yra veiksminga, nes mokiniai geriau supranta vienas kitą. Esant „didelėms“ problemoms visada mokiniai mokomi kreiptis pagalbos į suaugusiuoius. Tai situacijos, kurios yra bauginančios, pavojingos ir pan. Taikant naujus metodus konfliktuojantys asmenys aptaria konflikto priežastis, aiškinasi poreikius, jausmus ir emocijas, bando įsijausti į kito poziciją ir kartu ieško problemos sprendimo.

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Diemedžio“ ugdymo centro atstovės susipažino su Kipro ir kitų Europos šalių švietimo sistema, pagilino savo žinias, analizuodami skirtingus poreikius turinčių mokinių elgesio atvejus, susipažino su metodais ir būdais, kurie leidžia lengviau išspręsti konfliktines situacijas. Mokymų pridėtinė vertė – įgūdžiai ir kompetencijos, kuriuos galime naudoti savo darbe.

 

Ačiū Edu2Grow lektoriams: Ricardo Querido Marques, Maria ir Silvia Pătru – jūs buvote šaunūs!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.