Lietuvos pedagogų patirtis knygoje „Aš ir mano gebėjimai“

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ bendruomenė nuolat ieško naujovių ugdant šiuolaikinį vaiką. Visų mūsų siekiamybė – kokybiškas ugdymas(is), siekiant kryptingos kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos, atsižvelgiant į individualias galias. Norint perimti vieniems iš kitų sėkmingą patirtį, nusprendėme organizuoti respublikinį projektą „Vaikų gebėjimų augimas kuriant, mąstant, atrandant“. Projekto tikslas – skatinti mokytojus ieškoti naujų, originalių kūrybinių idėjų vaikų gebėjimų ugdymui(si) ir sudaryti pedagogų bei […]

Skaityti daugiau »

Kultūros paveldas vaikams ir jaunimui – išleista spalvinimo knyga „Lietuvos pilys ir dvarai atgyja spalvomis“

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija kviečia į spalvingą kultūros paveldo pasaulį nauju, visų pirma vaikams ir jaunimui skirtu leidiniu. „Lietuvos pilys ir dvarai atgyja spalvomis“ – taip vadinasi naujoji knygelė, kurią atsivertus bus galima atrasti net 63 pilis ir dvarus!   Įgyvendinant Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos projektą buvo parengtas spaudai ir išleistas patrauklus pažintinis leidinys apie pilis ir dvarus, […]

Skaityti daugiau »

Išleistas leidinys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyrius parengė leidinį „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“. Jis sukurtas pagal 10 vaizdo konferencijų, vykusių bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais, medžiagą. Leidinį maketavo ir elektroninį formatą parengė Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamento IT, leidybos ir logistikos skyrius.   Leidinys „Ugdymo procesas, […]

Skaityti daugiau »

Naujiems mokslo metams – nuotolinio mokymo vadovas

Rugpjūčio 20 d. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) mokiniams, mokytojams ir mokyklų vadovams pristatė nuotolinio mokymo vadovą, parengtą po išsamių konsultacijų su mokytojais, mokyklų vadovais ir socialiniais partneriais.   Ruošiantis pradėti naujus mokslo metus 2020 m. rudenį, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pavedė NŠA parengti metodinę priemonę – Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą. Šia priemone siekta apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, […]

Skaityti daugiau »

Knyga vaikams apie koronavirusą

Vaikai užduoda klausimų apie Covid-19, į kuriuos sunku atsakyti? Padės „Knyga vaikams apie koronavirusą“! Knygą rasite čia. Lietuvos aklųjų biblioteka, pasitikdama rugsėjo pirmąją, išleido iš anglų kalbos verstą, gausiai iliustruotą, lengvai suprantama kalba parašytą „Knygą vaikams apie koronavirusą“. „Šį leidinį privaloma turėti namų knygų lentynoje kiekvienam žemės gyventojui. Nedelsdami perskaitykite ir pasidalinkite su visais pažįstamais“ (teigia „School Library Journal“, įtakingiausias […]

Skaityti daugiau »

Paroda „Kuriame ir dalinamės – 2“

Socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ar organizuotų renginių aprašymų respublikinės parodos „Kuriame ir dalinamės – 2“ idėją atspindi filosofo Arno Anzenbacherio mintis: „Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima realizuoti tik veikiant drauge“.   Parodą surengė ir specialistus dalintis gerąja patirtimi sukvietė Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras bei Kelmės […]

Skaityti daugiau »

Lietuvos pedagogų patirtis, ugdant vaikų raštingumą ir mąstymą, sudėta knygoje „Vaikų idėjų vaivorykštė“

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ nuolat ieško naujų metodų ir būdų ugdant vaikų kalbą ir raštingumą. Nuo mažens skatiname vaikus kurti, mąstyti, kiekvieno ugdomojo proceso pabaigoje fiksuoti išvadas ar apibendrinimus. Tam pasitelkiame rašytinę ir sakytinę kalbą. Tik iš vaiko pasakytų žodžių ir „užrašymų“ popieriaus lape, galime suprasti, ko šis išmoko, ką suprato, kokių klausimų jam kilo.   Išleista nemažai leidinių, kuriuose […]

Skaityti daugiau »