Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos konferencija

Renata Greimaitė
,
LASUC ir Kauno Kovo 11-osios g-jos specialioji pedagogė

Kovo 16–19 d. vyko 18-oji tarptautinė virtuali Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos konferencija „Besiplečiantis pozityvaus elgesio pasaulis. Mokslas, vertybės ir vizija“. Konferencijoje dalyvavau aš, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė, Europos Pozityvaus elgesio sistemos tinklo tarybos narė Renata Greimaitė.

 

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS) – trijų pakopų sistema, apimanti tinkamo elgesio ugdymą bei akademinę mokinių pažangą. PEPIS logika – sistemų ir praktikų taikymas ugdymo įstaigos mastu, siekiant padėti bendruomenei sukurti pozityvų mokyklos mikroklimatą bei sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingai pasiekti teigiamų akademinių, socialinių bei elgesio rezultatų.

 

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš JAV, Kanados, Australijos, Taivano, Europos. Konferencijoje daug dėmesio skirta Pozityvaus elgesio sistemos diegimo klausimams, ypač nuotolinio ugdymo iššūkiams spręsti, kai dauguma pasaulio mokyklų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu. Pasikeitusios darbo sąlygos paskatino mokslininkus, praktikus ieškoti naujų būdų, kaip reaguoti į PEPIS diegimo nuotoliniu būdu iššūkius, kaip padėti mokykloms pritaikyti naujus veiklos būdus, kaip įtraukti ir padėti šeimoms sukurti tinkamas ugdymui sąlygas namuose, PEPIS ekspertai dalijosi informacija, praktiniais patarimais, metodine medžiaga apie tai, į ką svarbu atkreipti dėmesį, taikant daugiapakopės sistemos principus nuotolinio ugdymo kontekste.

 

Jau ne pirmus metus šią sistemą įvairiuose kultūriniuose kontekstuose diegiantys pranešėjai akcentavo, kad šalies, rajono ar miesto švietimo lyderių įsitraukimas į PEPIS sistemos diegimą padeda siekti teigiamų pokyčių švietimo sistemoje. Todėl labai svarbu, kad švietimo lyderių įsitraukimas į PEPIS sistemos įgyvendinimą sudarytų sąlygas mokykloms, įgyvendinančioms pozityvaus elgesio palaikymo sistemą, tapti efektyviomis mokyklomis su aiškiai apibrėžtais požymiais – bendrai įvardintomis vertybėmis, bendra kalba, bendromis praktikomis ir veiksminga lyderyste.

 

Konferencijos metu plačiai aptarti PEPIS I pakopoje galimi klasės auklėtojų, dalykų mokytojų darbo įrankiai, t. y. būdai, formos ir metodai, kurie padeda visos mokyklos mastu diegti prevencines sistemas ir praktikas, kad nepasireikštų netinkamas mokinių elgesys. PEPIS ekspertai akcentavo, kad organizuojant veiklas pagal PEPIS sistemos principus, labai svarbu rinkti duomenis apie paramos klasėje formas bei būdus, o sprendimus priimti atsižvelgiant į surinktus duomenis, vertinti taikomų praktikų bei intervencijų klasėje veiksmingumą. Pateikta nemažai praktinių rekomendacijų apie tai, kaip PEPIS komanda kartu su klasių vadovais, mokytojais gali pritaikyti šios sistemos principus, dirbant nuotoliniu būdu. Konferencijos metu vyko ir praktinės veiklos, kurių metu dalyviai mokėsi apibrėžti elgesio lūkesčius bei kurti taisykles nuotolinio mokymosi sąlygomis.

 

Nemažai dėmesio sulaukė ir klasės mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste bei jo pagalba organizuojant ugdymą vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų (toliau – ASS). Pranešėjai dalijosi patirtimi apie tai, kaip PEPIS diegimas mokyklose ir mokytojo padėjėjo įsitraukimas prisideda prie sėkmingo šių vaikų ugdymo proceso.

 

Įvairiuose pranešimuose ir darbo grupėse buvo plačiai diskutuojamos jaunuolių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ir veiklos organizavimo pagal pozityvaus elgesio sistemos principus patirtys bei daug žadančios praktikos.

 

Reikia pabrėžti, kad konferencijos metu daug dėmesio skirta šeimoms, kurių vaikai mokosi namuose. Ne tik ekspertai dalijosi patirtimi, kaip PEPIS praktikų ir sistemų pritaikymas namų sąlygomis gali padėti šeimoms tinkamai organizuoti ugdymosi procesą, išvengti netinkamo elgesio apraiškų – idėjos apie PEPIS pritaikomumą namų sąlygomis buvo iliustruotos praktiniais šeimų, organizavusių veiklas namuose, patirtimi ir patarimais.

 

Tris dienas vykusi konferencija baigėsi 12-uoju Kino festivaliu, kurio tikslas – rinkti ir dalytis vaizdo įrašais iš įvairių mokyklų, rajonų ir šalių. Šiame konkurse gali dalyvauti kiekviena mokykla. Tikslas – sukurti filmą, kuriame parodomi pagrindiniai PEPIS principai.

 

19-oji Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos konferencija vyks 2022 m., balandžio 13–16 d., Sant Diego mieste, Kalifornijoje.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.