„Lyderių laikas 3“ telkia ir įkvepia Lietuvos švietimo bendruomenę

Ridas Viskauskas
,
„Švietimo naujienų“ korespondentas

Vasario 21 d. Druskininkų jaunimo užimtumo centre apie 150 Pietų Lietuvos švietimo bendruomenės narių iš 15 savivaldybių, pastaraisiais mėnesiais savo savivaldybėse kūrusių ir įgyvendinusių projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas, susirinko į regioninį forumą „Bendradarbiavimas versus konkurencija švietime“. Tokia tema forumui pasirinkta dėl svarbos šiandieninėje mokykloje ir projekte „Lyderių laikas 3“ numatytos regioninių forumų paskirties – telkti Lietuvos regionų bendruomenę diskutuoti rūpimais švietimo klausimais, dalytis vertinga patirtimi ir drauge ieškoti būdų, kaip kurti gerą mokyklą. Regioniniai forumai organizuojami baigiantis kiekvienam projekto „Lyderių laikas 3“ srautui (Pietų, Vakarų ir Šiaurės Rytų Lietuvos).

 

Forumo dalyvius pirmiausia pasveikino Druskininkų savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė, Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown. Ji džiaugėsi, kad toks gausus švietimo bendruomenės būrys kalbėsis apie kartu nuveiktus darbus, atliks savotišką veiklų „inventorizaciją“ ir numatys planus ateičiai.

Sveikinimo žodžius tarė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto „Lyderių laikas 3“ vadovė Rasa Šnipienė bei „Lyderių laiko 3“ savivaldybių veiklos vadovė dr. Eglė Pranckūnienė. Pastaroji priminė projekto tikslus, svarbiausius jo raktinius žodžius (bendradarbiavimas, partnerystė, ryšiai, santykiai; pasitikėjimas; vaiko sėkmė, asmeninė ūgtis; įsivertinimas, grįžtamasis ryšys, refleksija; atsakomybė; savarankiškumas, savanorystė…) ir pateikė įdomios statistikos, atspindinčios Pietų Lietuvos savivaldybėse vykdytų veiklų rezultatus.

 

 

Didžiulio forumo dalyvių susidomėjimo sulaukė doc. dr. Emilijos Almos Sakadolskienės pranešimas „Ar konkurencija lemia švietimo kokybę?“. „Lietuvoje visi viską žino apie krepšinį ir… apie švietimą. Tačiau bėda, kai ne švietimo darbuotojai teikia siūlymus, kaip gerinti mūsų švietimo sistemą“, – pastebėjo pranešėja. Pasak jos, verslo ir rinkos principų tiesmukas perkėlimas į švietimo sistemą yra žalingas. Ir tai – universali problema, būdinga ne tik mūsų šaliai.

Lietuvoje visi viską žino apie krepšinį ir… apie švietimą. Tačiau bėda, kai ne švietimo darbuotojai teikia siūlymus, kaip gerinti mūsų švietimo sistemą.

Pacitavusi Jungtinių Amerikos Valstijų švietimo ekspertą Alfie Kohną, kad „mano sėkmė reikalauja tavo nepasisekimo“, E. A. Sakadolskienė retoriškai klausė: „Ar galime tokį principą įtvirtinti Lietuvos švietimo sistemoje? Ar norime visuomenės, kurioje vyrautų socialinė atskirtis?“ Edukologei nerimą kelia neoliberalios politikos ženklai, kai vyriausybės kratosi svarbių sprendimų, leisdamos rinkai veikti kaip „sanitarui“. Lenktyniaujant, konkuruojant galima pasiekti trumpalaikių uždavinių, tačiau tik ilgalaikis bendradarbiavimas laiduoja visuomenės pažangos augimą.

 

Švietimo lyderystės studijų programos magistrų diskusijoje „Bendradarbiavimo patirtys ir praktikos: ką atskleidžia mūsų tyrimų rezultatai?“, kuriai vadovavo „Lyderių laiko 3“ tyrėjų komandos vadovė dr. Jūratė Valuckienė, dalytasi atradimais. Štai Lazdijų r. Šventežerio mokyklos direktorius Artūras Čiurlionis pabrėžė, kaip svarbu, kad mokykloje susiformuotų pozityvūs, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu grįsti socialiniai tinklai (t. y. ryšiai, santykiai tarp žmonių), nes visa tai daro įtaką ir mokinių mokymosi pasiekimams. O Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja Gražina Kaklauskienė pažymėjo projekto „minkštąsias naudas“: „Didėja švietimo bendruomenės pasitikėjimas ir pasididžiavimas savimi, vis ryškesnė mokytojų tolerancija savo vadovui ir kolegai <…> Nuvykę į kitas šalis, matome, kad beveik su tais pačiais iššūkiais šiandien susiduria viso pasaulio mokytojai, atrandame gerų dalykų pas save.“

Jausmas toks, kad atvažiavau pas savus. <…> Kiek atradau žmonių, su kuriais galėčiau eiti į žvalgybą!

 

Bene daugiausia džiaugsmo forumo dalyviams suteikė diskusija, kuriai buvo pritaikytas „Pasaulio kavinės“ metodas. Per ją buvo pristatyti savivaldybių pokyčių projektai: dalytasi kūrybinių komandų pasiekimais, patirtimi. Svarbiausia – mezgėsi žmonių ryšiai „čia ir dabar“. Kaip sakė šiai forumo daliai vadovavusi „Lyderių laiko 3“ konsultantė Eglė Daunienė: „Jausmas toks, kad atvažiavau pas savus. <…> Kiek atradau žmonių, su kuriais galėčiau eiti į žvalgybą!“

Pasakodami asmeniškas istorijas nedidelėse grupėse, švietimo bendruomenės nariai atskleidė, kaip keitėsi jie patys, kokią įtaką projektas padarė mokiniams, kaip kito lyderystė mokykloje, pagaliau – kokie pokyčiai įvyko savivaldybės švietimo politikoje. (Daugiau apie tai – kitoje „Švietimo naujienų“ publikacijoje.)

VšĮ „Kitokie projektai“ partneris ir konsultantas Paulius Godvadas savo pranešime dalijosi įžvalgomis, kodėl verta skatinti bendruomeninį bendradarbiavimą ir kaip tai daryti. Jis paragino švietimo bendruomenę stiprinti ryšius su kitomis bendruomenėmis, aktyviau dalyvauti platesniuose visuomenės procesuose, nes tik taip galima sukurti naują švietimo viziją ir apie ją paskleisti žinią visuomenėje.

 

Savivaldybių pokyčio projektų kūrybinių komandų vadovų diskusijoje „Apibendrinančios įžvalgos ir idėjos ateičiai: kokie bus kiti kūrybinių komandų žingsniai“, kurią vedė „Lyderių laiko 3“ savivaldybių kuratorė Renata Pavlavičienė, akcentuota, kad „daugumoje savivaldybių užmegztas ryšys su politikais: priimti svarbūs susitarimai, skirtas finansavimas, įteisinti dokumentai, pritarta rekomendacijoms, reglamentams ir t. t. Ir visa tai – dėl mokinių mokymosi sėkmės“. O Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė pasidžiaugė pagerėjusia švietimo bendruomenės komunikacija: „Kuriami nauji socialiniai tinklai. Atsirado drąsa, pasitikėjimas. Švietimo darbuotojai išlaisvėjo…“

 

Forumui baigiantis, skirstytis niekas neskubėjo. Tas „nevaldiško“ bendravimo stygius! Ir laisvės būti žmogumi, o ne „švietimo paslaugų teikėju“ ilgesys!

Visa forumo vaizdo medžiaga projekto interneto svetainėje www.lyderiulaikas.smm.lt bus paskelbta vėliau.

 

Deivido Laukionio nuotraukos

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.