Nuotolinių mokymo(si) aplinkų taikymas sėkmingam hibridiniam mokymui(si)

Virginija Dudarevičienė, Lina Steponavičienė

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, įgyvendindama renginių ciklą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, daktaro Jono Basanavičiaus 170–osioms gimimo metinėms paminėti, spalio 26 d. organizavo šalies mokytojų konferenciją „Metodiniai atradimai: nuotolinių mokymo(si) aplinkų taikymas sėkmingam hibridiniam mokymui(si)“. Konferencijos partneriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas bei Lietuvos Junior Achievement. Savo įžvalgomis, gerąja patirtimi, siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį, inovatyvesnį, įtraukesnį ugdymo(si) procesą, dalijosi renginio pranešėjai.

 

Norbertas Airošius, IT mokytojas ekspertas, mokyklos vadovas, sertifikuotas švietimo lyderystės konsultantas skaitė pranešimą „Mokomieji scenarijai“. Pranešime buvo pristatyti 3 mokomieji scenarijai. Visi jie buvo išbandyti mokykloje praktiškai ir sėkmingai įgyvendinti bei davė laukiamų rezultatų, siekiant gilinti mokinių kompetencijas. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir duomenų analitikos programų direktorius docentas daktaras Eigirdas Žemaitis skaitė pranešimą apie inovacijų vadybą. Lektorius pristatė, kokios kompetencijos bus reikalingos po 5–10 metų, kokios specialybės nyksta ir išnyks, o kurios bus pastiprintos dirbtinio intelekto. Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos Indrė Švedkauskienė ir Lina Šeškauskaitė dalijosi patirtimi apie mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą mokant nuotoliniu būdu. Pranešimo metu pristatyta aplinka „Socrative“ bei pademonstruotos jos galimybės. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos ketvirtos klasės mokinys Teodoras Butėnas pristatė savo ilgalaikį projektą, kurį įgyvendino mokydamasis trečioje gimnazijos klasėje, skaitė pranešimą apie tinklalaidžių pritaikymą versle ir monetizavimą, mokinys kalbėjo apie iššūkius, pavojus ir neįkainojamą patirtį, kuriant verslą ir bendraujant su žmonėmis. Apie kūrybiškų iššūkių sprendimą taikant dizaino mąstysenos metodą konferencijos dalyviams pasakojo Vilija Džiovėnaitė, SEB banko Baltijos šalių projektų valdymo skyriaus projektų vadovė. Pristatydama dizaino mąstysenos metodą lektorė čia ir dabar kvietė konferencijos dalyvius išbandyti, pasimatuoti jį. Parinkta situacija ir išanalizuoti žingsniai konferencijos dalyviams suteikė galimybę suprasti, kaip taikyti dizaino mąstysenos metodą praktikoje. Konferenciją užbaigė patirtimi apie mokinių veiklas pamokoje pasidalijusi Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos IT ir fizikos mokytoja daktarė Lina Steponavičienė. Pranešėja pristatė, kokias veiklas organizuoja pamokoje, kad mokiniai taptų aktyviais pamokos dalyviais, noriai įsitrauktų į darbą, pamokos pabaigoje įsivertintų bei reflektuotų. Taip pat buvo pristatyti būdai ir įrankiai, kaip tokias veiklas (minčių žemėlapiai, diskusijos, plakatai, skrajutės, seminarai, eksperimentai) pritaikyti nuotolinėje – kontaktinėje – hibridinėje pamokoje. Konferencijos dalyviai išsiskirstė neabejodami, kad įgytas žinias panaudos užtikrindami kokybišką, inovatyvų ir įtraukų ugdymo(si) procesą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.