Lietuvos aukštojo mokslo teikiamos kvalifikacijos bus pripažįstamos Beniliukso šalyse

Seimas ratifikavo daugiašalę sutartį tarp Belgijos, Nyderlandų, Liuksemburgo, Estijos, Latvijos ir Lietuvos, kuria panaikinamos kliūtys aukštojo mokslo suteikiamų kvalifikacijų pripažinimui šiose šalyse.

 

Įsigaliojus sutarčiai, Lietuvoje teikiamos bakalauro, magistro ir daktaro lygmens kvalifikacijos bus automatiškai pripažįstamos ne tik Baltijos, kaip buvo iki šiol, bet ir Beniliukso šalyse.

 

Taip studentams ir dėstytojams, mokslininkams ir tyrėjams sudaromos geresnės mobilumo sąlygos, stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje.

 

Šių kvalifikacijų tarpusavio pripažinimui Baltijos ir Beniliukso šalyse taip pat nebereikės taikyti įprastinių procedūrų, tai padės sutaupyti lėšų ir efektyviau panaudoti laiką bei žmogiškuosius išteklius.

 

Daugiašalė sutartis buvo priimta 2021 m. rugsėjo 14 d. Briuselyje. Prie jos vėliau galės prisijungti ir kitos Europos aukštojo mokslo erdvės šalys. Tokį susidomėjimą jau dabar yra pareiškusios kelios šalys.

 

Automatinis aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimas įsigalios visoms šalims užbaigus savo konstitucines procedūras.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.