Ministras A. Monkevičius pasirašė atnaujintą susitarimą su švietimo ir mokslo profesinėmis sąjungomis

Šiandien Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, Švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu ir Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“. Atnaujintoje sutartyje numatyta profsąjungos nariams skirti papildomų kasmetinių ir mokymosi atostogų, pagal valstybės finansines galimybes didinti mokytojų atlyginimus.

„Šioje dėl pandemijos įtemptoje situacijoje tai tikrai gera žinia ir ilgomis derybomis pasiektas rezultatas. Pagrindinis susitarimo tikslas yra toliau stiprinti ugdymo, mokymo kokybę, kuri tiesiogiai nukreipta į svarbiausiuosius – mokinius. O tai pasiekti galime per priemones, kurios gerina mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų darbo sąlygas. Todėl svarbu, kad dėl jų randame sutarimą su profsąjungomis, tęsiame duotus įsipareigojimus. Nepamirštame ir kitų įstaigų – nuo darželių iki aukštųjų mokyklų – darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, todėl ir šioje srityje priimame būtinus sprendimus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Pasak ministro, galimybės didinti darbo užmokestį artimiausiais metais priklausytų nuo šalies ekonominės padėties – jei šiemet BVP augtų, gruodį būtų deramasi dėl konkrečių galimybių didinti darbo užmokestį 2021 metais.

„Sutartyje įtvirtintas siekis didinti mokytojų, dėstytojų, kitų pedagoginių darbuotojų, mokslo ir neakademinių darbuotojų darbo užmokestį, kad 2025 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio, o dėstytojų ir mokslo darbuotojų – 150 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio“, – pažymi ministras A. Monkevičius.

 

„Ilgalaikiai tikslai yra aiškiai susitarti, ir nesvarbu, kokia bus Vyriausybė, mokytojų atlyginimai nemažės. Pasiektas svarbus ir naujas susitarimas, kad bus indeksuojami pedagogų atlyginimai, nors ir kiltų ekonomikos nuosmukis, algos nebus mažinamos. Koks konkretus pedagogų atlyginimų didėjimas bus kitąmet, paaiškės gruodį, kai matysime, kokia bus ekonominė situacija“, – sakė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas.

 

Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui nustatomos trys papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos (anksčiau buvo dvi), suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos per metus, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos per metus, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio.

Jau pernai pasirašytoje sutartyje buvo numatyta inicijuoti teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2021 m. sausio 1 d. panaikinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalai, nustatant tik maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

 

Atnaujintoje sutartyje numatyta mokyklų vadovų pavaduotojų ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus numatyta didinti tais pačiais tempais, kaip vidutiniškai didinami mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

Formuojant metinį valstybės biudžetą, bus siūloma kasmet didinti švietimo ir mokslo finansavimą, siejant jį su realiu BVP augimu, kad iki 2022 m. nacionalinės išlaidos švietimui ir mokslui sudarytų ne mažiau kaip 6 proc. nuo BVP dydžio.

 

Atnaujintoje sutartyje numatyta inicijuoti naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio, susieto su bazine alga, parengimą.

Nuo šio rudens pradžios vidutiniškai 10 proc., lyginant su praėjusių metų rugsėju, didėja atlyginimai bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo mokytojams. Gerokai auga darželio auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimai: ikimokyklinio ugdymo pedagogams – vidutiniškai 46 proc., priešmokyklinio ugdymo pedagogams – vidutiniškai 30 proc. Šių pedagogų atlyginimai nuo rugsėjo 1 d. susilygina su bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimais. Nuo 2017 m. pradžios dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai išaugo daugiau nei 50 proc. Dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai buvo keliami pirmą kartą nuo 2009 m.

 

Šiandien atnaujinta kolektyvinė šakos sutartis buvo pasirašyta 2017 m. lapkričio 22 d., koreguota 2019 m. gruodžio 22 d.

 

Kolektyvinės šakos sutartis.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.