Alumnai janoniečiai vėl susitiko prie ekranų

Dominyka Sutkutė
,
Juliaus Janonio g-jos klubo „Tebūnie šviesa“ žurnalistė

Vasario 5 dieną nuotoliniu būdu įvyko buvusių mūsų gimnazijos abiturientų susitikimas. Virtualiame pokalbyje dalyvavo įvairaus amžiaus buvę janoniečiai, mokyklos vadovai, mokytojai.

Alumnai vedė karjeros planavimo pamokas

 

Renginys prasidėjo buvusių janoniečių Karjeros valanda, skirta I–III klasių mokiniams. Alumnai gimnazistams pristatė savo studijas, profesijas, pasakojo, kodėl jas rinkosi ir kaip jiems sekasi.

 

Labai gaila, jog ir šiais metais buvusieji gimnazijos mokiniai neturėjo galimybės fiziškai sugrįžti į savo atsinaujinusią ir išgražėjusią gimnaziją, tačiau džiugu, jog turėjo galimybę pamatyti pažįstamus veidus ir vėl pajausti mokyklos dvasią nors per ekraną.

 

Po Karjeros valandos buvę abiturientai jungėsi į bendrą susitikimą su gimnazijos mokytojais, vadovais. Susitikimas prasidėjo filmuku, kuriame buvęs gimnazijos direktorius Rimas Budraitis pasidžiaugė baigtais net 14 metų trukusiais mokyklos remontais, pristatė užbaigtus darbus: atnaujintas sales, technologijų, gamtos mokslų kabinetus, įkurtas laboratorijas, naują stadioną, išgražėjusias mokyklos erdves.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė dalijosi dabartiniais mokinių, mokytojų pasiekimais. Pavaduotoja kalbėjo apie mokytojų profesionalumą, jų pastangas, gilinant kvalifikaciją bei gebėjimus puikiai dirbti nuotolinio ugdymo sąlygomis. Minėjo, jog pasiekti naujų aukštumų bendruomenei leidžia ir gimnazijos bičiulių Australijos lietuvių parama, kuri naudojama ugdymo aplinkai gerinti, gimnazistų skatinimui, mokymuisi neformaliojo švietimo įstaigose. Kartu Z. Stankevičienė išreiškė lūkestį, jog mokydamiesi gražioje mokykloje, kurioje jiems sudaromos visos sąlygos kurti ir augti kaip asmenybėms, mokiniai bus geri žmonės, puikūs specialistai, jog jiems rūpės Lietuvos bei viso pasaulio ateitis. „Pakilus auštai virš Žemės rutulio, ribų tarp valstybių visiškai nesimato. Matyti tik mūsų gražioji planeta, kurią išsaugoti mes galime tik bendromis pastangomis“, – teigė direktoriaus pavaduotoja.

Vadovai apie dabartį, alumnai – apie praeitį ir studijas

 

Zitos Stankevičienės mintis papildė Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, šio renginio organizatorė Daiva Gedminienė, kuri kvietė buvusius abiturientus susipažinti su dabartiniu gyvenimu, verdančiu mokykloje. Pristatytos įvairios savirealizacijos galimybės: neformaliojo švietimo būreliai, jų pasiekimai, lyderių mokymai, DofE programa, gimnazijos 170-ojo jubiliejaus renginiai, žygiai, sporto šventė. Pasidžiaugta vis dažniau pasireiškiančiu mokinių kūrybingumu, gimnazistų rengiamomis parodomis, mokslo pasiekimais, jubiliejiniams metams skirtais leidiniais. Prisijungusieji buvo pakviesti į virtualų turą po gimnaziją.

Po pristatymo 2014 metų abiturientė Gintarė Taulavičiūtė, dvyliktoje klasėje visus sužavėjusi netradicine dekoratyvinių kepinių paroda „Skanumėlis“, kai linksmi imbieriniai pasakų nameliai masino spalvotu glaistu, sakė, jog kepiniai liko jos pomėgiu, o pati pasuko gyvybės mokslų kryptimi. Kitas alumnas Julijus Misgirdas pasidalijo savo mokyklinių laikų prisiminimais, pasakojo apie studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

 

Susitikimas baigėsi gimnazijos liaudies šokių kolektyvo „Liuoksinis“ sveikinimu, o po jo gimnazijos alumnai jungėsi į asmeninius pokalbius su klasių vadovais ir mokytojais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.