Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymo procesą

Natalija Zabolevičienė
,
Vilniaus l.-d. „Atžalėlės“ vyr. mokytoja

Vadovaudamasi asmenine patirtimi galiu sakyti, kad tik bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, įtraukiant juos į ugdymo procesą, supažindinant su ugdymo programa, su būdais ir metodais, kurie padės lavinti ugdytinių prigimtinius poreikius, vaikai gali pasiekti daug geresnių rezultatų. Pavyzdžiui, prieš planuodama projektą, aš suteikiu tėvams informacijos, kokius ugdymosi poreikius jis atitiks ir kokios atžalėlių savybės bus lavinamos. Kai tėvai mato rezultatus, stengiasi ne tik prisidėti prie organizuojamų projektų, veiklų, bet ir siūlo pačių sumanytas edukacines veiklas.

 

Štai šiandien lopšelio-darželio „Atžalėlės“ „Bitučių“ grupės tėvai, nepaisant to, kad ugdymas vyksta nuotoliniu būdu ir kyla su tuo susijusių sunkumų, stengiasi dalyvauti ugdymo procese: darželio organizuojamose parodose, veiklose, jungiasi prie vaizdo konferencijų ir pokalbių platformos „Zoom“ ir dalyvauja pamokėlėse, siunčia nuotraukas su vaikų nuveiktais darbais, dalijasi įspūdžiais.

 

Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ir kitų šalių darželių auklėtojai bei psichologai sutaria, kad tėvų dalyvavimas ugdymo įstaigos veikloje yra labai svarbus. Tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina mažųjų motyvaciją labiau įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Vaikai tampa veiklesni, smalsesni, o tai tiesiogiai siejama su geresniais pasiekimais. Aktyvus tėvų dalyvavimas atžalų ugdyme(si) teigiamai veikia mažųjų savivertę ir skatina pasitikėjimą savimi.

 

Darbas įtraukiant tėvus, minėtų šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigose – įprasta pedagogams veikla. Tėvai į darželį kviečiami daugiau sužinoti apie vaikų raidą, jos ypatumus, tinkamo auklėjimo ir ugdymo(si) principus. Darželių auklėtojai teigia, kad tėvų švietimas – ypatingai svarbus ir efektingas, nes tokiu būdu tėvai tampa lygiaverčiais vaikų ugdymo(si) partneriais.

Tik glaudus bendradarbiavimas padeda siekti ugdytinių ugdymo(si) kokybės

 

Šiniči Suzuki (Shinichi Suzuki) – žymus japonų mokslininkas, ugdymo filosofas, smuikininkas ir kompozitorius teigia, kad kiekvienas vaikas yra gabus, o „Jei meilė gili – viskas įmanoma“. Suaugusiųjų uždavinys – atskleisti tuos gabumus.

 

Darželyje auklėtojos pastebi įvairius vaikų pomėgius, kuriuos tėvai galėtų puoselėti ir namų aplinkoje. Labai svarbu, kad tėvai užtikrintų ugdymo(si) tęstinumą namuose. Taip pat ir tėvai gali dalytis ir aptarti savitus vaiko interesus ir poreikius, į kuriuos tikrai bus atsižvelgta ugdant jį darželyje. Tėvai ir auklėtojos turi dažnai bendrauti. Kaip dažnai? Ogi, kiek reikia vaiką pažinti. Kuo dažniau tėvai kalbasi su darželių auklėtojomis, tuo mažuosius supantys suaugusieji adekvačiau pažįsta vaiką įvairiose aplinkose.

 

Verta žinoti: jei vaikas jaučia įtampą darželyje, jo elgesys gali būti ir nederamas, jei vaikas nejaučia nemalonios įtampos namuose, jis nusiteikia ir elgiasi geranoriškai. Tėvams ir auklėtojoms verta susitarti dėl pagrindinių auklėjimo ir ugdymo principų. Prognozuojamas suaugusiųjų elgesys tiek namuose, tiek darželyje tiesiogiai siejamas su prognozuojamu vaikų elgesiu. Ypač svarbu skirti laiko susitarimams, ieškoti palankiausių sprendimų vaikų labui.

 

Nesitikėkite, kad į darželį visada ateis visi tėvai, kai juos kviečiate. Nesitikėkite, kad visi kolegos bus patenkinti tėvų atėjimu į darželį. Tikėkime savo veiklos prasmingumu ir džiaukimės tais tėvais, kurie ateina. Darykime darželyje tai, kas mums teikia malonumo. Organizuokime tokias veiklas, kurios būtų įdomios tėvams, vaikams ir darželio auklėtojoms. Tik mūsų asmeninis įkvėpimas ir aktyvumas gali įkvėpti kitus – tiek pedagogus, tiek tėvus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Danguolė

    Džiaugiuosi, kad ši pedagogė moko mano anūkę Sofiją. Įdomios veiklos vyksta.