Ko reikia mokiniui…

Nijolė Kuprėnienė
,
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro chemijos, biologijos mokytoja
Zina Moločajeva
,
rusų kalbos, etikos mokytoja

Ko reikia mokiniui, kad mokytis jam būtų įdomu, kad būtų motyvuotas, pažintų realų pasaulį tirdamas jį natūralioje aplinkoje, ugdytųsi gebėjimus, reikalingus ateičiai? Retoriniai klausimai, kurie skatina mus, pedagogus, ieškoti būdų, kaip organizuoti ugdymą šiuolaikiniams vaikams. Viena iš galimybių – integruotas ugdymo organizavimas. Bet kokia yra integruoto ugdymosi esmė? Mes, Kauno statybos paslaugų mokymo centro chemijos, biologijos mokytoja Nijolė Kuprėnienė ir rusų kalbos, etikos mokytoja Zina Moločajeva, manome, kad ugdymas turi būti organizuojamas kaip viena sistema, kiek įmanoma dažniau per įvairias temas, kurios yra įdomios ir aktualios mokiniui, svarbu ugdyti gebėjimus, kurie bus reikalingi ateityje.

 

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre dažnai integruojamos kelių dalykų temos: biologijos – geografijos – chemijos, rusų kalbos – etikos – anglų kalbos, chemijos – etikos – informacinių technologijų, etikos – muzikos – dailės – chemijos – fizikos ir kitos. Kiekvienas centre, gimnazijos skyriuje, besimokantis mokinys yra skirtingas, atsinešęs savitą žinių, motyvacijos, planų bagažą ateičiai. Tad mokiniai, dalyvaudami integruotose pamokose, individualiai ugdo kūrybiškumą, tyrinėja realią aplinką, atlieka bandymus, stebi gamtą, daro kritiškas išvadas, kuria, skaito, rašo, spalvina, diskutuoja, sportuoja ir, žinoma, žaidžia savo įgytomis žiniomis, džiaugiasi vis kitais atradimais mokykloje. Mokiniai, naudodamiesi tokiomis teikiamomis galimybėmis, kasdien gali gilintis į temą, lyginti, apibendrinti informaciją, nes integruoto turinio esmė – kiekviena tema ar problema aktualizuojama siejant ją su vaiko poreikiu ir praktiniu pritaikymu.

 

Pavyzdžiui, suplanuota integruota chemijos ir biologijos pamoka „Tyrėjų naktis“ tema „DNR tyrimai ir sintezė chemijoje ir biologijoje“ netradicinėse aplinkose vyko Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio universitetų laboratorijose, kur mokiniai, padedami šių universitetų studentų, atliko DNR tyrimus, ieškojo informacijos įvairiuose šaltiniuose, aktyviai aptarė, kaip sekėsi, ką naujo sužinojo įvairių mokomųjų dalykų požiūriu.

Arba integruota etikos – chemijos – informacinių technologijų pamoka, skirta Pasaulinei vandens dienai, kiekvienais metais minimai kovo 22-ąją. Per integruotą pamoką buvo dar kartą mokiniams priminta vandens reikšmė žmogaus ir planetos gyvavimui. O viktorinoje mokiniai pasitikrino, pagilino jau turimas dalykines žinias apie vandenį. Sėkmingai atsakiusieji kaip motyvaciją gavo gryno geriamo vandens dovanėlę. Mokiniai savo kūrybiniais darbais prisidėjo prie Pasaulinės vandens dienos paminėjimo.

 

Iniciatyvos „būsiu.eu“ ir chemijos integruotoje pamokoje „Viskas prasideda nuo mūsų“ atkreipėme dėmesį į pagarbų elgesį ir vaikų bei paauglių kūrybiškumą naudojant technologijas. Gyvai Ia klasėje per chemijos pamoką stebėjome elektroninę paskaitą, kaip saugiai naudotis IT, skaitmeninėmis mokymo(si) priemonėmis, mokantis gamtos mokslų ir kitų dalykų. Mokiniai pamokoje aktyviai pasidalijo savo pastebėjimais ir mintimis, išklausę psichologų ir IT specialistų patarimų. Paskaita buvo verčiama į gestų kalbą ir transliuojama tiesiogiai.

Integruota etikos – rusų – anglų kalbos – geografijos – IT pamoka „Kelionė po Europą“ vyko Kauno miesto Petrašiūnų bibliotekoje pagrindinio ugdymo mokiniams. Pamokoje mokytojai ir mokiniai, išsamiau nagrinėdami tą pačią temą per kitų dalykų pamokas, pažvelgė į ją naujai, o mokytojai turėjo puikią galimybę stebėti rezultatus ir laiku koreguoti mokymą(si), užmegzti bendradarbiavimą su rajono bendruomene.

 

Pastebime, kad teminė integracija, užduočių įvairovė (įvertinus mokinių mokymosi stilių, motyvaciją, poreikius) skatina bendradarbiavimą, kūrybiškumą, palengvina informacijos įsiminimą, ugdo kritinį mąstymą. Integruotas mokymas išlaisvina mokinių ir mokytojo kūrybiškumą, o sistemingas grįžtamasis ryšys padeda sėkmingai ugdyti vaikų mąstymo galias. Mokiniai ne tik geriau išmoksta nagrinėjamą temą, bet ima domėtis ir kitomis, nori sužinoti vis daugiau. Tokiu būdu stiprėja ne tik mokinių, bet ir mokytojo motyvacija.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (3)

  • zina

    Keičiasi mokytojo ir mokinių santykiai – jie daugiau bendrauja, tarsiai, kartu planuoja savo veiklą.

  • Nijolė

    Mokinių integruotas mokymas pamokose, iniciatyvos „būsiu.eu“ vystymas, užduočių įvairovė skatina bendradarbiavimą, kūrybiškumą, gerina informacijos įsiminimą, ugdo kritinį mąstymą.

  • Audronė Masaitienė

    Kūrybiškumas su meile mokiniui ir savo darbui yra labai stipri kuriamoji jėga.