Ukrainiečių vaikų švietimo reikmėms – papildomi 6,7 mln. eurų

Vyriausybė iš Ukrainos į Lietuvą pasitraukusių karo pabėgėlių būtiniausioms švietimo reikmėms papildomai skiria 6,7 mln. eurų. Lėšos bus skirtos vaikų ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas finansuoti iki šių mokslo metų pabaigos.

 

„Toliau matome didžiulį poreikį teikti visokeriopą valstybės pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Siekiame vaikams užtikrinti galimybę toliau mokytis, sykiu sudarydami sąlygas jų tėvams, globėjams dirbti, kurtis mūsų šalyje. Jau daugiau kaip 10 tūkst. ukrainiečių vaikų mokosi mūsų mokyklose ir lanko darželius. Savivaldybės ir savo iniciatyva prisideda atliepdamos karo pabėgėlių poreikius, bet ankstesnių valstybės skirtų lėšų nepakanka. Atvykstančių vaikų skaičius mokyklose, nors ir lėčiau, bet tebeauga“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

ŠMSM vertinimu, Vyriausybės skirtų papildomų lėšų užteks vaikų ugdymui pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas bei jų pavėžėjimui į mokyklą ir atgal iki šių mokslo metų pabaigos.

Kovo pabaigoje šioms ukrainiečių vaikų švietimo reikmėms valstybė skyrė 2,16 mln. eurų.

 

Ukrainiečių vaikai gali būti priimami į visas Lietuvos mokyklas, kuriose yra vietų. Dėl priėmimo tėvai (globėjai) gali kreiptis tiesiai į mokyklą arba savivaldybės, kurioje apsistojo, švietimo padalinį. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, taikomas individualus adaptacinis laikotarpis, kuris priklauso nuo vaiko emocinės būsenos. Vaikai gali mokytis klasėse kartu su kitais bendraamžiais arba išlyginamosiose klasėse. Atvykę mokiniai gali nuotoliniu būdu jungtis prie Ukrainos mokyklų ar bendro portalo ir mokytis pagal ukrainiečių programą.

 

Šalies ugdymo įstaigas šiuo metu lanko per 10 tūkst. ukrainiečių vaikų, apie 70 proc. jų – mokyklose arba darželiuose, kuriose ugdomoji kalba – lietuvių.

Be lėšų ugdymui, Vyriausybė taip pat yra skyrusi 300 tūkst. eurų ukrainiečių vaikų ukrainiečių kalbos, pilietiškumo ugdymui bei vasaros stovyklų veikloms. Valstybė taip pat ketina finansuoti pedagogų asociacijų projektus, skirtus Ukrainos vaikų lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti bei emocinei, psichologinei pagalbai teikti, mokytojų konsultacijoms – šioms priemonėms numatyta 90 tūkst. eurų.

 

Iš valstybės biudžeto yra skirta ir 360 tūkst. eurų Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojančių Ukrainos karo pabėgėlių stipendijoms.

790 tūkst. eurų yra skirta suaugusiųjų iš Ukrainos lietuvių kalbos mokymui finansuoti, taip siekiant paspartinti jų integraciją Lietuvoje.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.