Skirtingi įėjimai, skirtingos pamokų pradžios, pertraukų laikas – kaip šiemet dirbs mokyklos

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Labiausiai pandemijos paveikta profesija turbūt yra ne gydytojai, o mokytojai. Visi šios profesijos atstovai (ir apskritai visa mokyklų bendruomenė – tėvai, mokiniai, administracija) pavasarį susidūrė su techniniais iššūkiais, didesniu darbo krūviu, kai teko mokyti(s) nuotoliniu būdu.

Šie mokslo metai taip pat nebus įprasti. Kaip užtikrinti mokinių saugumą ir sveikatą, kaip pagal pateiktas Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) bei Sveikatos apsaugos (SAM) ministerijų rekomendacijas ir operacijų vadovo sprendimus reguliuoti mokinių srautus, organizuoti maitinimą?

Prieš rugsėjo pirmąją pasidomėjome, kaip įvairios Lietuvos mokyklos planuoja organizuoti darbą.

Mokysis saugoti vieni kitus

 

„Ruošiamės – net dūmai rūksta“, – tikino Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktorė Daiva Marozienė. „Pagal galimybes stengiamės vykdyti paskelbtus operacijų vadovo nurodymus: planuojame organizuoti kabinetinę sistemą, susiskaičiavome, kad kabinetų mums kaip ir užtenka. Sprendžiame, kur vaikai vaikščios, planuojame nurodyti zonas, kuriomis eis į klases, į valgyklą… Bandome susidėlioti sistemą, iššūkių yra. Teoriškai atrodo vienaip, o kaip pavyks tai padaryti – matysime. Turbūt reikės kantriai aiškinti vaikams, kad grėsmė kyla ne tik jiems, bet ir suaugusiems. Jei mokysimės vieni kitus saugoti, tada geriau seksis neįsipainioti į viruso pinkles. Kiek leidžia mokyklos galimybės ir situacija, bandome užtikrinti saugumą. Pradinukams pamokos prasidės aštuntą valandą, o vyresniesiems – pusvalandžiu vėliau, todėl ir pertraukų metu jie nesusitiks. Skambučių neplanuojame. Iššūkis yra ir maitinimas, kadangi mokykla didelė, beveik tūkstantis mokinių, užtikrinti saugių atstumų, ko gero, neįmanoma, bet suplanavome keturias pietų pertraukas: dvi pradinukams ir dvi vyresniesiems.“

 

Vilniaus Taikos progimnazijos interneto puslapyje rašoma, kad rugsėjo mėnesį mokykla dirbs dviem pamainomis, o nuo spalio, įvertinus epidemiologinę situaciją mokykloje, 5–8 klasėse numatoma vienos pamainos ugdymą organizuoti mišriuoju būdu – derinant nuotolinį ugdymą ir kontaktinį ugdymą mokykloje. Konkretus ugdymo organizavimo planas bus pateiktas spalį bendrose mokyklos patalpose (koridoriuose, valgykloje, tualetuose) moksleiviams privalu dėvėti apsaugines veido kaukes.

 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė „Švietimo naujienoms“ teigė, kad sieks įgyvendinti rekomendacijas užtikrinant maksimalų apsaugos priemonių vykdymą. Iki šiol galiojusi kabinetinė keičiama klasių sistema, o esant daugiau nei vienai dalyko pamokai, mokymas organizuojamas siekiant užtikrinti mažesnį mokinių ir mokytojų judėjimą mokyklos patalpose, tad tvarkaraštis sudaromas taip, kad vyktų iš eilės dvi to paties dalyko pamokos. Dalis pamokų, pavyzdžiui, menų, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo, bus organizuojamos mokyklos teritorijos lauko erdvėse.

Mokyklos pastato išskirtinumas leidžia naudotis trimis skirtingais įėjimais, kuriais, atsižvelgiant į amžiaus grupes, naudosimės reguliuodami srautus: ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniai naudosis skirtingais įėjimais.  Maitinimas bus vykdomas pagal atskirą grafiką, atsižvelgiant į amžiaus grupes ir valgančiųjų skaičių patalpoje. Taip pat bus sudarytos sąlygos mokiniams pietauti klasėse.

 

Įvertinant, kad jaunesnio amžiaus vaikai nelinkę saugiai elgtis ir laikytis reikalavimų, daug dėmesio bus skiriama mokinių švietimui, sveikatai palankaus elgesio įgūdžių ugdymui. Mokyklos komanda, įgyvendindama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jau suformavo įgūdžių valyti patalpas, vėdinti ir dezinfekuoti, todėl ir toliau skirs didelį dėmesį patalpų dezinfekavimui, vėdinimui, saugos reikalavimų laikymuisi.

 

Molėtų gimnazijoje rugsėjo pirmąją 1 ir 4 klasių valandėlės vyko gimnazijoje, o 2 ir 3 klasių mokiniams jos surengtos nuotoliniu būdu. Ugdymas vyksta taip, kad rugsėjo pirmąją savaitę 1 ir 3 klasių mokiniams pamokos vyko gimnazijoje, o kiti mokėsi nuotoliniu būdu. Šią savaitę srautai apsikeitė vietomis – tie, kurie mokėsi namuose, dabar grįžo į gimnaziją, ir atvirkščiai. Tokia kaita vyks kas savaitę.

Šalia įsikūrusios progimnazijos interneto puslapyje nurodoma, kad kiekvienas klasių koncentras privalo naudotis jam priskirtu įėjimu, laiptinėmis, tualetais, maitinimui skirta pertrauka. Į specializuotus technologijų, informacinių technologijų kabinetus, STEAM (integralus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) laboratoriją ar sporto salę  mokiniai bus vedami, o po pamokos parvedami tik dalyko mokytojų. Vieniems vaikščioti draudžiama.

Rugsėjo pirmąją prie mokyklos rinkosi tik penktokai, vyresnieji šios progimnazijos mokiniai tiesioginę šventės transliaciją stebėjo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

 

Vilniaus Basanavičiaus progimnazijoje pradinukai valgo valgykloje, o vyresnieji mokiniai – lauko kavinėje-paviljone. Visos fizinio ugdymo ir kai kurios kitos pamokos, ilgosios pertraukos, kurių metu mokiniai nevalgo, vyksta lauke.

Matuos temperatūrą

 

Širvintų pradinės mokyklos direktorė Irena Sližauskienė pasakojo, kad rugsėjo pirmosios išvakarėse šventinei dienai bendruomenė parengė du scenarijus – priklausomai nuo oro sąlygų: „Jei geras oras, visi vienu srautu susirinksime lauke. Suaugusieji privalo dėvėti kaukes arba skydelius. Į klases rugsėjo pirmąją eis tik pirmokai ir priešmokyklinukai, juos galės lydėti tik vienas suaugusysis (šventėje lauke jų galėjo dalyvauti ir daugiau)“. Kitas parengtas planas – ką daryti, jei dėl oro sąlygų nebūtų galimybės būti lauke.

Be abejo, mokykloje naudojamos dezinfekcinės priemonės, iškabinti informaciniai plakatai ir užrašai koridoriuose, prie klasių. „Manome, kad nebus nuotolinio mokymosi, dirbsime srautais – jie pažymėti skirtingomis spalvomis pirmokams, antrokams ir t. t. Pamokos visiems prasidės aštuntą valandą, tačiau pirmokams truks dešimčia minučių trumpiau nei kitiems mokiniams, todėl jų pertraukų ir pamokų laikas nesutaps su vyresniųjų mokinių. Pamokos, palyginus su pernai metais, baigsis 10 minučių vėliau, nes bus skirtingos ilgosios pertraukos, skirtos mokinių maitinimui. Valgys daugiausiai po dvi to paties srauto mokinių klases, joms išėjus iškart dezinfekuojami paviršiai, prieš eidami valgyti vaikai plaunasi rankas, stalai jau bus padengti, kiekviena klasė sėdės prie savo stalo. Atėjimui į mokyklą atidaromi visi keturi įėjimai: pro vieną įeis pirmokai, pro kitą – antrokai ir t. t. Pirmas tris dienas bandysime matuoti mokinių temperatūrą. Nuo septintos valandos prie kiekvieno įėjimo budės darbuotojas ir matuos temperatūrą bekontakčiu termometru. Jei procedūra nepasiteisins, sprendimą keisime, jei pasiteisins, galbūt tai darysime ne prie įėjimo, duosime termometrus mokytojams, kad atliktų tai klasėse. Jei vaikas karščiuotų, turime planą, kaip tokiu atveju elgtis – iškviesti tėvus, izoliuoti vaiką. Esame paruošę atmintines mokiniams ir tėvams“, – patirtimi dalijasi I. Sližauskienė.

 

Vilniaus Jėzuitų gimnazijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje mokiniams naujos taisyklės pristatomos kūrybingai – simboliais ir asociacijomis: nindzę („Šių dienų nindzė – žmogus, ištvermingai dėvintis kaukę visose bendro naudojimo patalpose ir ją nusiimantis tik saugioje erdvėje – savo klasėje. Atkakliai kovojant su virusu, todėl laikosi čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo, higienos ir rankų plovimo taisyklių. Gebantis slaptai pereiti gimnazijos koridorius nesutikdamas kitų nindzių ir vengiantis sambūrių. Nebūk viruso nešiotojas – būk nindzė!“), slaptą agentą („Į mokyklą įeinu tik pro specialiai man paskirtą, užkoduotą slaptą įėjimą“) ir šviesoforą („Laikausi naujų eismo taisyklių mokyklos koridoriuose. Judu ant grindų nurodytomis kryptimis, būnu tame aukšte, kuriame yra mano klasė. Pasibaigus klasės valandai nesudarau kamščių ir saugiai keliauju namo“).

 

Mokyklų bendruomenėms šie metai nelengvi, bet jos kaskart susitelkia, ieško išeičių ir sprendimų, todėl džiaugdamiesi jų išradingumu ir kūrybingumu, galime palinkėti kantrybės ir sveikatos šiuo nelengvu metu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.