Šiandien vyksta chemijos valstybinis brandos egzaminas

Chemijos valstybiniu brandos egzaminu prasideda paskutinė pagrindinės brandos egzaminų sesijos savaitė. Šiandien chemijos egzaminą laikys 1374 abiturientai. Praėjusiais metais jį buvo pasirinkę 1405 mokiniai.

 

„Šiais metais chemijos, kaip ir kitų gamtos mokslų, egzamino turinį sudarys daugiau teoriniai dalykai, nes mokydamiesi nuotoliniu būdu abiturientai neturėjo galimybės atlikti laboratorinių darbų. Egzamino užduočių rinkinį sudaro klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, trumpojo atsakymo ir struktūriniai klausimai. 40 proc. egzamino taškų atitinka bendrąjį chemijos kursą, 60 proc. – išplėstinį“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Renatos Česnavičienės nuotrauka

Siekiant, kad mokytojai ir valstybinius brandos egzaminus laikantys mokiniai aiškiai ir vienodai suprastų, kaip vertinamos chemijos užduotys, buvo paskelbtos jų vertinimo gairės. Su egzamino programa, jos priedais, pasiekimų lygių aprašu ir pavyzdžiais, minimalius reikalavimus iliustruojančiomis užduotimis bei egzamino vertinimo gairėmis abiturientai galėjo susipažinti iš anksto – ši informacija pateikta NŠA interneto svetainėje.

 

Praėjusiais metais chemijos egzaminą išlaikė 97,38 proc. abiturientų, šimto balų įvertinimą gavo 0,47 proc. laikiusiųjų egzaminą.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.