„Žemynos“ mokiniai – iniciatyvos „Pasaulio tautų teisuoliai“ projekto dalyviai

Aušra Vaitkienė
,
Panevėžio „Žemynos“ prog-jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, atstovė ryšiams su visuomene

Rugsėjį keturi Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos 8b klasės mokiniai dalyvavo tarptautinės kūrybinės iniciatyvos projekte „Pasaulio tautų teisuoliai“, skirtame Pasaulinei taikos dienai paminėti. Projekto tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą siekti laisvės, saugumo ir teisingumo, užtikrinant saugią aplinką, gerbiant skirtumus ir saugant pažeidžiamus asmenis, kovojant su diskriminacija, rasizmu, antisemitizmu, ksenofobija ir homofobija.

Dalyvaudami šiame projekte aštuntokai Mindaugas Gvergždys, Deimantas Jakniūnas, Beata Jakštaitė ir Unė Prakapaitė turėjo galimybę daugiau sužinoti apie Pasaulio tautų teisuolius, jų veiklą, pamąstyti apie taikos svarbą pasaulyje, patobulinti anglų kalbos žinias bei darbo su informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis įgūdžius. Mokiniai sukūrė 3 minučių trukmės tinklalaidę anglų kalba apie Lietuvos Respublikos prezidentą dr. Kazį Grinių, kuriam yra suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, paskelbė įrašą virtualioje erdvėje. Jaunuoliai pabrėžė būtinybę gyventi taikoje ir jos laikytis, atsisakyti smurto, paskatinti visas šalis susilaikyti nuo bet kokio priešiškumo aktų.

Visiems projekto dalyviams ir jiems vadovavusiai anglų kalbos mokytojai Jolitai Petkevičienei įteikti diplomai už istorinių faktų atrinkimą ir perteikimą tinklalaidėje anglų kalba.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.