Švietimo, mokslo ir sporto ministrės komandą papildė patarėjas įtraukiojo ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas

„Švietimas yra viena svarbiausių valstybės funkcijų, kuri užtikrina visos valstybės ir visuomenės klestėjimą. Mano kuruojama sritis – įtraukusis ugdymas, – yra labai jautri, reikalaujanti išklausymo, įsiklausymo, supratimo. Kitokie vaikai šiuo metu yra „patogiai“ paliekami nuošalyje, atrodo, tarsi jie neegzistuotų. Tačiau jie yra pilnateisiai mūsų visuomenės nariai, ir negali būti nei užmiršti, nei pastumti į šoną. Todėl pagrindinis tikslas yra sudaryti šiems vaikams sąlygas gauti geriausią įmanomą, jų galimybes atitinkantį išsilavinimą ir keisti visuomenės požiūrį į individualių poreikių turinčius vaikus bei suaugusiuosius“, – sako I. Gaižiūnas.

 

Iki šiol I. Gaižiūnas dirbo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studijų vadovu. Jis taip pat yra dirbęs fizikos mokytoju Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje bei VDU licėjuje Sokratus, prisidėjo atnaujinant vidurinio ugdymo fizikos programą, buvo ekspertu tarptautiniuose aukštojo mokslo vertinimuose.

 

Dabartinis ministrės patarėjas Vilniaus universitete yra įgijęs energetikos fizikos bakalauro laipsnį, baigęs profesinės pedagogikos studijas ir apgynęs teorinės fizikos ir astrofizikos magistro laipsnį.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.