Ugdymo įstaigose paminėta Laisvės gynėjų diena

Šiaulių valstybinė kolegija prisijungė prie Sausio 13-osios rytą visoje Lietuvoje tradiciškai vykstančios pilietinės vienybės ir vilties akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Aukštosios mokyklos bendruomenės nariai buvo kviečiami segėti Neužmirštuolės žiedą – simbolį, primenantį mums, kodėl jau 30 metų esame laisvi.

 

Centrinių rūmų pastato, kuris nuo pat sausio 11 dienos vakarais buvo apšviestas Lietuvos vėliavos spalvomis, languose dešimčiai minučių degė žvakutės už žuvusius Laisvės gynėjus. Kartu tai buvo palaikymo ženklams medikams, kurie 1991 m. sausį gelbėjo šimtus sužeistųjų, o šiandien kovoja su pandemijos grėsmėmis.

 

Tą pačią dieną Kolegijos bendruomenė rinkosi į nuotoliniu būdu organizuotą popietę Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmečiui paminėti „Atminti. Branginti. Tikėti“. Renginį vedė Ernesta, Greta ir Skaistė – Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros programos pirmo kurso studentės.

 

Lietuvoje tikriausiai nėra žmogaus, kuris nieko nežinotų apie lemtinguosius 1991 m. sausio įvykius. Gausaus dalyvių būrio sulaukusioje popietėje ne kartą nuskambėjo mintis, kad visų mūsų patirtys, susijusios su šia data, yra skirtingos. Vieni tuose įvykiuose dalyvavome patys, kiti stebėjome televizijos ekranuose, treti gimė vėliau, apie Laisvės gynėjų dieną skaitė istorijos vadovėliuose, klausė vyresniųjų pasakojimų.

 

Popietėje savo prisiminimais pasidalijo Sausio 13-osios įvykių liudininkas prof. dr. Skirmantas Valentas, buvo galima peržiūrėti jo kalbos, pasakytos 1991 metų sausį šalia Šiaulių savivaldybės, įrašą. Renginio dalyviams apie savo išgyvenimus tuo metu, žmonių susitelkimą ir bendrystę pasakojo Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. Ingrida Vaičiulytė, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Ginta Gerikaitė. Įdomūs buvo studentų Roko ir Ernesto pasakojimai – vaikystės prisiminimai, pasvarstymai, kas yra laisvė, kokios yra jaunų žmonių vertybės.

 

Nuotoliniu būdu organizuotam renginiui dar daugiau jaukumo suteikė Kolegijos muzikos grupės „Studijozai“ dainų „Brolužis“ ir „Rudens naktis sustojo“ vaizdo įrašai, popietę apibendrino gyvai buvusios grupės solistės Lianos atlikta daina „Laisvė“ – viena iš tų, kurios daug kartų skambėjo ir atmintiną 1991 m. sausį.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos inf. ir nuotraukos

 

 

Prieš tris dešimtmečius beginkliai, laisvės troškimo vedini Lietuvos piliečiai atsilaikė prieš agresorių. Žmonės apgynė tuomet vakaruose mažai kam žinomos, atkurtos valstybės nepriklausomybę. Ir tai buvo mažos tautos pergalė, kuri davė pradžią Sovietų Sąjungos griūčiai. Ta naktis, nusinešusi 14 gyvybių, įėjo į Lietuvos istoriją. Ir šiandien, minėdami iškovotos Lietuvos laivės trisdešimtmetį, jau keturioliktą kartą prisijungiant prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) languose sužibo žvakelės. Taip pat, minėdami šią svarbią Lietuvai datą, mokiniai piešė piešinius Sausio 13-osios tematika. Dėkojame prie šios iniciatyvos prisijungus LKNUC dailės mokytojai A. Vasiliauskienei ir istorijos mokytojui Ž. Bučiui.

 

Rasa Rusovičiūtė

LKNUC socialinė pedagogė

 

 

Nuo 2008 m. Sausio 13–ąją Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet kviečia Lietuvos mokyklas ir visus Lietuvos žmones akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ paminėti pergalę prieš agresorių, lygiai 8.00 val. dešimčiai minučių uždegant solidarumo žvakutes languose.

 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į šią akciją ir jau 10 metų tradiciškai uždega Atminimo laužą stadione bei vilties ir vienybės žvakeles už 19991 m. žuvusius mūsų tautos didvyrius.

 

Šiais metais, nors vaikai mokosi nuotoliniu būdu, Laisvės laužas vėl liepsnojo. Tai padėka Lietuvos gynėjams už drąsą, už paaukotas gyvybes, už tai, kad mes ir mūsų mokiniai jau 30 metų auga laisvi. Vyko įvairios veiklos. Pradinukai šį rytą ne tik uždegė žvakes languose, kalbėjosi apie tą baugią Sausio 13-osios naktį, jos įvykius, bet ir visą širdį sudėjo į savo piešinukus. 5–8 klasių mokiniai apsilankė virtualiose Laisvės gynėjams skirtose parodose, susipažino su istorine medžiaga, diskutavo, ką jiems reiškia būti laisviems, kūrė eilėraščius. Per dailės pamokas vaikai aptarė Sausio 13-osios simbolius (žvakę, tanką, laužą, vėliavą). Šiais simboliais užpildė Lietuvos žemėlapį ir sukūrė istorijas „30 metų… Už ką turime padėkoti“, „Kas man yra laisvė“, „Kaip aš užaugau laisvas“.

 

Štai keletas mokinių minčių.

„Sausio 13–oji man siejasi su naktimi, laisve ir išlietu krauju dėl Tėvynės. Geriausia, ką galiu padaryti, tai prisiminti mūsų didvyrius ir apie juos paskui papasakoti vaikams. Būti drąsiam ir, kai reikės, kovoti už savo šalį“.

„Sausio 13–oji – graudinanti diena, bet skatina drąsą ir pilietiškumą“.

„Laisvė – jausmas ar galėjimas būti nevaržomam, būti nepriklausomam nuo kitos tautos įstatymų ir kultūros“.

„Kiekvienas iš mūsų kiekvieną dieną turėtų padaryti bent vieną gerą darbą“.

„Turiu būti atsakingas…“.

„Laisvė yra, kai gali rašyti ir kalbėti savo gimtąja  kalba. Norėčiau padėkoti jiems už tai“.

„Laisvė – tai džiaugsmas, kai gali pildyti savo norus nieko netrukdomas ir reikšti savo nuomonę. Laisvė buvo iškovota už kitų kraują, bet tie žmonės tai darė iš meilės ir noro, kad Lietuva būtų laisva. Tie žmonės, kurie mirė tą naktį nužudyti negailestingų sovietų kareivių, buvo vieni iš svarbiausių Lietuvoje ir be jų veiksmų mes nebūtumėm viena ir graži Lietuva“.

 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos inf.

 

Sausio 13 d. Lietuvos istorijoje įrašyta išskirtinėmis raidėmis. Mūsų Laisvė užaugo ir šiemet jai sukanka 30 metų. Turime tai prisiminti, gerbti ir švęsti.

 

Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikai, pedagogai, bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Languose įžiebtos žvakių liepsnelės – tai  vienybė, pergalė ir atmintis. Darželio teritorijoje šviečiantys žibintai įamžino „Laisvės kelią“ nuo 1991 m. iki 2021 m.. Širdies dūžius simbolizuojanti širdis su skaičiumi 30 nuteikė susikaupimui, ramiam apmąstymui apie tuos, kurie žuvo mūsų visų geresniam, laisvesniam gyvenimui Lietuvoje.

 

Ugdant vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, svarbu kalbėti apie mūsų istorijos faktus, herojus, tautines vertybes. Vaikai žiūrėjo filmą „Sausio sniegenos“, aptarė Trispalvės, Laisvės, Vienybės reikšmę. Skambėjo daina „Sniegenos laiškelis“, „Laisvė“. Grojant muzikai vyko užsiėmimai muzikos ir sporto salėse, dailės studijoje, grupėse. Šventinė nuotaika bei emocijos persikėlė į lauką. Darželio kiemas pasipuošė vaikų rankų darbo vėliavėlėmis, neužmirštuolėmis. Sniegas nusidažė įvairiausiomis spalvomis.

 

Ligita Narutavičienė

Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, nepaisant to, kad ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, kartu su tėvelių palaikymu nepamiršome paminėti pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Šiandien ir darželyje „Bitučių“ grupėje, ir vaikučiai su tėveliais namuose 8 valandą dešimčiai minučių uždegėm vienybės ir atminimo žvakeles. Mažiesiems mūsų mokyklos-darželio ugdytiniams Sausio 13-oji tėra tik istorinis faktas, tačiau mes, pedagogai, tėvai turime vaikams suprantama kalba perteikti tautos patriotiškumo, pasiaukojimo jausmą, papasakoti apie Sausio 13-ąją, kuri visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip Laisvės Gynėjų diena. Papasakoti kodėl tą dieną visi lietuviai lenkia galvas už tuos, kurių lūpose žodis LIETUVA buvo jau paskutinis.

„Mes vi­si at­sa­kin­gi už tai, ką su­kū­rė mū­sų pro­tė­viai, taip pat ir už tuos, ku­rie pa­au­ko­jo sa­vo gy­vy­bes už lais­vę. Bū­ki­te kar­tu, bū­ki­te stip­rūs“, – sa­kė Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­mybės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tė Bi­ru­tė Va­lio­ny­tė.

 

Natalija Zabolevičienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ vyr. mokytoja

 

 

Baisogalos gimnazijos bendruomenė Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – mini įsitraukdama į pilietinę vienybės ir vilties akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. Gimnazijoje uždegamos žvakutės, kuriomis pagerbiami Laisvės gynėjai. Mokiniai akcijoje dalyvauja nuotoliniu būdu: namuose ant palangės uždega žvakutes, žiūri dokumentinę vaizdo medžiagą, dalyvauja diskusijose, piešia piešinius, rašo įžvalgas apie Laisvės gynėjų dienos įvykius ir reikšmę šiandieninei Lietuvai.

 

7a ir 7b kl. mokiniai, vadovaujami dailės vyr. mokytojos A. Kudžmaitės, parengė kūrybinių darbų parodą „Kelias į laisvę“. Su parodos darbais galima susipažinti čia.

 

Evelina Buivydaitė

Nuotrauka Algirdo Jurkėno

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.