Ministerija Riešės gimnazijoje atidarė dvi naujas ikimokyklinio ugdymo grupes lietuvių kalba

Riešės gimnazijoje (Vilniaus rajonas) švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pristatė ikimokyklinio ugdymo lietuvių kalba situaciją Vilniaus rajone ir ministerijos suplanuotą darželio grupių valstybine kalba plėtrą.

 

Kaip jau buvo skelbta, nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinis ugdymas tampa visuotiniu vaikams nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Tai reiškia, kad kiekvienam ikimokyklinukui turės būti užtikrinta vieta ugdymo įstaigoje, jei to pageidaus tėvai (globėjai).

 

Valstybė iki 2027 m. ikimokyklinio ugdymo plėtrai, prieinamumui, kokybei stiprinti numato skirti daugiau nei 78 mln. eurų ES fondų lėšų. Beveik pusė šios sumos numatyta socialinę riziką patiriančių šeimų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtraukimui į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kad jie turėtų lygias sąlygas ugdytis kartu su bendraamžiais.

2022–2027 m. Lietuvos savivaldybės planuoja pastatyti 19 naujų darželių bei plėsti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą maždaug 144-iose jau veikiančiose ugdymo įstaigose.

Vilniaus rajone daugėja vaikų, jiems trūksta darželių

 

Bene didžiausius iššūkius artėjant 2025 metams patiria Vilniaus rajono ir miesto savivaldybės. Vilniaus rajone sparčiai auga gyventojų skaičius, nuo 2018 m. taip pat didėja ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Registrų centro duomenimis, vaikų iki 6 metų savivaldybėje yra daugiau kaip 7300, nuo 2018 metų šio amžiaus vaikų padaugėjo daugiau kaip 1100. Tačiau per šį laikotarpį savivaldybės įstaigose ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius padidėjo tik keturiomis, o jas lankančių vaikų skaičius iš esmės nepasikeitė, o realiai net ir šiek tiek sumažėjo.

 

Ministerijos pavaldumo mokyklose nuo 2018 metų darželio grupių valstybine kalba padaugėjo iki 7, o jas lankančių vaikų skaičius išaugo apie 140 vaikų.

 

Vilniaus mieste taip pat trūksta ikimokyklinio ugdymo vietų, o šią problemą aštrina situacija rajone. Vilniaus rajone gyvenantys tėvai, savo gyvenamojoje savivaldybėje negalintys rasti vaikams ikimokyklinio ugdymo įstaigos lietuvių kalba, priversti ieškoti kitų galimybių. Viena paprasčiausių – registruotis Vilniaus mieste ir čia leisti vaikus į darželius. Taip yra perpildomos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos, tai taip pat lemia papildomas miesto biudžeto išlaidas.

 

„Ikimokyklinis ugdymas yra savarankiška savivaldybių funkcija, kuriai realizuoti savivaldybė gauna asignavimus. Ministerija, matydama, kad padėtis Vilniaus rajone ypač sudėtinga, imasi papildomų veiksmų, kad būtų užtikrintas ikimokyklinis ugdymas valstybine lietuvių kalba. Dialogas su šios savivaldybės administracija nėra lengvas, kelis kartus ministerija kreipėsi raštu, tačiau problemos taip ir liko neišspręstos. Labai svarbu, kad visi vaikai turėtų galimybes lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą valstybine kalba, todėl ministerija priėmė tam tikrus reikalingus sprendimus“, – pabrėžė ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Ministerija nuolat gauna Vilniaus rajono gyventojų skundus, kad trūksta ikimokyklinio ugdymo įstaigų lietuvių kalba. „Jau 2025 metų rugsėjį Lietuvoje ikimokyklinis ugdymas tampa visuotiniu, tad laukti negalime. Ir nors paskutiniu metu matome atsirandančias darželių grupes ar rodomus ketinimus jas steigti, darbų greitis netenkina, labai raginame savivaldybę spartinti šiuos darbus“, – sakė ministrė.

Bus kuriamos grupės ne tik Riešėje

 

Riešės gimnazijos darželio moduliniame pastate įsikurs dvi naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose vaikai bus ugdomi lietuvių kalba. Šią ikimokyklinio ugdymo įstaigą galės lankyti iki 40 vaikų.

 

ŠMSM planuoja steigti ir daugiau ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vilniaus rajone. Jau pradėti modulinių pastatų projektavimo darbai toje pačioje Riešėje – čia bus įsteigtos papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės (dar iki 80 vietų), Rudaminoje (numatomos iki 110 vietų) ir Mickūnuose (numatomos iki 40 vietų). Statybos darbus Riešėje ir Rudaminoje planuojama pabaigti 2023 m. Planuojama, kad ministerijai priklausančios patalpos Vėliučionyse bus pritaikomos ikimokykliniam ugdymui lietuvių kalba, čia bus atidaryta pirmoji grupė, kurią galėtų lankyti iki 20 vaikų. Jeigu bus didesnis poreikis, vietų skaičius didės.

 

Iš viso šiais metais Vilniaus rajone numatoma įsteigti 250 vietų ikimokyklinio amžiaus vaikams. Naujoms grupės įsteigti ir įrengti skirta 618 tūkst.

 

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.