Ministras Algirdas Monkevičius patvirtino pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino nacionalinius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2020–2022 m. Prioritetai kaip tik orientuoti į šiuo metu kylančius iššūkius – skaitmeninis raštingumas, ugdymas atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, lyderystės gebėjimų stiprinimas.

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos mokytojai / Artūro Žuko nuotr.

„Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, švietimo įstaigų vadovų profesionalumas ir siekis nuolat tobulėti, įveikti naujus ugdymo ir mokymo iššūkius, ieškoti tinkamiausių vadybinių sprendimų kaip niekad ryškiai atsiskleidė šiuo ypatingu laikotarpiu – švietimo įstaigoms visuotinai pradėjus ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu. Tai dar kartą įrodė, kad pedagogų bendruomenė turi didžiulį profesinį potencialą. Tad turime jį tik palaikyti ir auginti, sudarydami sąlygas pedagogams kryptingai tobulėti. Patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo prioritetai išskiria kompetencijas, kurioms šiuo laikotarpiu turėtume skirti ypatingą dėmesį“, – sako ministras Algirdas Monkevičius.

 

Nacionaliniai kvalifikacijos tobulinimo prioritetai išskirti atsižvelgiant į pačių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, mokslininkų nuomonę, taip pat tarptautinių (EBPO TALIS ir PISA) ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenis, atnaujinamo ugdymo turinio gaires. Aktualizuojamos ne tik skaitmeninio raštingumo, ugdymo atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius kompetencijos, bet ir į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas, gebėjimų ugdyti skaitymo įgūdžius per visus dalykus stiprinimas. Tai kertinės mokytojų kompetencijos, kurių plėtojimas turėtų svariai prisidėti prie mokinių pasiekimų augimo.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Donata

    Pastarosiomis savaitėmis mokytojai įrodė, kad jie geba tobulėti parys savarankiškai – juk praktiškai nebuvo teikiama jokia pagalba, išskyrus smsm pateiktą sąrašiuką priemonių, įrankių bei platformų, kas ir taip lengvai randama ir prieinama kiekvienam 🙂 Tiesa, dar buvo brukami lietuviškų platformų reklaminiai webinarai, kurios neatlaikė pirmųjų nuotolinio mokymo(si) dienų. Jeigu norite imituoti darbą, imituokite, tik netrukdykite mokytojams dirbti. Ačiū!