Lietuvos pedagogų patirtis knygoje „Aš ir mano gebėjimai“

Dijana Borisovienė
,
Jonavos vaikų l.-d. „Dobilas“ mokytoja ekspertė

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ bendruomenė nuolat ieško naujovių ugdant šiuolaikinį vaiką. Visų mūsų siekiamybė – kokybiškas ugdymas(is), siekiant kryptingos kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos, atsižvelgiant į individualias galias. Norint perimti vieniems iš kitų sėkmingą patirtį, nusprendėme organizuoti respublikinį projektą „Vaikų gebėjimų augimas kuriant, mąstant, atrandant“. Projekto tikslas – skatinti mokytojus ieškoti naujų, originalių kūrybinių idėjų vaikų gebėjimų ugdymui(si) ir sudaryti pedagogų bei vaikų idėjų knygą „Aš ir mano gebėjimai“. Siekėme, kad pedagogai įsigilintų į „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ ir, išnaudodami visas galimybes, atskleistų vaikų gebėjimus, toliau juos plėtotų, o savo kūrybiniais atradimais dalytųsi su kolegomis.

 

Buvo tikimasi, kad projekto metu, organizuojant ugdymo(si) procesą, mokytojai:

– labiau atkreips dėmesį į ugdymo turinį, būdus, formas, vaikui siūlomas priemones;

– įsigilins į vaiko pažangos ir pasiekimų atpažinimą bei vertinimą;

– gebės numatyti veiklas tolimesniems vaiko žingsniams;

– apmąstys ir suplanuos ugdymo procesą taip, kad jis motyvuotų, aktyvintų vaiką, padėtų įgyti reikalingų įgūdžių ir gebėjimų.

 

Į mūsų kvietimą dalyvauti projekte atsiliepė net 30 ugdymo įstaigų iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Pačias įdomiausias, originaliausias idėjas, kūrybinius atradimus sudėjome į knygą „Aš ir mano gebėjimai“.

Kodėl kilo idėja sudaryti knygą „Aš ir mano gebėjimai“?

 

Vienas iš tikslų – užauginti smalsų, drąsų, bendraujantį, kritiškai mąstantį bei kūrybingą vaiką. Norint jį įgyvendinti, būtina ugdyti visas vaikų gebėjimų sritis. O pasiekti puikių rezultatų galime apgalvotai susiplanavę ugdomąją veiklą. Kai kuriems pedagogams dar sunku planuoti, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus. Ne kiekvienas sugalvoja idėjų, kurios skatintų smalsauti, sužinoti, išsiaiškinti, tyrinėti, kritiškai mąstyti, mokytis sisteminti, atrasti bei daryti išvadas.

Ar dažnai išsikeliame klausimą, ką gaus vaikas iš to, ką mes darome? Ar visada pavyksta sužadinti vaikų smalsumą? Ar sukuriame ugdymosi situacijas, kupinas žaismės, nuotykių, atradimų? Ar veiklos – tikrai smagios, įdomios, auginančios, inovatyvios, integralios? Tikėjomės, kad respublikinio projekto metu pedagogai, keldami šiuos klausimus sau, ieškos pačių originaliausių idėjų ugdant vaikus.

Apibendrinimas

 

Bendromis pastangomis, sudėjus visus geriausius pedagogų praktinius veiklų pavyzdžius, sudarėme knygą „Aš ir mano gebėjimai“, kuri skirta ugdyti įvairius vaikų gebėjimus, numatytus „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše“. Susumavus komisijos balsus, į knygą pateko net 45 pedagogų praktiniai pavyzdžiai iš įvairių Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. Knygoje pedagogai dalijasi savo patirtimi, išbandytomis idėjomis, kaip ugdo vaikų gebėjimus, kokias parenka veiklas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos.

 

„Aš ir mano gebėjimai“ I dalis

„Aš ir mano gebėjimai“ II dalis

 

Norime padėkoti savo darželio direktorei Jurgitai Macionienei už pasitikėjimą, pritarimą ir pagalbą, organizuojant respublikinius renginius ir įgyvendinant inovatyvias idėjas. Už  skatinimą, palaikymą, dėkojame pavaduotojai ugdymui Neringai Petrusevičienei.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir pedagogai, kurių idėjos ir ugdytinių darbai pateko į respublikinę knygą „Aš ir mano gebėjimai“

 

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“, Inga Averkienė, Vilma Čebatorienė, Natalja Bulotienė;

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“, Asta Babilienė, Diana Bazevičienė;

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla, Jolanta Velykienė, Vaida Grušeckienė;

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyrius „Pušaitė“, Ramunė Repečkienė;

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“, Milita Čelkonienė, Agnė Pajaujytė, Dijana Borisovienė, Irena Jankauskienė, Regina Markucevičienė, Asta Lauciūtė, Daiva Tuskienė, Stanislava Miliauskienė, Daiva Minkevičienė, Vilija Gurejeva-Vėžienė, Anastasija Ivanauskienė, Violeta Borsevskienė, Aušra Aukštakienė, Rūta Kuznecova, Danguolė Gražienė;

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Loreta Jankauskienė, Edita Rokienė;

Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Giliukas“, Ingrida Kasputytė;

Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Dobiliukas“, Lina Pluščiauskienė;

Klaipėdos Vitės progimnazija, Audronė Mališkienė;

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Ina Mudurienė;

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“, Ingrida Matusevičienė, Erika Verenienė, Jurgita Palšauskienė, Jurgita Dabašinskienė;

Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“, Rasa Petkevičienė;

Kauno vaikų lopšelis-darželis „Rasytė“, Audronė Domanaitienė;

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“, Daiva Narkevičienė;

Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Jūratė Bimbienė;

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“, Renata Vladimirenko;

Molėtų vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Vilė Černiuvienė, Daiva Vasiljevienė;

Plungės lopšelis-darželis „Saulutė“, Simona Lukienė;

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, Alma Karaliūnienė;

Skuodo vaikų lopšelis-darželis, Jovita Liaučienė;

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras, Jolanta Grublienė;

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, Aistė Šilgalienė;

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, Lina Alubauskienė.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams, pasidalijusiems patirtimi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.