Tarptautinis išsilavinimas Kaune

Šį pavasarį Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bendruomenė pasitiko sulaukusi džiugių žinių iš Tarptautinio bakalaureato (TB) (angl. International Baccalaureate, IB) organizacijos – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. gimnazija prisijungia prie TB tinklo ir tampa TB Pasauline mokykla (IB World School). Tai reiškia, kad jau nuo šio rudens III gimnazijos klasės mokiniai gali pradėti mokytis Tarptautinio bakalaureato Diplomo programoje ir įgyti TB diplomą – visame pasaulyje pripažįstamą vidurinio išsilavinimo kokybę laiduojantį dokumentą, suteikiantį teisę studijuoti pasaulinio lygio universitetuose.

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos nuotr.

TB Diplomo programa – kruopščiai suplanuota, tiek į akademinius pasiekimus, tiek į asmenybės ūgtį orientuota, ugdymo sričių (humanitarinių, socialinių ir tiksliųjų bei gamtos mokslų) balansą išlaikanti, dviejų metų trukmės programa, skirta 11–12 (gimnazijos III–IV) klasių moksleiviams, nebijantiems akademinių ir asmeninių iššūkių bei rimtai ir atsakingai galvojantiems apie studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio geriausiose aukštosiose mokyklose.

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje moksleiviams siūloma rinktis iš 5 dalykų grupių: vieną iš dviejų (arba abi) gimtųjų kalbų (lietuvių arba anglų), vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba rusų), vieną socialinių mokslų dalyką (istoriją arba geografiją), vieną iš gamtos mokslų ir tiksliųjų dalykų (informacines technologijas, chemiją, fiziką arba biologiją) bei vieną iš dviejų siūlomų matematikos kursų. Iš viso moksleiviai iš 5 dalykų grupių mokosi 6 dalykus (tris iš jų aukštesniuoju lygiu, tris – standartiniu lygiu).

 

Be šešių privalomų mokytis dalykų, moksleiviai atlieka savo individualiai suplanuotą kūrybinę-socialinę veiklą (CAS), rašo į brandos darbą panašų išplėstinį rašinį (Extended Essay) bei mokosi analogų kitose švietimo sistemose ir programose neturintį dalyką – Pažinimo teoriją (Theory of Knowledge). Visų šių dalykų programą įsisavinęs, kursinius ir tarpinius atsiskaitymus atlikęs moksleivis laiko 6 egzaminus raštu ir, juos išlaikę bei sėkmingai įvykdę programą moksleiviai, gauna TB diplomą.

 

Per dvejus programos metus moksleiviai įgyja ne tik dalykinių žinių bei lavina įgūdžius. TB Diplomo programa, veikianti pasaulyje jau daugiau nei 50 metų, t. y. nuo 1969-ųjų, sudaryta taip, kad ją baigę žmonės, per dviejų metų sunkų, bet prasmingą ir įdomų darbą, tampa atsakingai visuomenėje gyventi pasiruošusiais, sąžiningais, pilietiškais, savo vertę žinančiais, visą gyvenimą mokytis pasiryžusiais bendruomenės nariais, nebijančiais rizikuoti, principingais ir savo ateitį projektuoti gebančiais būsimais įvairių sričių specialistais.

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje akredituota ir nuo šio rudens pradedanti veikti TB Diplomo programa unikali dar ir tuo, jog reta valstybinė mokykla pasaulyje turi galimybes, tiek kalbant apie finansinius, tiek žmogiškuosius išteklius, šią programą įgyvendinti. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos atveju, nuo 2018 m. pradžios gimnaziją finansavo ir rėmė Kauno miesto savivaldybė, siekianti užtikrinti, kad Kaune būtų įsteigta valstybinė tarptautinį išsilavinimą visiems miesto mokiniams, lietuviams ir Kaune gyvenantiems užsieniečiams, suteikianti ugdymo įstaiga. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius nuo 2018 m. nuolatos teikdamas įvairiapusę paramą gimnazijai, sudarė sąlygas gerinti gimnazijos infrastruktūrą, kad būtų užtikrinta tarptautinius standartus atitinkanti ugdymo kokybė. Tai leido TB organizacijos tarptautiniams ekspertams š. m. vasario-kovo mėnesiais lankantis gimnazijoje, akredituoti švietimo įstaigą ir suteikti sąlygas Kauno miesto vaikams į nemokamą tarptautinį išsilavinimą.

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.