Susitarimui pasiekti – svarbiausia tartis

Aušra Židžiūnienė

Prasidėjus naujiesiems mokslo metams, pasidalyti savo patirtimi įvedant etatinį darbo užmokestį paprašėme Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorių, etatinio darbo užmokesčio konsultantą Valentiną Gendvilį. Teiravomės apie patirtį, tariantis su mokytojais dėl krūvių, etatų, užmokesčio, ką jis galėtų patarti kitiems mokyklų vadovams, į ką svarbu atkreipti dėmesį planuojant darbo užmokestį, kokie klausimai mokyklose vis dar kyla ir kaip juos išspręsti?

 

Nors V. Gendvilis teigė, kad etatų planavimas tebevyksta, nes mokiniai suvedami į registrą, bet keletu minčių pasidalijo: „Mokyklos kolektyvo pasiruošimas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įgyvendinimo II etapui prasidėjo gana anksti. Dar balandžio mėnesį gimnazijos pedagogai buvo supažindinti su teisės aktų pakeitimais, reglamentuojančiais mokytojų darbo apmokėjimą.

Gegužės mėnesį buvo pateikta metodinėms grupėms parengti pasiūlymus dėl veiklų bendruomenei detalizavimo: kokios veiklos bendruomenei vertinamos, kokiu metinių valandų skaičiumi? Paskui visų metodinių grupių pasiūlymus apibendrinome per metodinės tarybos susirinkimą, kuriame galėjo dalyvauti kiekvienas besidomintis darbo apmokėjimu. Pasirengus veiklų sąrašus, apibrėžtus metinėmis valandomis, tapo lengviau modeliuoti mokytojų darbo krūvius.

Mokytojų darbo krūviai galutinai paaiškėjo tik rugpjūčio pabaigoje, kai steigėjas patvirtino komplektų skaičių mokyklai šiems mokslo metams. Tik tada ir sužinojome, kiek etatų bus finansuojama nuo rugsėjo 1 d.

Mokykloje mokslo metus pradėjo 29 mokytojai, dirbantys pagrindinėje darbovietėje. 66 proc. jų dirba etato ir daugiau darbo krūviu. 24 proc. 0,75–0,99 etato krūviu.

Planuojant mokytojų etatus, svarbiausia tinkamai tam pasirengti:

  • supažindinti mokytojus su teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimą;
  • susitarti, kaip paskirstomos valandos;
  • supažindinti mokytojus su galimais klasių komplektavimo modeliais ir kaip tai keičia etatų finansavimą.

Susitarimui pasiekti – svarbiausia tartis.“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.