Pasitikdami Atkurtos Valstybės trisdešimtmetį turime kuo didžiuotis

Kęstutis Subačius
,
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktorius

„Niekas negali pakeisti žodžio, parašyto istorijos ranka“

 

Šie žodžiai yra Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos filosofija. Seniausia Vilniaus mokykla, įkurta 1915 m. ir skaičiuojanti jau antrą šimtmetį, ne kartą keitė savo pavadinimą. Nuo 1921 m. – Vytauto Didžiojo gimnazija, nuo 1954 m. – Vilniaus I-oji vidurinė mokykla, nuo 1957 m. – Antano Vienuolio vidurinė mokykla, nuo 2000 m. – Antano Vienuolio gimnazija, o nuo 2005 m. atsiranda dvi savarankiškos ugdymo įstaigos – tai Vytauto Didžiojo gimnazija ir Antano Vienuolio pagrindinė mokykla, kuri galiausiai nuo 2015 m. tampa Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija. Ne kartą teko keisti ir pastatus, glaustis įvairiose Vilniaus vietose. Bet niekas negali perrašyti istorijos, kurią gerai mena žmonės. Žmonės ir yra vieninteliai istorijos liudytojai, todėl svarbu juos įamžinti, prisiminti. Šiemet minime atkurtos Lietuvos valstybės 30-metį. Vilniaus Antano Vienuolio vardo mokykla, įvairiai vadinta, išugdė ne vieną žymų žmogų, kuriuo didžiuojasi visa Lietuva. Tad įdomu pažvelgti, kas gi tie vienuoliečiai, kuriems suteikti garbingi NACIONALINIŲ PREMIJŲ, NACIONALINIŲ MOKSLO PREMIJŲ, LR VYRIAUSYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ laureatų vardai. Didžiuojamės auklėtiniais, apdovanotais LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS. Turbūt Lietuvoje nerasime kitos tokios mokyklos, kurios net 27 ugdytiniai būtų apdovanoti net 45-iais įvairiais Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais. Didžiuojamės vienuoliečiais, kurie garbingai atstovavo ir atstovauja Lietuvai. Tai ir Seimo, Vyriausybės, Europos parlamento nariai bei Kovo 11-osios Akto signatarai. Mokykla išugdė ne vieną mokslininką, ne vieną profesorių, ne vieną menininką, ne vieną sportininką… Tad prisiminkime ir įvertinkime šiuos žmones, kurie per 30 Lietuvos nepriklausomybės metų savo darbais šlovina Lietuvą, kartu aukštindami ir Antano Vienuolio vardo mokyklą.

 

Antano Vienuolio vidurinės mokyklos auklėtiniai – Nacionalinės premijos laureatai:

tapytojas Šarūnas Sauka 1989 m.; dailės istorikas Vladas Drėma 1992 m.; rašytojas Tomas Venclova 2000 m.; rašytoja Jurga Ivanauskaitė 2005 m.; režisierius Gintaras Varnas 2005 m.; kompozitorius Vacys Augustinas 2010 m.

 

LR vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatai:

Giedrė Kaukaitė 1997 m.; Vytautas V. Landsbergis 2009 m.

 

Lietuvos mokslo premijos laureatai:

Leonas Valkūnas 2001 m. ir 2017 m. (Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius); Vincas Būda 2002 m. (Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, habilituotas gamtos mokslų daktaras, profesorius); Vigirdas Mackevičius 2002 m. (habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius); Remigijus Leipus 2004 m. (habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius); Eugenijus Gaižauskas 2010 m. (fizinių mokslų daktaras); Gediminas Trinkūnas 2010 m. (fizinių mokslų daktaras); Jurgis Viščakas Lietuvos respublikinė premija 1970 m. (Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, habilituotas fizinių mokslų daktaras); Romanas Višomirskis Lietuvos respublikinė premija 1971 m. (Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, habilituotas fizinių mokslų daktaras).

 

Lietuvos respublikos pirmosios vyriausybės (1990–1991) Ministrė Pirmininkė Kazimiera Prunskienė

Lietuvos Respublikos ministrai:

Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis; Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai:

Audronius Ažubalis, Gintautas Babravičius, Vytautas Bogušis, Kęstutis Glaveckas, Aušra Maldeikienė, Kazimiera Prunskienė, Algirdas Sysas, Gintaras Steponavičius.

Europos Parlamento narė – Aušra Maldeikienė.

Kovo 11-osios Akto signataraiprofesoriai Kęstutis Glaveckas ir Kazimiera Prunskienė.

 

Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais apdovanoti asmenys:

Vacys Augustinas, LDK Gedimino ordino medalis, 2019-07-04, dekr. Nr. 1K-1709;

Audronius Ažubalis, Sausio 13-osios atminimo medalis, 199-01-08, dekr. Nr. 289;

Gintaras Bogušis, Sausio 13-osios atminimo medalis, 1992-01-09, dekr. Nr. I-2193;

Vytautas Bogušis, Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžius, 1998-08-21, dekr. Nr. 152, Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000-07-01, dekr. Nr. 929;

Audris Mečislovas Chadaravičius, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, 2005, dekr. Nr. 348;

Kęstutis Glaveckas, LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius, 2004-06-25, dekr. Nr. 128, Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000-07-01, dekr. Nr. 926;

Arūnas Gruzdys, Sausio 13-osios atminimo medalis, 2003-01-08, dekr. Nr. 2006;

Jurga Ivanauskaitė, LDK Gedimino ordino Karininko kryžius, 2003-02-03, dekr. Nr.2042;

Giedrė Kaukaitė, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, 2014 m.;

Stasys Kaušinis, Sausio 13-osios atminimo medalis, 2002-05-10, dekr. Nr. 1769;

Vytautas V. Landsbergis, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, 2007-05-09, dekr. Nr. 1K-952;

Bronius Laurinavičius, Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius, 1998-08-21, dekr. Nr. 152, Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius, 1993-09-20, dekr. Nr. 128;

Meilutė Julija Lukšienė, LDK Gedimino ordino Riterio kryžius, 1994-02-10, dekr. Nr. 226, Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius, 2003-02-03, dekr. Nr. 2042, Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000-07-01, dekr. Nr. 926;

Algirdas Masiulionis, Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžius, 1998-08-21, dekr. Nr. 152, Sausio 13-osios atminimo medalis, 2000-01-06, dekr. Nr. 189;

Edmundas Paulionis, Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžius, 199-02-01, dekr. Nr. 311, Sausio 13-osios atminimo medalis, 1992-06-10, dekr. Nr. 1-2626;

Regimantas Paulionis, Sausio 13-osios atminimo medalis, 1992-01-09. dekr. Nr. I-2193;

Kazimiera Danutė Prunskienė, LDK Gedimino ordino Komandoro Didysis kryžius, 2000-02-11, dekr. Nr. 769, Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000-07-01, dekr. Nr. 929;

Julius Sasnauskas, Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžius, 1998-098-21, dekr. Nr. 152, Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000-07-01, dekr. Nr. 929, Sausio 13-osios atminimo medalis, 2005-01-06, dekr. Nr. 189, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius, 2018-02-13, dekr. Nr. 1K1217;

Leonora Sasnauskaitė Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžius, 1999-02-01, dekr. Nr. 311, Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000-07-01, dekr. Nr. 929;

Šarūnas Sauka, LDK Gedimino ordino Riterio kryžius, 1998-07-01, dekr. Nr. 111, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius, 2016-02-12, dekr. Nr. 553;

Gintaras Steponavičius, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius, 2004-04-21, dekr. Nr. 20;

Julijonas Steponavičius, Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius, 1999-02-01, dekr. Nr. 1748;

Kęstutis Subačius, Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžius, 2003-01-08, dekr. Nr. 2007;

Auksė Treinytė-Dauderienė, Sausio 13osios atminimo medalis, 1996-01-09, dekr. Nr. 810;

Andrius Tučkus, Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžius, 1998-08-21, dekr. Nr. 152, Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000-07-01, dekr. Nr. 926, Sausio 13-osios atminimo medalis, 2002-05-10, dekr. Nr. 1769;

Leonas Valkūnas, LDK Gedimino ordino Karininko kryžius, 2019-07-04, dekr. Nr. 1K-1709;

Tomas Venclova, Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžius, 1999-02-01, dekr. Nr. 311, LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius, 1995-02-13, dekr. Nr. 547, Lietuvos Nepriklausomybės medalis, 2000-07-01, dekr. Nr. 929, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius, 2017-09-08, dekr. Nr. 1K-1090;

Ilgametis Antano Vienuolio vidurinės mokyklos geografijos mokytojas Antanas (tikrasis vardas Stasys) Ivanauskas, LDK Gedimino ordino Karininko kryžius, 1997-05-07, dekr. Nr.1292.

 

Lietuvos rašytojai: Jurga Ivanauskaitė, Unė Kaunaitė, Vytautas V. Lansbergis, Rytis Sabas, Julius Sasnauskas, Albinas Žukauskas.

Lietuvos aktoriai: Audris Mečislovas Chadaravičius, Adrija Čepaitė, Andrius Kaniava, Gediminas Storpirštis, Jūratė Vilūnaitė.

Lietuvos režisieriai: Vytautas V. Landsbergis, Gintaras Varnas.

Lietuvos operos solistai: Giedrė Kaukaitė, Arūnas Malikėnas; muzikantai: Arūnas Gruzdys („Hiperbolė“), Aras Vėberis („Naktinės personos“).

 

Lietuvos dailininkas Šarūnas Sauka, skulptorius Darius Bražiūnas, tautodailininkas Vilmantas Ladyga, juodosios keramikos meistras Eugenijus Paukštys.

 

Auksiniais scenos kryžiais apdovanoti: operos solistas Arūnas Malikėnas (2008 m., 2009 m., 2014 m.) ir režisierius Gintaras Varnas (2004 m., 2008 m., 2014 m.).

Šv. Kristoforo statulėmis apdovanoti: Tomas Venclova (2002 m.), Julius Sasnauskas (2012 m.).

Mažuoju šv. Kristoforu apdovanota A. Vienuolio progimnazijos aštuntokė Meda Viktorija Večkytė (2018 m.).

Už nuopelnus Lietuvos sportui Sporto garbės kryžiumi apdovanota Ramunė Neringa Venskūnienė Šidlauskaitė.

Antano Vienuolio vidurinę mokyklą baigė daugkartinė Pasaulio ir Europos čempionė ir rekordininkė, Krašto apsaugos ministerijos Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos kapitonė Auksė Treinytė-Dauderienė.

Antano Vienuolio vidurinę mokyklą yra baigę ar joje mokėsi VU profesoriai: Vytautas Čyras, Algimantas Juozapavičius, Rimvydas Krasauskas, VGTU profesorius Arūnas Jakštas, VGTU profesorė Kazimiera Prunskienė, Kauno klinikinės ligoninės generalinis direktorius profesorius Albinas Naudžiūnas, VU doc. dr. Algis Kavaliauskas, Saulius Ragaišis, medicinos mokslų daktaras Bernardas Eimaitis, architektas, VGTU doc. Dalius Vrubliauskas, VDU profesorė Audronė Nugaraitė.

 

Kreipiuosi į visus Vilniaus Antano Vienuolio vidurinės mokyklos ugdytinius, jei šiame žymių žmonių sąraše aptikote netikslumų ar galite papildyti informaciją nusipelniusiais ir nepaminėtais asmenimis, o gal žinote papildomų faktų apie minimus žmones, rašykite į Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos paštą – kestutis.subacius@vienuolio.vilnius.lm.lt

Kurkime Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos istoriją drauge.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.