Kaip prisijaukinti Šventąjį Raštą, naudojant skaitmenines priemones?

Šiais laikais bendravimo būdai, priemonės ir net pati kalbėsena nuolat kinta. Jei peržvelgtume istoriją, įvairiais laikotarpiais būdas kalbėti su Dievu ir apie Dievą įgydavo skirtingas formas, bet ne turinį. Pastaruoju laiku, įsigalėjus šiuolaikinėms informacinėms technologijoms, nusprendėme su mokiniais ir tikybos pamokose paieškoti temos, kuriai tiktų inovatyvus metodas, artimas dabartinei Z ir Alfa jaunimo kartoms. Juk šiuolaikinių technologijų taikymo būdams negali […]

Skaityti daugiau »

Išanalizuotos pandemijos laikotarpio pamokos švietime

Nacionalinė švietimo agentūra parengė ir pristato švietimo problemos analizę „Mokykla COVID-19 pandemijos sąlygomis: pamokos, sprendimai, perspektyvos“. Analizėje apžvelgiamos švietimo sistemų reakcijos į dėl pandemijos kilusią kritinę situaciją, perėjimas prie nuotolinio mokymo(si) šalyje, su kokiais sunkumais susidurta ir kokie veiksniai lemia nuotolinio mokymo(si) sėkmę. Adaptavimosi ir prisitaikymo dirbti nuotoliniu mokymo(si) būdu procesą atspindi parengtos pagalbos priemonės bei mokymosi praradimų kompensavimo planas […]

Skaityti daugiau »

Lizdeikiečių sėkmė nuotolinio ugdymo platformoje „Ateities inžinerija”

Šie mokslo metai liks įamžinti istorijoje kaip pandeminiai, kai visos vykdomos veiklos persikėlė į virtualią erdvę. Dar rudenį atsakingai įvertinusi susidariusią situaciją, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos bendruomenė apsisprendė tęsti bendradarbiavimą su Vilniaus Tech universitetu ir įgyvendinti pasirinktus platformos „Ateities inžinerija“ projektus karantino sąlygomis. Tai nebuvo lengva užduotis, nes komandinį darbą grupėje teko pakeisti virtualiu bendravimu ir individualiai atliekamais tyrimais. Tačiau iššūkį sėkmingai […]

Skaityti daugiau »

Metodinis renginys „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno Petrašiūnų progimnazijos organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“ Kauno Petrašiūnų progimnazijos vadovai ir mokytojai dalijosi gerąja patirtimi su Kauno miesto ir respublikos mokytojais.   Kauno Petrašiūnų progimnazijos direktorė Antanina Džiugienė pabrėžė sutelkto komandinio darbo, klasių vadovų darbo kokybės, grįžtamojo ryšio, vertybinių nuostatų dermės ir jų laikymosi, dalijimosi patirtimi […]

Skaityti daugiau »

Nuotolinio mokymosi… privalumai

Praėjusią lietuvių kalbos pamoką ketvirtokai kūrė savo pasakas, kuriomis, be abejo, norisi pasidžiaugti ir pasidalinti su klasės draugais. Kaip manote – 26 mokiniai, 26 pasakos – ar užteks pamokos laiko ir kantrybės jų visų išklausyti? Ir dar mokantis nuotoliniu būdu, kai čia pat visos pagundos (juk mokytoja, kas vyksta už kameros, nemato)… Taigi, pamokoje nusprendžiau taikyti karuselės metodą: mokinius suskirsčiau […]

Skaityti daugiau »

Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“

Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“ – tradicinis kasmetinis bendras Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos renginys, kuriame pedagogų bendruomenė dalijosi vertinga patirtimi su kolegomis. Konferencija, į kurią susirinko apie 350 dalyvių iš visos Lietuvos, vyko virtualioje aplinkoje. Konferencijos tikslas – skatinti pedagogų bendruomenę dalytis vertinga patirtimi, kaip […]

Skaityti daugiau »

Gamtos mokslų mokymo nuotoliniu būdu ypatumai

STE(A)M – kompleksiškas tikrovės reiškinių pažinimas, pritaikymas ir problemos sprendimas kūrybiškai, aktyviai ir praktika grįstu mokymu. Supaprastinę tai vadiname integruotu gamtos mokslų ir kitų dalykų mokymu, kuris šiuo metu vyksta nuotoliniu būdu.   Visada sakiau, kad gamtos mokslai yra ypač svarbūs kiekvienam. Šiomis dienomis visi girdime žodžius „virusas“, „imunitetas“ ir pan., bet ar visi gali pasakyti, kas tai yra? Atėjus […]

Skaityti daugiau »

Nuo metų pradžios NŠA skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą papildė 28 priemonės

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nuolat pildo ir švietimo bendruomenei teikia informaciją apie skaitmenines mokymo priemones nuotoliniam mokymui skaitmeninių mokymo priemonių sąraše.   Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases. Taip pat, ar priemonės yra mokamos, nemokamos, mokamos iš dalies. Informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais. Nuo 2021 metų sausio mėnesio sąrašas papildytas 28 skaitmeninėmis mokymo […]

Skaityti daugiau »

Virtualus mokymas(is) keičia įprastą stilių?

Šiandien nuotolinis mokymas nieko nebestebina, nes tapo kasdienybė. Visos švietimo įstaigų veiklos yra organizuojamos naudojant informacines komunikavimo technologijas. Tam, kad šis procesas vyktų sklandžiau, mokytojas savo kalendoriaus dienotvarkę kelis mėnesius į priekį pildo nuotoliniais kursais, seminarais, konferencijomis. Kaip pasirinkti, kaip planuoti laiką, kai šiandien pasiūla yra didesnė už mokytojo paros laiką? Ar tai tampa problema, o gal kaip tik – […]

Skaityti daugiau »

Nuotolinio mokymosi iššūkiams įveikti – hibridinė klasė

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje atidaryta hibridinė klasė, kurioje mokymuisi susijungia vaikai, esantys klasėje ir namuose. Klasė patogi, nes leidžia ir mokytojams, ir mokiniams dalyvauti pamokoje be ausinių. Be to, mokytojai turi galimybę įrašyti visą pamoką ir vėliau ją leisti peržiūrėti tiems, kas joje nedalyvavo. Tokios klasės atidarymo priežastis – noras ne tik padėti mokiniams efektyviau naudotis technologijomis, skatinti […]

Skaityti daugiau »
1 2 3 4 24