Pirmajam Lietuvoje švietimo centrui – 25-eri

Meilė Apanavičienė
,
Švietimo centro direktorė

Marijampolės senamiestis, pati gražiausia Pranciškos Butlerienės gatvė ir vienas ypatingiausių statinių – buvusi sinagoga. Čia 1993 m. vasarą iškilmingai atidarytas pirmasis Lietuvoje Švietimo centras, pirmuosius veiklos žingsnius pradėjęs žengti dar 1992 m. Atkurtos nepriklausomybės, tarp valstybių atsivėrusių sienų ir užsimezgusio tarptautinio bendradarbiavimo rezultatas. Švietimo centras, įkurtas kaip pavyzdžio Lietuvoje dar neturinti organizacija, neįspraustas į griežtai reglamentuotus rėmus, pats ieškojo krypties, kelio ir veiklos stiliaus.

 

Šiandien Švietimo centras – dukart akredituota ir įvairias administracines reformas išgyvenusi pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, neformaliojo suaugusiųjų mokymosi ir kultūrinę veiklą organizuojanti institucija, kurios paslaugomis naudojasi Marijampolės savivaldybės ir regiono pedagogai bei gyventojai.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras – vienintelis Lietuvoje švietimo centras, turintis garbingą ir įpareigojantį garsios pedagogės, Tautinės mokyklos koncepcijos kūrėjos vardą, turtingą profesionalaus meno kolekciją ir vykdantis kultūrinę veiklą.

Pasak bendradarbiavimo su Danijos švietimo institucijomis iniciatyvinės grupės vieno iš vadovų S. E. Anderseno, vieno iš centro Marijampolėje idėjos autorių, centras buvo tarsi į vandenį mestas akmuo, kurio sukeltos bangelės nusirito per Lietuvą. Marijampolės švietimo centras ir jo pavyzdžiu įkurti dar keli Švietimo centrai Lietuvoje pradėjo pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi sistemos decentralizacijos procesą, sudarė galimybes pedagogams ir kitų sričių specialistams mokytis savo regione. „Ir atvirai kalbant, ar nors vienas iš mūsų numatė, kad vizitas į Marijampolę vieną šaltą 1992 m. sausio dieną išaugs į tokį nuostabų ir reikšmingą šiandienos rezultatą“ (S. E. Andersenas, 2013).

Koks 25-erių metų veiklos rezultatas?

 

Daugiau nei 6,5 tūkst. kvalifikacijos tobulinimosi ir neformaliojo suaugusiųjų mokymosi renginių, daugiau nei 200 tūkst. pedagogų, kitų sričių specialistų ir suaugusiųjų apsilankymų. 290 kompiuterinio raštingumo kursų ir kitų naudojimosi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT) mokymų, kuriuose naudotis IKT mokėsi daugiau nei 4 tūkst. pedagogų ir Marijampolės gyventojų. 150 įvairios trukmės kursų ir seminarų švietimo įstaigų vadovams, daugiau nei 6 tūkst. vadovų apsilankymų. Daugiau nei 16 tūkst. pedagogų ir suaugusiųjų iš kitų regionų dalyvavo Marijampolės švietimo centro organizuotuose renginiuose.

Tačiau svarbiausia – ne skaičiai, o tai, kuo pasipildė profesinė ar asmeninė patirtis: įgytos žinios ir įgūdžiai, išaugęs profesionalumas, kompetencijos, galimybė pasidalyti ir gauti, bendradarbiavimas ir bendrystė, tai, kas palengva keitėsi ugdymo įstaigose, ką iš pedagogų mokymosi išlošė vaikai.

 

2014 m. pavasarį Beatričės Kleizaitės-Vasaris Marijampolei padovanota profesionalaus išeivijos meno kolekcija ir Švietimo centre įkurta Menų galerija suteikė dar vieną kultūrinės veiklos galimybę. Per ketverius veiklos metus galerijoje vyko per 80 kultūrinių renginių (parodų, susitikimų, koncertų knygų pristatymų ir kt.), apsilankė daugiau nei 10 tūkst. marijampoliečių ir miesto svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų kraštų – Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Anglijos, Rusijos, Lenkijos, Australijos, Kanados, Rumunijos, Šveicarijos, Vokietijos, Meksikos, Suomijos ir t. t.

 

Šiais – Lietuvos kultūros sostinės – metais Švietimo centras marijampoliečius ir miesto svečius jau pakvietė ir dar rengiasi pakviesti į 6 profesionalaus meno parodas, surengtas (ir rengiamas) bendradarbiaujant su Lietuvos išeivijos dailės fondu, Lietuvos dailės muziejumi, Čikagos Čiurlionio ir Dusetų dailės galerijomis.

Švietimo centro komandoje – profesionalūs darbuotojai, savo pavyzdžiu rodantys nuolatinio mokymosi būtinybę: suaugusiųjų švietimo (andragogikos), viešojo administravimo, viešųjų ryšių, informacinių technologijų ir socialinės antropologijos magistrai bei humanitarinių mokslų (menotyros) daktaras.

 

Tokį centrą, koks jis yra šiandien, kūrė visi jame dirbę ir dirbantys žmonės, taip pat pedagogai, čia iš kolegų sėmęsi ir dalijęsi patirtimi, atradimais, idėjomis, mokęsi naujų dalykų, skubėję paskui nesibaigiančią švietimo kaitą ir niekada nepraradę poreikio mokytis.

Kas Švietimo centras yra jiems?

 

„Esate tas traukos centras, kuriame pedagogai susiburia dalytis sukaupta patirtimi, žiniomis ir idėjomis, klausosi įvairių lektorių minčių.“ (direktoriaus pavaduotoja Gita)

 

„Marijampolės švietimo centras – tai ne tik švietimo, bet ir asmenybių atradimo, auginimo ir puoselėjimo centras. Didžiuojamės, kad turime ne tik istoriškai reikšmingą ir svarbų objektą, bet ir vietą, kurioje vyksta šių dienų aktualijas atspindintys ir laikmetį pralenkiantys renginiai, lankosi garsiausi lektoriai.“ (socialinė pedagogė Onutė)

 

„Švietimo centras – tai vieta, kurioje pasijunti ne vienas. Tarp bendraminčių išsisprendžia iškilusios problemos.“ (mokytoja Rita)

„Šio centro veikla įvairiapusė, nes ne tik tobulėji kaip asmenybė, bet ir užmezgi bendradarbiavimo ryšius.“ (projektų vadovė Monika)

 

„Švietimo centras man pirmiausia asocijuojasi su pozityvių, novatoriškų, ieškančių, kuriančių, draugiškų žmonių komanda. Mačiau, kaip augo, keitėsi, tobulėjo ir stiprėjo viso kolektyvo kompetencijos, jutau jų profesionalumą, bendrystę, norą tenkinti įvairaus tipo savivaldybės švietimo organizacijų poreikius, reaguoti į laikmečio diktuojamus iššūkius.“ (direktoriaus pavaduotojas Evaldas)

„Pirmi Lietuvoje ir labai reikalingi šiandien… Visada sušildo šio centro bendruomenės šypsenos…“ (psichologė Rima)

 

Su tokia spalvinga istorija ir sukaupta patirtimi Švietimo centras pradeda 26-uosius veiklos metus ir tikisi, kad jie bus pilni prasmingų ieškojimų, naujų atradimų ir šviesių lūkesčių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.