ŠMSM ėmėsi spręsti administracinės naštos problemą mokyklose, nors ji kyla ne dėl ministerijos reikalavimų

Artimiausiu laiku bus suburta tarpinstitucinė grupė, kuri sukvies atsakingas įstaigas ir kartu su mokyklų vadovais peržiūrės privalomų mokykloms pildyti dokumentų sąrašą, pateiks siūlymus dėl biurokratinės naštos mažinimo. Taip nuspręsta šiandien vykusiame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotame pasitarime su mokyklų vadovais, pasirašiusiais kreipimąsi dėl biurokratijos švietimo įstaigose.

 

Mokyklų vadovai pabrėžė, kad dauguma reikalavimų dėl įvairios dokumentacijos pildymo kyla ne iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos: jos prašo būtent tarpininkavimo kalbantis su kitomis institucijomis – ministerijomis, savivaldybėmis – ir ieškant sprendimų, kaip sumažinti ar kitaip spręsti su ugdymu nesusijusių administravimo darbų švietimo įstaigose klausimą.

 

„Ministerija reguliariai peržiūri savo dokumentacijos sąrašą, jį mažina. Ministerijos bei švietimo statistika besirūpinančios Nacionalinės švietimo agentūros pozicija ta, kad kuo daugiau duomenų būti atviri, kad nereikėtų klausinėti mokyklų nei savivaldybei, nei kitoms įstaigoms, kad visi galėtų laisvai prieiti ir jais naudotis. Tačiau norime padėti mokyklų administracijoms spręsti įsisenėjusią problemą, prašysime kitų institucijų atsakingai įsivertinti įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, savo prašymus ar reikalavimus švietimo įstaigoms“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

 

Praėjusią savaitę Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos gimnazijų asociacijos, Lietuvos progimnazijų asociacijos, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos ir Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos vadovai kreipėsi į ministeriją ir kitas institucijas prašydami inicijuoti diskusiją ar kitus veiksmus dėl biurokratijos švietimo įstaigose.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

  • Snieguolė

    O dabar įsivaizduokim: vadovai nepuola aklai vykdyti visų rekomendacijų, nepuola dalyvauti bele kokiuose pasiūlymuose, neskuba patys ir nekrauna mokytojams nesibaigiančių apklausų, ataskaitų ir pan. Patys nebūna uolūs vykdytojai. Bet kur tau! Dauguma vadovų – nuolankūs švietimo skyriaus (kam jis šiais laikais???), savivaldybės, kitų aiškių ir neaiškių tarnybų etc. „portfelių pilotai”. Tegul ir elektroninių, bet dažnai bereikšmių ugdymo procesui. Dejuoja, skundžiasi, bet vykdo. Dėl įvairių priežasčių -iš baimės prieš pensiją, gan neblogo atlyginimo, lojalumo vietiniams politikos vadukams, asmeninių savybių ir kt.

  • Onutė

    Vadovai skundžiasi kiek daug darbo jiems papildomai.
    O kiek jie papildomo darbo sukuria mokytojams!!!!!!!