Europos Komisija 2020 m. skirs 3 mlrd. eurų jaunimo stažuotėms užsienyje, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas

Programa „Erasmus+“ 2020 m. jaunųjų europiečių mokslams ir praktikoms užsienyje skirs daugiau kaip 3 mlrd. eurų. Europos Komisija paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ finansavimui.

Teikti paraiškas gali visos viešosios ar privačios įstaigos, veikiančios švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse: bendrojo ugdymo ir profesinės mokyklos, universitetai, kolegijos, suaugusiųjų švietimo institucijos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.

 

Kartu su kvietimu teikti paraiškas Komisija paskelbė programos „Erasmus+“ vadovą visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Jame pateikiama paraiškas teikiantiems asmenims skirta išsami informacija apie visas programos „Erasmus+“ 2020 m. atveriamas galimybes aukštojo mokslo, profesinio mokymo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo, jaunimo ir sporto srityse.

Viena didžiausių „Erasmus+“ programos dalių – mokyklų partnerystės. Ji suteikia Europos mokykloms galimybes vykdyti mokinių ir mokytojų mainus. Per pastaruosius dvejus metus joje dalyvavo daugiau kaip 15 tūkst. mokyklų, o 2020 m. galės dalyvauti dar 9 tūkst. 2019 m. į mokyklų mainų partnerystes įsitraukė 214 Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų.

 

Profesinio mokymo srityje daugiausia investicijų skiriama paprogramei „ErasmusPro“, kuri profesijos besimokantiems asmenims, tarp jų ir pameistriams, suteikia galimybę nuo trijų mėnesių iki vienerių metų praleisti užsienyje tobulinant profesinius ir kalbinius gebėjimus. „ErasmusPro“ pradėta įgyvendinti 2018 m., nuo jos pradžios pavyko padidinti jaunimo susidomėjimą ilgalaikėmis praktikomis profesinio mokymo srityje ir per metus finansuoti daugiau kaip 12 tūkst. besimokančiųjų. 2018–2019 m. Lietuvoje finansuota beveik 200 „ErasmusPro“ mobilumo projektų.

 

Suaugusiųjų švietimo srityje finansinė parama bus teikiama suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų regioniniams ar nacionaliniams tinklams kurti ar stiprinti, kad pradėjus vykdyti būsimą programą „Erasmus“ jie galėtų pasiūlyti daugiau kokybiškų projektų.

Paskelbdama 2020 m. kvietimą teikti paraiškas Komisija taip pat pradėjo antrąjį Europos universitetų bandomąjį projektą.

 

„Erasmus+“ yra 2014–2020 m. ES veiksmų švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse programa. Numatyta, kad 2020 m. „Erasmus+“ programos biudžetas bus 12 proc. didesnis nei 2019 m. ir viršys 3 mlrd. eurų. Tai reiškia, kad dar daugiau jaunų europiečių galės studijuoti, mokytis ar įgyti profesinės patirties užsienyje.

 

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.